Æstetik

Både Heidegger (1969, 2003), Merleau-Ponty (1970, 1994) og Gadamer (1993, 2005) har beskræftiget sig med æstetik og kunstoplevelse.
 
Bjarne Sode Funch har arbejdet intensivt med æstetisk psykologi i bl.a. Ej blot til lyst (2006) og A psychological theory of the aesthetic experience (2007).
 
I en engelsk sammenhæng har professor Galen Johnson (2010; Merleau-Ponty & Johnson, 1993) beskæftiget sig indgående med æstetik, særligt ud fra Merleau-Ponty. Se også Handbook of phenomenological aesthetics (Sepp & Embree, 2010).
 

Link til denne side: www.livsverden.dk/aestetik

Sidens ansvarlige redaktør: Bjarne Sode Funch
  

Referenceliste

Berleant, A. (1991). Art and engagement. Philadelphia: Temple University Press.
Berleant, A. (2000).The aesthetic field: A phenomenology of aesthetic experience. Christchurch:
         Cybereditions.
Biemel, W., F. von Herrmann, & M. Heidegger (1989). Kunst und Technik: Gedächtnisschrift zum 100.
         Geburtstag von Martin Heidegger. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Crowther, P. (2010). Phenomenology of the visual arts (even the frame). Stanford: Stanford University
         Press.
Crowther, P. (1993). Art and embodiment: From aesthetics to self-consciousness. Oxford: Clarendon Press :
         Oxford University Press.
Csikszentmihalyi, M. & R. E. Robinson (1990). The art of seeing: An interpretation of the aesthetic
         encounter. Malibu: J. Paul Getty Museum and Getty Center for Education in the Arts.
Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Minton, Balch and Company.
Dufrenne, M. (1973). The phenomenology of aesthetic experience. Evanston: Northwestern University
         Press. Originaludgave på fransk 1953.
Dufrenne, M., M. S. Roberts, & D. Gallagher (1990). In the presence of the sensuous: Essays in aesthetics.
         Atlantic Highlands: Humanities Press International. Originaludgave på fransk 1987.
Elkins, J. (2001). Pictures & tears: A history of people who have cried in front of paintings. New York:
         Routledge.
Fallico, A. B. (1962). Art & existentialism. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Funch, B. S. (1974). Æstetikkens psykologi, dens maya og prolegomena. København: Psykologisk
         Laboratorium.
Funch, B. S. (1993). Den æstetiske oplevelse. Psyke & logos. - Årg. 14, nr. 2. S. 323-343.
         Bibliotek.dk
Funch, B. S. (1996). Den æstetiske oplevelse som trancendent fænomen. Nordisk psykologi. Vol. 48, nr. 4,
         S. 266-278. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Funch, B. S. (1999). Synsoplevelse og billedkunst: En eksistentiel-fænomenologisk model.  
         Bulletinen, nr. 27: 8-13.
Funch, B. S. (1997). The psychology of art appreciation. København: Museum Tusculanum Press.
Funch, B. S. (1999). Synsoplevelse og billedkunst: En eksistentiel-fænomenologisk model. Bulletinen, nr. 27:
         8-13.
Funch, B. S. (2004). Mellem musik og billedkunst: En fænomenologisk psykologisk analyse. Passepartout
         12(nr. 23): 136-155.
Funch, B. S. (2006). Ej blot til lyst. I Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv, redigeret af Bjarne S.
         Funch, Bjarne Jacobsen og Peter la Cour, 59-82. København: Hans Reitzels Forlag.
Funch. B. S. (2007). A psychological theory of the aesthetic experience. In Aesthetics and innovation, edited
         by Leonid Dorfman, Colin Martindale, and Vladimir Petrov, 3-19. Newcastle: Cambridge Scholars
         Publishing.
Funch, B. S. (2010). Matissekapellet: Et jordisk paradis. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Gadamer, H. (1993). Ästhetik und poetik. Tübingen: Mohr.
Gadamer, H. (2005). Sandhed og metode: Grundtræk af en filosofisk hermeneutik. København: Gyldendal.
