Hansen, Finn Thorbjørn

 

 
Finn Thorbjørn Hansen
Finn Thorbjørn Hansen
Finn Thorbjørn Hansen, professor, ph.d. Redaktør for emnesiderne Voksenpædagogik og Filosofisk vejledning.
 
My area of specialisation is Philosophical Counselling, Philosophy of Education and Existential Pedagogy in Higher Education and Citizenship Education.

My current research interests range over the existential/spiritual dimension of career guidance and adult and higher education, existential philosophy and hermeneutics (Kierkegaard, Løgstrup, Marcel, Gadamer, Arendt, Van Manen), the idea of existential and Socratic citizenship and the relationship between Theory & Practice in the perspective of Practical Knowledge (Phronesis) and the use of Philosophical Counselling and Socratic Dialogue Groups in Higher Education and teacher and counsellor training.
 
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faglig sider: Aalborg Universitet
Link til denne side: www.livsverden.dk/hansen
 
 

Publikationsliste

En fuldstændig publikationsliste kan findes her.

Hansen, F. T. (2023). Kærlighed og undren, I: Kærlighedens kartotek af Alfred Sköld (red.), Århus: Klim.

Hansen, F. T., Eide Botnen S. & Leget, C. (2023). Wonder, Silence, and Human Flourishing: Toward a Rehumanization of Health, Education, and Welfare, USA: Lexington Books.

Hansen, F.T. & Torsted, A.C. (2022). At tænke med hjertet: en grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi, Århus: Klim. Bibliotek.dk
 
Hansen, F.T. (2022). Modet, kaldet og det stille under: om værens- sjæls- og åndsmod hos pædagogen og som 'the educator', I. Mod i pædagogikken, Mellon, K. & Brostrøm, S. Akademisk Forlag. Bibliotek.dk
 
Hansen, F.T. (2020). Fantasi i fænomenologisk perspektiv, I: Unge Pædagoger. Bibliotek.dk
 
Hansen, F.T. & Torsted, A.C. (2020). Professionel undren og Undringsværkstedet, I: PBL og Entreprenørskab: Sammenkobling af udvikling af begreber og praksis, der fremmer intreprenante kompetencer på tværs af AAU, Vestergaard, J. & Bach Andreasen, M. Aalborg Universitet, p 26 - 27.
 
Hansen, F.T. (2019). Den taktfulde vejleder: om at blive ved vejledningens sag, I: Vejledningsdidaktik af Plant, P. & Buhl, R. (red). 2. reviderede udgave, Frederiksberg: Frydenlund, p. 132 - 157. Bibliotek.dk
 

Hansen, F.T. (2019). Negativ Fænomenologi: Om Jan Patockas sokratiske tilgang til eksistentiel fænomenologi, I. Mennesket og det andet: Bidrag til den eksistentielle fænomenologi,Michael Rasmussen (red.). Aalborg Universitetsforlag, p. 151 - 178, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., Visse, M. & Leget, C., (2019). The Unsayable in Arts-Based research: On the Praxis of Life Itself I : International Journal of Qualitative Methods. 18, s. 1-13.

Hansen, F. T., (2018). At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv, København: Hans Reitzels Forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2018). Facilitering af fænomenologiske undringssamtaler, Dialogisk procesfacilitering. Alrø, H., Dahl, P. & Billund, L. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag,  s. 121-140 (Interpersonel Kommunikation i Organisationer, Bind 14).

