Generel information

 


1) Om livsverden.dk og formålet med Forum for eksistentiel fænomenologi

På denne side kan du læse om Forum for eksistentiel fænomenologi, der er et tværfagligt netværk af praktikere og forskere i Norden, som anvender eksistentiel-fænomenologisk grundlagsteori i deres arbejde, og som publicerer herom. Forummets medlemmer fremgår af listen over Eksponenter samt af forummets åbne LinkedIn gruppe, hvor alle kan tilmelde sig. Hjemmesidens og forummets formål er ridset op på forsiden og nedenfor. 
 
Forummet er stiftet af Casper Feilberg (lektor, ph.d., initiativtager, networker, webmaster), John Maul (talepædagog og ph.d.) og Kurt Dauer Keller (cand.psych, ph.d, lektor emeritus). Styregruppen består af: professor Annelise Norlyk, professor Charlotte Delmar og ass. professor Casper Feilberg. Desuden deltager Ditte A. Winther-Lindqvist (ph.d., lektor) og Stine Klein Degerbøl (adjunkt) i styregruppen for Livsverden.dk. Webmaster og hjemmesideredaktør John Maul kan kontaktes på email: Livsverden email . Tidligere styregruppemedlemmer: Torben Hangaard Rasmussen (pædagogisk forsker).

Forummet har som sit mål:
 • at udbrede kendskabet til eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på teori og praksis ved at samle danske og andre nordiske eksponenter inden for en bred vifte af discipliner og gøre deres publikationer og bibliografier let tilgængelige på ét sted.
 • at skabe en åben mailingliste og nyhedssektion for alle interesserede i nyheder og arrangementer i relation til eksistentiel fænomenologi, samt på sigt at arrangere åbne seminarer med eksistentiel-fænomenologiske perspektiver.
 • at fungere som et tværdisciplinært forum for publicerende eksponenter, der ønsker at sparre og samarbejde omkring eksistentiel-fænomenologisk forskning, formidling og publicering. Styregruppen planlægger afholdelsen af forummets op til to årlige møder i hhv. januar og august og hhv. i jylland (Aarhus/Aalborg) og Sjælland (København/Roskilde) (se referater).
Målet med livsverden.dk er altså ikke så meget at præsentere udtømmende definitioner af fænomenologiske begreber og områder. Derimod er målet at være en stærk online videnskilde omkring nyheder og publiceret dansk og nordisk litteratur om eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på teori og praksis. Publikationer på andre sprog, fx engelsk, er også velkomne. Forum for eksistentiel fænomenologi adskiller sig fra lignende fora ved 1) at være for hovedsageligt publicerende eksponenter og ved 2) at tage udgangspunkt i den eksistentielle tradition inden for fænomenologien, kort sagt eksistens og livsverden. Læs mere om eksistentiel fænomenologi på forsiden samt under Hvad er eksistentiel fænomenologi? Introduktion til en tradition. Læs mere om livsverden.dk og forummet herunder.
 

2) Hvad livsverden.dk og Forum for eksistentiel fænomenologi kan tilbyde dig

 • alle interesserede er velkomne til:
  • at læse hjemmesidens introduktioner og nyheder, finde henvisninger til litteratur og downloade artikler med eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på teori og praksis. Der formidles link så litteraturen let kan anskaffes via bibliotek.dk, og købes via bogpriser.dk. Findes en digital version, linkes der direkte til denne. Så meget viden som muligt stilles til rådighed, gratis for alle.
  • at tilmelde sig den åbne mailingliste med nyheder i relation til eksistentiel fænomenologi (under udarbejdelse)
  • at søge i hele hjemmesidens indhold eller kun i indholdet af de publicerede PDF artikler, fx smart ved emnesøgning. Artiklerne er desuden tilgængelig via Google Scholar.
 • medlemmer af Forum for eksistentiel fænomenologi (i tillæg til ovenstående):
  • inviteres til forummets arbejdsmøder, hvor der diskuteres og sparres omkring forsknings-, formidlings- og publiceringsprojekter i relation til eksistentiel-fænomenologiske perspektiver. Bemærk, at forfattere/forskere, som arbejder med publikationer i relation til ovenstående, ligeledes er velkommen i forummet. 
 • redaktører af livsverden.dk (i tillæg til ovenstående):
  • får skriveadgang til en personlig side og evt. en emneside med korte introduktioner og relevante publikationer og bibliografier. Kort sagt god eksponering. Desuden får man hjælp til at få artikler og andre tekster lagt online (se uddybning herunder). En redaktør betragtes som en publicerende eksponent for eksistentiel fænomenologi.

