Pahuus, Mogens

 
Mogens Pahuus
Mogens Pahuus
Mogens Pahuus, professor, mag.art i filosofi. Redaktør for emnesiden Livsfilosofi.
 
Forskningsfeltet er filosofi og litteratur - især filosofisk antropologi, etik, politisk filosofi, pædagogisk filosofi, humanistisk videnskabsteori, livsfilosofi, religionsfilosofi og forfatterskabsanalyser.
 
Jeg har især skrevet om menneskesyn (bl.a. bøgerne Filosofisk antropologi, Følelse og fornuft, Naturen og den menneskelige natur), livsfilosofi (bl.a. Livsfilosofi, Livet selv, Det gode liv, Sandhed og storhed) samt livsfilosofiske forfatterskabsanalyser (bl.a. Distance og involverethed, J. P. Jacobsen, Selvudfoldelse og selvhengivelse m.fl.).
 
Du kan bl.a. downloade følgende artikler: K.E. Løgstrups eksistentielle fænomenologi (Pahuus, 2005) samt Livsverdenens ubestemmelighedskarakter i fænomenologien og i livsfilosofien (Pahuus, 1988).
 
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/pahuus
 
 

Publikationsliste

Den samlede bibliografi findes under Pahuus, M. (samlet bibliografi). Her finder du et særligt fænomenologisk udvalg:
 
Pahuus, M., (2023). Det guddommelige i det jordiske, Fænomenologiske bidrag til en livsanskuelse, skriftserie for eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag.

Pahuus, M., (2022). Fenomenologi: Å leve, samtale og skrive ut mot det gåtefulle i tilværelsen, Herholdt-Lomholdt S. M. (red.). Fagbokforlaget, s. 23 - 54. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2022). Humanistisk videnskabsteori. I Collin, F., Køppe, S. & Helles, R. (red.) Lindhardt & Ringhof, s. 243 - 288. Bibliotek.dk
Pahuus, M., (2022). Filosofi og empiri, 12. Bind i serien Applied philosophy/Anvendt filosofi, s. 145 - 159, Aalborg Universitetsforlag.
 
Pahuus, M., (2022). Kvindeskikkelser i Kaj Munks liv og digtning, udgivet af Vennekredsen for Kaj Munk Præstegård, red. Jon Høgh.  Bibliotek.dk
 
Pahuus, M., (2022). Forståelsens filosofi: forståelsen af sig selv og andre, skriftserie for eksistentiel fænomenologi,  Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Pahuus, M., (2021). Følelsernes filosofi: fænomenologisk psykologi, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Pahuus, M., (2020). Menneskets situation: Muligheder og begrænsninger, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Pahuus, M. (2020). Den menneskelige tilværelse i litteraturens perspektiv, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 

Pahuus, M., & A. Gemsøe. (2019). Kaj Munks digtning og livssyn, Skriftserien om Kaj Munk, 6, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2018). Dialog med Løgstrup: Løgstrups fænomenologi, 1 udg. Aalborg Universitetsforlag. (Skriftserie om eksistentiel fænomenologi; Nr. 6). Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2018). H.C. Andersens livssyn og kristendomsforståelse, I : Dansk Teologisk Tidsskrift. 81, 2, s. 129-143.

 Pahuus, M., (2017). Det meningsfulde liv og det meningsfyldte arbejde, Anvendt filosofi er interaktionel filosofi: Positioner og perspektiver. Ziethen, M. (red.). 1 udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 198-225. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2017). 95 nye teser. Pahuus, A. M. & Lund, H. G. (red.). 1 udg. Aarhus Universitetsforlag, s. 211-217. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2017). Povl Christensen: Grafiker og illustrator, 1 udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2016). Eksistens og natur: Det dobbeltsidige menneske og dets livsverden, 1 udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2016). Løgstrup & kunsten, 1 udg. Aarhus: Klim. (Løgstrup biblioteket). Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2016). Taknemmelighed, Menneskenære grundbegreber: i social- og sundhedsprofessionerne. Olsen, J. B. & Duus, G. (red.). 1 udg. Viborg: Samfundslitteratur, s. 245-262.

Pahuus, M., (2015). Det levede rum - med sideblik til sygepleje, Utenfor tellekantene: Essays om rom og rommelighet. 1 udg. Bergen, Norge: Fagbokforlaget, s. 117-143. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (red.), Rendtorff, J. (red.) & Søltoft, P. (red.), (2015), Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog: En antologi, 1 udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (Skriftserie om eksistentiel fænomenologi; Nr. 2). Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2015). Længsel, 1 udg. Forlaget Mindspace. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2015). Mennesket som en syntese af endelighed og uendelighed – Kierkegaard, Binswanger og  Ibsen. in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, side 275 – 294, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (red.) (2015). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi,  Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2012). Vort forhold til fremtiden. En eksistentiel-fænomenologisk undersøgelse.  In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 199 - 212. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2012). Vort forhold til fremtiden. En eksistentiel-fænomenologisk undersøgelse. In: K. D. Keller  (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 199-212. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2009). Litteratur og billedkunst: i et livsfilosofisk perspektiv. (Diaklektika-serien; 4).  Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2008). Dannelse og kompetenceudvikling, (pp. 121 - 136). In: Aarup Jensen, A. & Rasmussen, P. (red). Læring og forandring: Tværfaglige perspektiver. Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2008). Bevægende skønhed - i naturoplevelse og i billedkunst. (pp. 15 - 26).  In: Rasmussen, M. (red.), Æstetik og naturoplevelse: bidrag til teoridannelse fra Æstetikkredsen på   Aalborg Universitet, Aalborg: Academic Publisher. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2008). Distance og involverethed: et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning. Aalborg Universitetsforlag. (Dialektika-serien). Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2007). Hermeneutik, (pp. 109 – 138). In: Collin, F. & S. Køppe (red.). Humanistisk  videnskabsteori. (2. udgave). København: Danmarks Radios Forlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2005), K.E. Løgstrups eksistentielle fænomenologi. Slagmark, 42, pp.117-127.
Pahuus, M. (1998). Livet som et kunstværk: et bidrag til en eksistentiel pædagogik. In: Dupont,  Søren & Hansen, Finn Thorbjørn (red.). Eksistenspædagogik: på vej mod en ny voksenpædagogik? København: FOFU. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998) Det gode liv: indføring i livsfilosofi. Kbhvn: Gyldendal. Bibliotek.dk