Hansen, F. T., (2017). At praktisere anvendt filosofi i praksisbaseret forskning: Når forskning og filosofi blivet et spørgsmål om at træde i et Jeg-Du-forhold til verden Anvendt filosofi er interaktionel filosofi: Positioner og perspektiver. Ziethen, M. (red.). 1 udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, Bind 9. s. 75-119. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., Herholdt-Lomholdt, S. M. & Rothuizen, J. J., (2017). At innovere med hjertet: Undervisning i undringsdrevet innovation og entreprenørskab i professionsuddannelser. Hansen, F. T., Herholdt-Lomholdt, S. & Rothuizen, J. J. (red.). Aalborg Universitet, s. 10-29. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2017). At innovere med hjertet: Undervisning i undringsdrevet innovation og entreprenørskab i professionsuddannelser. Hansen, F. T., Herholdt-Lomholdt, S. &  Rothuizen, J. J. (red.). Aalborg: Aalborg Universitet, s. 47-80 33. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2017). Sokratisk og fænomenologisk-orienteret aktionsforskning Dialogisk aktionsforskning: i et praksisnært perspektiv. Alrø, H. & Hansen, F. T. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 93-144. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2017). Sokratisk og poetisk feedback Feedback gentænkt: Professionel feedback, der skiller sig ud. Trillingsgaard, A. (red.). København: Dansk Psykologisk Forlag, s. 201-216 15 s. Bibliotek.dk

Hansen (hovedredaktør), F. T. (red.), Ræbild, U. (red.), Bundgaard, C. (red.) & Grønbæk, N. (red.), (2016). Arkitektur- og designpædagogik: i et praksisnært og fænomenologisk  perspektiv, Aarhus: Designskolen Kolding.

Hansen, F. T., (2016). At dø som den man er. Den palliative indsats: en patientcentreret tilgang. Nordestgaard Matthiesen, H. & Brøndum, L. (red.). 1 udg. København: Munksgaard ,  s. 137-155. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2016). At undres ved livets afslutning. Filosofiske samtaler om livet og døden i palliativt arbejde, København: Akademisk Forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2016). Filosofien som det fjerde samtalerum i eksistentiel og åndelig omsorg, I : Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 2016, 1, s. 9-14.

Hansen, F. T., (2016). Fra den lærerende organisation til den undrende organisation: praxis-ontologiska refleksioner over etik, undren og 'organizational wisdom' Organisatorisk  dannelse: etiske perspektiver på organisatorisk læring. Dauer Keller, K. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 237-272. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2016). Fænomenologiske pejlinger mod en arkitektur- og designpædagogik, Arkitektur- og designpædagogik: i praksisnært og fænomenologisk perspektiv. Hansen  (Hovedred.), F. T., Ræbild, U., Bundgaard, C. & Grønbæk, N. (red.). Aarhus: Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiet København og Designskolen Kolding, s. 16-73.

Sorrell Dinkins, C. & Hansen, F. T., (2016). Socratic Wonder as a Way to Aletheia in Qualitative Research and Action Research, Bidragets oversatte titel: Sokratisk undren som en vej  til Aletheia (græske ord for værens-sandhed) in kvalitativ forskning og aktionsforskning, I : HASER. Revista Internacional de Filosofía Aplicada. 7, s. 51-88.

Hansen, F. T., (2016). Undringsdreven arkitektur- og designpædagogik: hvad skal det nu til for? Arkitektur- og designpædagogik: i praksisnært og fænomenologisk perspektiv. Hansen  (Hovedredaktør), F. T., Ræbild, U., Bundgaard, C. & Grønbæk, N. (red.). Aarhus: Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiet København og Designskolen Kolding, s. 172-241.

Hansen, F. T., (2015). Det sokratiske forskningsinterview: Et alternativ til kvalitativ forskning forstået som ’vidensproduktion’? Metodefetichisme. Kvalitative metode på afveje?  Ophav, kritik, nye perspektiver. Møller, J. E., Bengtsen, S. & Munk, K. P. (red.). Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2015). 'Det sprog vi har talt trænger til at fornyes: Hvad er i grunden skolens formål? I: Skole- og fritidspædagogik. Sørensen, M. (red.). København: Akademisk   Forlag, s. 355-394. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2015). Når undringen leder til en fyldt stilhed, der er værd at tænke ud fra: Relevansen af 'det sokratiske' i humanvidenskab, højere uddannelse og  professionsudvikling,  I : Logos. 3, s. 7-14. Bibliotek.dk

Hansen, F. T., (2015). Om det etiske og eksistentielle i John Shotter’s tænkning: Eller: Hvad er det, vi lytter til, når vi svarer på situationens eller relationens ’kalden’? Bevægelige verdener: Prospektive begreber til situerede sociale undersøgelser. Shotter, J. (red.). Forlaget Mindspace, s. 238-263.