Ovenstående medlemsformer kan opstilles på følgende måde:

Medlemsformer:
                 \ Læse alt på livsverden.dk samt modtage nyheder via mailinglisten Deltage i forummets arbejdsmøder Redigere i en personlig side og evt. en emneside, som stilles til rådighed på livsverden.dk
1) Alle Interesserede er velkomne til at: X    
2) Medlemmer af forummet kan: X X  
3) Medlemmer af forummet & Redaktører på livsverden.dk kan: X X X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan bliver man redaktør og/eller medlem af forummet? Kan du stå inde for forummets grundlag (jf. 1) Formålet med Forum for eksistentiel fænomenologi), har du publiceret materiale med eksistentiel-fænomenologiske perspektiver eller arbejder du på det, så opfordres du til at kontakte styregruppen for Forum for eksistentiel fænomenologi på Livsverden email. Beskriv hvad du er interesseret i (redaktør for en side på livsverden.dk og/eller medlemskab af forummet) samt lidt om dit arbejde med eksistentiel fænomenologi og din baggrund for at søge. Ph.d. studerende og andre, der planlægger at publicere ud fra eksistentiel-fænomenologiske perspektiver, er velkomne i forummet som deltagere i arbejdsmøderne og andre aktiviteter.
 

3) For medlemmer af Forum for eksistentiel fænomenologi og redaktører på livsverden.dk

Som ovenfor beskrevet skelnes der mellem at være medlem af forummet og at være medlem & redaktør med skriverettigheder til en emneside og/eller en personlig side på livsverden.dk. Forskellen uddybes og præciseres her:
 
 • som medlem af Forum for eksistentiel fænomenologi inviteres du til forummets arbejdsmøder og seminarer. Som medlem behøver du ikke at betragte dig som en eksponent for eksistentiel fænomenologi. Du skal dog arbejde seriøst med eksistentiel-fænomenologiske tænkere og perspektiver, således at alle i forummet kan siges at dele en fælles interesse. Muligheden for at være medlem uden også at være redaktør åbner op for en bredere udveksling med tilstødende traditioner på forummets arbejdsmøder og ved seminarerne.
 • som redaktør for personlig side får man i tillæg til medlemsfunktionerne oprettet en personlig side under Eksponenter. Denne personlige side får man som redaktør skriverettighederne til, og man kan derved skrive en kort introduktion til dit faglige virke, opliste bibliografi og artikler klar til at downloade for interesserede. Se introduktionsvideoen herunder. Eftersom artiklerne automatisk bliver indekseret af Google og Google Scholar, får indholdet vid udbredelse. Link til anden faglig side og kontaktoplysninger er velkomment på den personlige side. Bibliografien må gerne fremhæve publikationer af særlig interesse for livsverden.dks målgruppe. Se fx John Mauls personlige side. Bemærk den enkle adresse (www.livsverden.dk/maul) og link til Bibliotek.dk og Bogpriser.dk. Du får støtte og vejledning af webmasteren i spørgsmål om ophavsret samt digitalisering af publicerede artikler (se nedenfor under 'Råd').
 • som redaktør med ansvar for en emneside forestår man desuden udfærdigelsen og opdateringen af en emneside inden for ens faglige ekspertiseområde. Omfanget udgør kun omkring 1 normalside. Redaktørens forpligtigelser er derudover begrænset til at besvare relevante, faglige spørgsmål. Emnesiden for Specialpædagogik er et godt eksempel på en emneside, idet den kort introducerer til emnet, henviser til relevant faglitteratur, artikler der kan downloades samt til relevante danske eksponenter. Pt. bliver man redaktør med ansvar for en emneside på invitationsbasis, men ønsker du at bidrage er du meget velkommen til at kontakte Styregruppen.

 

Råd og spørgsmål
 • Er det svært at redigere en emneside eller en personlig side? Nej. Kan du skrive i et tekstbehandlingsprogram (fx Word), er du godt klædt på. Vurder selv ved at se og høre introduktionsvideoen *Introduktion for Redaktører', hvor processen kort forklares (start video og maksimer vinduet). Virker det ikke, prøv her eller her): 

 

 • Det er på emnesider såvel som personlige sider et stort plus at relevante artikler lægges online i PDF format, således at interesserede straks kan hente dem ned og læse. Derfor opfordres medlemmer med personlige sider til at lægge så meget af deres materiale online som muligt, særligt artikler. Webmasteren vil være behjælpelig på dette område. For yderligere information vedr. digitalisering se afsnit 5) Tekniske anvisninger for materiale på livsverden.dk og vedr. ophavsret se afsnit 4) Regler vedr. ophavsret og publicering af trykte artikler herunder. Herunder finder du desuden sidens fælles standard vedr. formalia for et ensartet udtryk.
  
