Voksenpædagogik

Peter Kemp har i sin tid været med til at skabe kandidatuddannelsen "pædagogisk filosofi" på DPU, og i den forbindelse er eksistentiel-fænomenologisk tænkning blevet koblet med pædagogik. Særligt Finn Thorbjørn Hansen har udbygget denne kobling i form af 'eksistenspædagogikken'. Se bl.a. Hansen (2008, 2003) og Dupont og Hansen (1998).

 
Sidens ansvarlige redaktør: Finn Thorbjørn Hansen

Referenceliste

Dupont, S. & Hansen, F. T. (1998). Eksistenspædagogik - på vej mod en ny voksenpædagogik? Redigeret værk. Forlag: FOFU. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2003). Gennem kompetenceudvikling lærer vi ikke at være! Voksenpædagogisk tidsskrift.  Årg. 12, nr. 2 (2003). - S. 7-8. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2008). "Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde”. Folkehøjskolernes  Forening i Danmark (FFD).

Hansen, F. T. (2003). Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken. Hans Reitzels  Forlag. Bibliotek.dk

Hansen, F. T. (2008). At stå i det åbne. Pædagogik som en filosofisk praxsis. Hans Reitzels  Forlag. Bibliotek.dk