Hansen, F. T. (2016). Undringsfællesskaber og filosofisk praksis. At bringe filosofien tilbage til torvet  In: U. Thøgersen. Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt filosofi. København: Nota. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2015). Om Wittgenstein som humorist og eksistentiel fænomenolog. Med stadig hensyn til Søren    Kierkegaard. in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, side 179 – 209 Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (2012). Den eksistentielle fænomenologis særlige tone og musikalitet. In: K. D. Keller  (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 93-120. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Hansen, F.T. (2010). Filosofisk vejledning og praktisk kundskab I professionsuddannelser. 382-siders rapport til VIA University College, den 1. Juli 2010 I forbindelse med afslutningen af et 3-årig forskningsbaseret udviklingsprojekt på lærer- og pædagogseminariet, VIA.

Hansen, F. T. (2010). Hermeneutisk praksis og undringens væsen og betydning i sygeplejen. Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker, nr. 2, pp. 23-24.

Hansen, F. T. (2010). Tanker fra Svalbard - Om undren, undervisning og ’practice-based research’  i kreative højere uddannelser”. CHARA – Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No.  3, pp. 343-356

Vedtofte, D. I., (2010). En udfordrende bog med mange, mange bjergetaper. Anmeldelse af F. T. Hansen  (2008). At stå i det åbne. Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker, nr. 2, pp. 23-24.

Hansen, F. T. (2008). At stå i det åbne. Pædagogik som en filosofisk praxsis. Hans Reitzels  Forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2008). At fatte uendeligheden i uvidenhedens form : når livsoplysning bliver til eksistentiel vejledning. Dansk Kirketidende (nr. 6).

Hansen, F. T. (2008). Phonesis and Eros : the existential dimension of phronesis and clinical supervision  of nurses . Aalborg: Aalborg Hospital. Århus University Hospital. I: Delmar, C. (Ed.), The good, the  wise and the right clinical nursing practice, (s. 27-58). Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2008). Slentreture og vejen til visdom .Fyens Stiftstidende.

Hansen, F. T. (2007). Det personlige essay som en filosofisk praksis .Skriftsserie for Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge (nr. 3) .

Hansen, F. T. (2007). Hermeneutik er ikke en videnskab men kunsten at skabe og være i et undringsfællesskab. Nordisk musikpedagogisk forskning årbok 9 , 9 (nr. 3).

Hansen, F. T. (2007). Phronesis and authenticity as keywords for philosophical praxis in teacher training.  Paideusis - Journal of Canadian Philosophy of Education , 16 (nr. 3) .

Hansen, F. T. (2006). At holde "åndsøjet" åbent. In: B. S. Funch, B. Jacobsen & P. La Cour (Eds.),  Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2006). Dannelse er at fatte Uendeligheden i Uvidenhedens form. In: J. Lieberkind & B. Bergstedt (Eds.), Dannelse mellem subjektet og det almene. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2006). Livsoplysning : the existential dimension of Folkeoplysning. In: S. Ehlers (Ed.),  Milestones towards lifelong learning systems. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2006). Rising in Silence and Wonder .DPU Quarterly

Hansen, F. T. (2006). Vejledningsforskning og spiritualitet.VejlederForum

Hansen, F. T. (2005). Livsmening, tavs viden og filosofisk vejledning. In: P. Plant (Ed.), Vejbred :  en antologi om vejledning, København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2005). Sokrates og etisk selvomsorg i en effektiv og hektisk skolekultur. Skolen i morgen. -  Årg. 8, nr. 8. - S. 2-5. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2005). The existential dimension in training and vocational guidance : when guidance  counselling becomes a philosophical practice. European Journal of Vocational Training (nr. 34) .