Fælles standard vedr. formalia i referencer
 
 • Bøger af én forfatter (eller flere, men hvor kapitlerne ikke er udspecificeret på undergrupper): Forfatterefternavn, Initialer. (udgivelsesår). Bogtitel (udgave). Forlagets hjem-adresse: Forlagets navn. Fx
  • Berk, L. E. (2006). Child Development (7. ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon
 • Kapitler i redigerede værker: Forfatterefternavn(e), Initialer. (husk evt. ’&’) (udgivelsesår). Kapitlets titel. In initialer. Navn på værkets redaktør(er) (Ed./Eds.), bogens titel (udgave) (kapitlets sidetal). Forlagets hjem-adresse: Forlagets navn. Fx
  • Neisser, U. & Libby, L. K. (2000). Remembering life experiences. In E. Tulving and F. I. M. Craik (Eds.), The Oxford handbook of memory (2. ed.) (pp. 315-322). New York: Oxford University Press.
 • Artikler: Forfatterefternavn(e) og Initialer. (husk evt. ’&’) (udgivelsesår). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, årgang(hæftenummer), (artiklens sidetal). Fx
  • Cohen, G. (2000). Hierarchical models in cognition: Do they have psychological reality?. European Journal of Cognitive Psychology, 12(1), (pp. 1-36). 
 

4) Regler vedr. ophavsret og online publicering af trykte artikler

Generelt om ophavsret Den udenlandske database, RoMEO, giver oversigt over, hvornår man selv må publicere artikler fra et specifikt tidsskrift på en hjemmeside. Den er dog ikke komplet, hvorfor nedenstående liste er et supplement, særligt i forhold til danske tidsskrifter. Ved online publicering forudsættes det selvfølgelig, at forfatteren giver tilladelse, at den oprindelige reference nævnes, og at der er gået et stykke tid fra den oprindelige publikation.
 
