Bille, Thomas

 
Thomas Bille
Thomas Bille
Thomas Bille, ph.d., lektor
 
 
Har forsket empirisk i politielevers praktikerfaring ud fra en kropsfænomenologisk tilgang, særligt ud fra Merleau-Pontys arbejde. 
 
 
 
 
 
Link til denne side: www.livsverden.dk/bille
 
 

Publikationsliste

 
Bille, T. (2014). Politielevers levede erfaringer i praktikken. Roskilde: Roskilde Universitet. Afhandlinger
         fra Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet.
         Researcher's Subjectivity. Journal of Research Practice, 9(1).
         the Police in the Nordic Countries - Proceedings from the Fourth Nordic Police Research Seminar
         (pp. 58-66).