Hansen, F. T. (2004). Den filosofiske vejledningspraksis i spændingsfeltet mellem autenticitet, dannelse  og eksistens. Filosofi (nr. 1), S. 34-50.

Hansen, F. T. (2004). Medborger i et eksistentielt perspektiv. In: O. Korsgaard (Ed.), Medborgerskab,  identitet og demokratisk dannelse. København: Danmarks Pædagogisk  Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2004). Pædagogisk filosofi som filosofisk praksis. In: A. E. Olsen (Ed.),  Pædagogikkens  filosofi : tanker om menneskets frembringelse. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2003). Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken. Hans Reitzels Forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2003). Kan man tale om almen dannelse i en individualiseret kultur?. KVAN - tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen , 23 (nr. 67). S. 92-103. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2003). Gennem kompetenceudvikling lærer vi ikke at være! Voksenpædagogisk tidsskrift. Årg. 12, nr. 2 (2003). - S. 7-8. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2002). Det filosofiske liv : - når filosofi bliver et (selv)dannelsesmiddel og en almenpædagogisk udfordring. Filosofi (nr. 3). S. 36-39. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2002). Filosofisk afsæt for eksistenspædagogikken. Efterskolen (nr. 6) .

Hansen, F. T. (2002). Fra selvdannelse til eksistensoplysning : - om modernitetsfænomenet i pædagogisk-  filosofisk belysning. Kvan. - Årg. 22, nr. 63 (2002). - S. 7-17. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2002). Mellem Kaospilot og Dannelsesjordemoder : - at vide hvorfor børnekultur er godt .Nyt  fra Nyhavn , 12. årg. (nr. nr. 2) .

Hansen, F. T. (2002). Sokratisk citizenship : - om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler. Uddannelse (nr. 0503-0102) .

Hansen, F. T. (2002). The Use of Philosophical Practice in Lifelong and Self-Directed Learning.  In: H. Herrestad; A. Holt; H. Svare (Eds)., Philosophy in Society. Oslo: Unipub forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2001). Det eksistentielle bånd mellem den enkelte og samfundet : fra Hannah Arendt til Stanley Cavell. In: O. Korsgaard, U. K. Jonas & B. Bergstedt (Eds.), Poetisk demokrati : om personlig  dannelse og samfundsdannelse Gad. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2001). Richard Rortys liberale Utopia : oplysning og demokrati i selvdannelsens epoke .  In: O. Korsgaard, U. K. Jonas & B. Bergstedt (Eds.), Poetisk demokrati : om personlig dannelse og   samfundsdannelse Gad. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2001). En værdiafklaring er først og fremmest som en kunstoplevelse. Undervisningsministeriets Tidsskrift Uddannelse (nr. 6) .

Hansen, F. T. (2001). Existential Adult Pedagogy and Philosophical Counselling. AGORA Journal of  CEDEFOP (nr. 10) .

Hansen, F. T. (2001). Kunsten at navigere i kaos : om dannelse og identitet i en multikulturel verden  (2. udg.). Vejle: Kroghs Forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2001). Selvdannelse og eksistentiel voksenpædagogik : når selvstyret læring bliver til en  filosofisk praksis. In: L. R. Schou & B. Bergstedt (Eds.) Demokrati og livslang læring. Gad. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2000). Den sokratiske dialoggruppe : Et værktøj til værdiafklaring . Kbh.: Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2000). Interkulturel kompetence er ikke nok. Unge Pædagoger (nr. 6) .

Hansen, F. T. (1999). Eksistenspædagogik i støbeskeen. Dansk pædagogisk tidsskrift (nr. 2) .

Hansen, F. T. (1998). Interkulturel pædagogik : fra kulturelle rødder til eksistentielle rødder. In: N. J. Bisgaard & J. Rasmussen (Eds.), Pædagogiske teorier, (3. udg.). København: Billesø. Bibliotek.dk

Dupont, S. & Hansen, F. T. (1998). Eksistenspædagogik - på vej mod en ny voksenpædagogik? Redigeret  værk. Forlag: FOFU. Bibliotek.dk