 • 0-14 (nul til fjorten): If. Kjeld Rasmussen har tidsskriftet ingen fast regel, men der gives tilladelse fra sag til sag, blot kilden refereres (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 06.04.09)
 • Chiasmi International. Trilingual studies Concerning Merleau-Ponty's Thoughts; If. Dr. Leonard R. Lawlor, redaktør: Det er tilladt at lægge egen artikel ud på ens personlige hjemmeside med reference (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 26.04.08).
 • Cybernetics and Human Knowing: If. Sandra Good, Imprint Academic: "Whilst we do not encourage publication on-line we do not block author's from publishing their own articles on their own website, however, we decide each case on its own merits and hence are not prepared to publish a general policy." (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 29.04.08).
 • Filosofi (Filosofilærerforeningens medlemsblad): if. redaktør Jeanette Hougaard Sørensen beholder forfatteren rettighederne til deres publicerede artikler (personlig kommunikation, Casper Larsen, 19.02.09).
 • Gjallerhorn (Tidsskrift for professionsuddannelser): if. redaktør Kirsten Beedholm kan artikler lægges online såfremt det oprindelige publikationssted nævnes (personlig kommunikation, Casper Larsen, 20.02.09) 
 • Handicap & samfund (nu kaldet Handicaphistorisk tidsskrift): If. redaktør Birgit Kirkebæk er det reglen at HSHS spørges forud og giver tilladelse, samtidig md at forfatteren til artikelen giver sit ok.  (email, personlig kommunikation, John Maul, 28.05.10 og 17/6 2010). 
 • Journal of the Society for Existential Analysis: Forfatteren må lægge sine artikler online, såfremt tidsskriftet er trykt, og der angives reference samt link til hjemmesiden for Society for Existential Analysis (email, personlig kommunikation med Martin Adams, Casper Feilberg, 06.10.10)
 • Kognition & Pædagogik: If. Ulla Grambo Larsen står der i artikelforfatteraftalen, at ""Forfatterne er indforstået med, at ovennævnte artikel ikke kan anvendes i anden sammenhæng fra underskriftstidspunkt og indtil udgivelsesåret og det derpå følgende år, medmindre tidsskriftets redaktion og forlaget har givet skriftlig tilladelse hertil". If. Ulla betyder det i praksis, at "publikationsretten for atikler optaget i 2009-numre af Kognition & Pædagogik går tilbage til forfatteren i 2011". (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 06.04.09)
 • Nordic Psychology (Nordisk Psykologi): If. Birgitte Lie Suhr-Jessen: "Artikler publiceret i tidsskriftet kan tidligst publiceres andetsteds et år efter udgivelsestidspunktet" (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 03.04.09). 
 • Philosophia, tidsskrift og forlag. If. redaktør Rune Søndergaard kan artikler og kapitler lægges online, såfremt der er givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde (personlig kommunikation, Casper Larsen, 01.06.2010).
 • Psyke & Logos: If. redaktør Mette Schilling (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 25.04.08): "Man kan ikke finde information vedr. kontrakter/Psyke og Logos på hjemmesiden. Det skyldes det enkle faktum, at der ikke ligger skriftlige kontrakter til grund for artiklerne i netop dette tidsskrift. Hovedreglen i forhold til rettigheder til artiklerne [i Psyke & Logos] er, at de ligger hos forlaget de første to år efter udgivelsen. Det vil i dette konkrete tilfælde sige, at forfatteren til artiklen i et nummer fra 2001 kan bruge artiklen i anden sammenhæng nu."
 • Psykolog Nyt: If. Jørgen Carl, redaktør: "For et 14-dagsblad gælder der helt anderledes liberale vilkår – vi opererer meget mere ”presseagtigt” og har ikke kontraktlige aftaler med skribenterne. Rettighederne til den enkelte artikel (teksten) tilhører helt og aldeles skribenten, der efter publiceringen i Psykolog Nyt frit kan råde over artiklen. God presseskik tilskriver, at man ved senere genbrug anfører, hvor artiklen først har været aftrykt. Ønsker andre at bruge en artikel, der har stået i Psykolog Nyt, er det altså skribenten, der skal spørges." (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 28.04.08).
 • Samvirke: If. Pia Thorsen Jacobsen tilhører rettighederne til artikler i Samvirke skribenten selv, men kun teksten, ikke de illustrationer og billeder som evt. fulgte med artiklen (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 05.04.09) 
 • Slagmark: Tidsskriftet frigiver selv artiklerne i en digital version efter fem år (se her) og har alle rettighederne til publicerede artikler. Enkelte ekstraordinære tilladelser kan dog gives if. redaktør Peter Hansen (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 19.02.09).  
 • Socialpædagogen, tidsskrift: ifølge chefredaktør Jens Nielsen er det tilladt at lægge interwievs og artikler ind når der refereres til kilden (email, personlig kommunikation, John Maul 03.06.10).
 • SPECIALPÆDAGOGIK, tidsskrift: iflg. redaktør Hans Nørgaard er det tilladt at lægge artikler online efter at man forud har indhentet samtykke fra forfatteren og tidsskriftet. (email, personlig kommunikation, John Maul, 28.05.10 og 17.06.10).
 • Uddannelse (2000-2006): If. Werner Hedegaard, publikationskoordinator i Undervisningsministeriet, er det tilladt at lægge artikler i en digital version på en personlig og faglig hjemmeside (email, personlig kommunikation, Casper Larsen, 07.04.09).
 • ViPu Viden -Vicencenter psykiatri og udviklingshæmning, tidsskrift: Der er ifølge Per Lindsø Larsen ikke noget formelt regelsæt, men det er det tilladt at lægge ind, når blot man har forfatterens tilladelse og kilden refereres (email, personlig kommunikation, John Maul 16/6 2010).
Se også de mere generelle bestemmelser hos CopyDan, Kulturministeriet og i Lov om ophavsret.  If. Kulturministeriet::
 •  "[...] varer ophavsretten til et værk (musik, litteratur, film, billeder m.v.) indtil 70 år efter ophavsmanden død og for værker, som to eller flere ophavsmænd har skabt (fællesværker), indtil 70 år efter længstlevendes dødsår. [...] For udøvende kunstnere, som fx musikere, skuespillere m.fl., samt pladeselskaber og radio og tv-virksomheder gælder ophavsretten indtil 50 år efter udgivelsen eller udsendelsen. Efter dette tidspunkt kan man frit udnytte værket uden at skulle indhente tilladelse hos ophavsmanden eller de øvrige rettighedshavere eller betale for brugen." (Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser)
 

5) Tekniske anvisninger for materiale på livsverden.dk (kun for redaktører)

Den mere tekniske opsætning af emnesiderne og de personlige sider bliver udført af webmasteren. Den følgende beskrivelse forklarer nogle af de tiltag, der er lavet for at optimere hjemmesidens gennemslagskraft på internettet i form af indeksering i Google.
 
