Pædagogik

Med bogen, Kroppens filosof. Maurice Merleau-Ponty, introducerede Torben Hangaard Rasmussen (1996) det første danske bud på at forstå børnepsykologi og pædagogik ud fra et fænomenologisk grundlag. Ved at kredse om de elementære forudsætninger for at verden lader sig mærke, høre, se, lege, forstå og tænke, sætter Rasmussen med Merleau-Ponty sig ind i barnets levede erfaring, hvor kroppen spiller en særlig strukturerende rolle. I artiklen
Kroppen - barnets forbindelse til verden (Rasmussen, 1997) kan du læse mere, ligesom du kan hente flere artikler på Torben Hangaard Rasmussens personlige side her. Se også bogen Hermeneutik & pædagogik: en aktuel indføring, hvor Rasmussen (2001) diskuterer hermeneutikkens betydning for den pædagogiske praksis.
     I bogen Pædagogik og Fænomenologi mellem demokrati og dannelse (2012) reflekterer Søren Dupont over pædagogik og demokrati, dernæst fænomenologiens betydning for pædagogikken og til slut dannelse. Første kapitel af bogen er tilgængeligt her. I artiklen Atmosfære, fænomenologi og pædagogik (2008a, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk) analyserer Søren Dupont med begrebet atmosfære sammenhængen mellem mennesket og dets omgivelser i både bred forstand og i forhold til pædagogisk praksis. Se også kapitlet Atmosfære er kropslig (Dupont, 2008b). Eva Johansson, professor i pædagogik, har også arbejdet med atmosfære-begrebet, se Atmosfære og pædagogik (2008).
 
Småbørnspædagogik
Gunvor Løkken har forsket indgående i børn i vuggestuealderen (1-3 år), og skriver om det i bl.a. bøgerne Toddlerkultur - Om et- og toåriges sociale samspil i vuggestuen (2005a) og Når små børn mødes : om de yngste børns gruppefællesskab i daginstitutionen (1997). Løkken anvender særligt Merleau-Pontys analyse af kropssubjektet, som centrum for spædbarnets 'intelligente' ageren og aktivitet, til at sætte sig ind i børnenes sociale og korporlige kultur. Artiklen Using Merleau-Pontyan phenomenology to understand the toddler (Løkken, 2000, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk) er anbefalelsesværdig. Løkken har sammen med Haugen og Röthle redigeret bogen Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger fra 2005, hvor Løkken har skrevet kapitlet Toddleren som kroppssubjekt (2005b).

 
Link til denne side: www.livsverden.dk/paedagogik

Referenceliste

Dupont, S. (2008a). Atmosfære, fænomenologi og pædagogik. Dansk pædagogisk tidsskrift, 1(3),68-75. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Dupont, S. (2008b). Atmosfære er kropslig. In: S. Dupont & U. Liberg (eds.), Atmosfære i pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag.

Dupont, S. (2012). Pædagogik og Fænomenologi mellem demokrati og dannelse. Roskilde Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Johansson, E. (2008). Atmosfære og pædagogik. In: S. Dupont & U. Liberg (eds.), Atmosfære i pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag.

Løkken, G. (1997). Når små børn mødes : om de yngste børns gruppefællesskab i daginstitutionen. Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Løkken, G. (2000). Using Merleau-Pontyan phenomenology to understand the toddler. Nordisk pedagogik, 20(1), S. 13-23. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Løkken, G. (2005a). Toddlerkultur - Om et- og toåriges sociale samspil i vuggestuen.  Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Løkken, G. (2005b). Toddleren som kroppssubjekt. In: S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (eds.),  Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger, (pp. 24-38). Cappelen  Akademisk Forlag.

Rasmussen, T. H. (1996): Kroppens filosof, Maurice Merleau-Ponty. København:   Semi-forlaget. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (1997). Kroppen - barnets forbindelse til verden. (Tema: Hovedet - og resten af  kroppen) Uddannelse. - Årg. 30, nr. 5. - S. 15-19.

Rasmussen, T. H. (2001): Hermeneutik & pædagogik : en aktuel indføring. København:  Semi-forlaget. Bibliotek.dk