 • Det er et stort plus for siden at relevante artikler lægges online i PDF format, således at interesserede straks kan hente dem ned og læse. For at man kan referere korrekt til indholdet i artiklerne er det vigtigt, at PDF artiklen har de samme sidetal, som det tidsskrift, den blev publiceret i.
  • Har man sin artikel i et word dokument, er det muligt at indstille dokumentets sidetal således, at det følger den oprindelige publikation. Er en artikel publiceret i Psykolog Nyt side 34-37, så kan dokumentets sidetal indstilles til at starte fra side 34. Med tastkommandoen "Ctril + enter" er det muligt at lave forcerede sideskift i overensstemmelse med, hvor den publicerede artikel skifter fra en side til den næste.
 • Det er vigtigt at gøre det muligt for google at indeksere indholdet af de artikler, som lægges online, da interesserede så lettere vil kunne søge sig frem til netop dette site og den konkrete artikel. For at muliggøre indeksering af uploadede PDF artikler, skal de:
  • være i tekst format. Dvs. at man kan markere og kopiere tekst fra PDF til fx Word. PDF dokumentet skal med andre ord helst ikke være blot indscannet, da google ikke kan indeksere rene 'billeder'. Webmasteren hjælper med at digitalisere ældre artikler til 'tekst format'.
  • Webmasteren sørger for, at titel og emne er udfyldt i PDF dokumentet, ligesom han tilføjer en standard 'informationsside' i starten af PDF dokumentet med reference, lidt om Forummet osv. PDF dokumentet bliver desuden optimeret til 'Fast web view'.
 

Se bort fra nedenstående links, som alene er til brug for særlige redaktører på livsverden.dk:

 • Bogrobotten.dk links:
  • ISBN link:   Bogrobotten.dk Linkforklaring: indset ISBN nr. (gerne med bindestreger), således: http://www.bogrobotten.dk/isbn/978-87-7934-403-7/
  • Forfatter link: Søg bogen frem, og kopier linket, fx: http://www.bogrobotten.dk/bogpriser/matissekapellet-indbundet 
 • Bibliotek.dk links:
  • ISBN link:  Bibliotek.dk / [altså: https://bibliotek.dk/da/search/work/8778672783]
  • Forfatter/titel link:  Bibliotek.dk   Linkforklaring mht. forfatter og titel (markeret med rødt): http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=fo%3Drendtorff+og+ht%3Deksistens+og+krop
  • Såfremt artiklen er tilgængelig via Statsbibliotekets e-kopi service, linkes der til: Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk   Linkforklaring mht. forfatter og titel (markeret med rødt): http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=fo%3Drendtorff+og+ht%3Deksistens+og+krop
 • Ved sjældne bøger: Bookfinder.com   Linkforklaring: gå til www.bookfinder.com, lav den ønskede bogsøgning: på resultatsiden følges linket "How to link to this search" og herfra kopieres linket under "Copy this URL" og indsættes.
 • Såfremt et værk er fuldt tilgængelig eller tilgængelig som 'eksempelvisning' på Google Books, linkes der til: Google Books   Linkforklaring: gå til www.books.google.com og søg frem det ønskede værks forside. Linket til dette værk findes under 'kæde' ikonet øverst til højre, som så indsættes. Se yderligere information her
 • Såfremt en tekst er fuldt tilgængelig på Google Scholar, linkes der til:  PDF > Google Scholar   Linkforklaring: gå til www.scholar.google.com og søg teksten frem ved under "Avanceret Scholar-søgning" at indskrive forfatter og titel. Linket til denne søgning kopieres direkte fra internetbrowseren. Der er m.a.o. ingen smartere linkløsning pt.
 • Såfremt en tekst er fuldt tilgængelig på Internet Archive, linkes der til:  PDF > Internet Archive  Linkforklaring: gå til www.archive.org og søg teksten frem. Linket til denne søgning kopieres direkte fra internetbrowseren. Der er m.a.o. ingen smartere linkløsning pt.
Ved eksponenter opstilles litteraturen med de nyeste publikationer først, ved emnesider oplistes litteraturen normalt!