         Originaludgave på tysk 1960.
Geiger, M. (1928). Zugänge zur ästhetik. Leipzig: Der Neue Geist Verlag.
Geiger, M. (1976). Die Bedeutung der Kunst: Zugänge zu einer materialen Wertästhetik. München: Wilhelm
         Fink Velag.
Haworth, J. (1997). Beyond reason: Pre-reflexive thought and creativity in art. Leonardo 30: 137-145,
Heidegger, M. (1969). Die Kunst und der Raum / L'art et l'espace. St. Gallen: Erker.
Heidegger, M. (2003). Kunstværkets oprindelse. Gyldendal. Bibliotek.dk
Ingarden, R. (1969). Erlebnis, Kunstwerk und Wert: Vorträge zur Ästhetik 1937-1967. Tübingen: Max
         Niemeyer.
Ingarden, R. (1973). Literary work of art: An investigation on the borderlines of ontology, logic, theory of
         literature: With an appendix on the functions of language in the theater. Evanston: Northwestern
         University Press. Originaludgave på tysk 1965.
Ingarden, R. (1976). Det litterära konstverket. Lund: Bo Cavefors. Originaludgave på tysk 1965.
Ingarden, R. (1989). Ontology of the work of art: The musical work. The Picture. The architectural work. The
         film. Ohio: Ohio University Press. Originaludgave på tysk 1961.
Ingarden, R. (2002). Fænomenologisk æstetik: Et forsøg på at definere dens rækkevidde. Kritik 35: 4-17.
         Ingarden, R. & P. J. McCormick (1985). Selected papers in aesthetics. München: Philosophia Verlag. Johnson, G. A. (2010). The Retrieval of the Beautiful: Thinking Through Merleau-Ponty's Aesthetics.
         Northwestern University Press.
Jørgensen, D. (2001). Skønhedens metamorfose: De æstetiske idéers historie. Odense: Odense
         Universitetsforlag.
Jørgensen, D. (2006). Historien som værk: Værkets historie. Aarhus. Aarhus Universitetsforlag.
Jørgensen, D. (2006). Skønhed: En engel gik forbi. Aarhus. Aarhus Universitetsforlag.
Jørgensen, D. (2008). Aglaias dans. På vej mod en æstetisk tænkning. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Kaelin, E. F. (1962). An existentialist aesthetic: The theories of Sartre and Merleau-Ponty. Madison:
         University of Wisconsin Press.
Kaelin, E. F. (1970). Art and existence: A phenomenological aesthetics. Lewisbury: Bucknell University
         Press.
Kaelin, E. F., & E. Burns (1999). Texts on texts and textuality: A phenomenology of literary art. Amsterdam:
         Editions Rodopi.
Kapust, A. & B. Waldenfels (2010). Kunst. Bild. Wahrnehmung. Blick: Merleau-Ponty zum Hundertsten.
         Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.
Kaushik, R. (2011). Art and institution: Aesthetics in the late works of Merleau-Ponty. London: Continuum.
Lipps, T. (1906). Ästhetik: Psychologie des Schönen und der Kunst. 2 Bd. Hamburg: Leopold Voss.
Livingston, P. (2005). Art and intention: A philosophical study. Oxford: Clarendon Press.
Løgstrup, K. E. (1995). Kunst og etik. 2. udg. København: Gyldendal.
Løgstrup, K. E. (1997). Kunst og erkendelse: Kunstfilosofiske betragtninger. 2. udg. København: Gyldendal.
Løgstrup, K. E. (2008). Martin Heidegger & Heideggers kunstfilosofi. 2. udg. Aarhus: Klim.
May, R. (1975). The courage to create. New York: W.W Norton.
May, R. (1985). My quest for beauty. San Francisco: Saybrook.
May, R. (1992). Myte og eksistens. København: Gyldendal. Originaludgave på engelsk 1991.
Merleau-Ponty, M. (1970). Maleren og filosoffen. Vinten. Bibliotek.dk
         [Første danske oversættelse af L’Œil et l’esprit fra 1961 ved Laurits Lauritsen og med
         en indledning af Peter Kemp. Anden let reviderede oversættelse findes i Jørgen Dehs
         (red.) Æstetiske teorier : en antologi, 1995, 2. udgave, s. 195-238. Bibliotek.dk
Merleau-Ponty, M. (1994). Cézannes tvivl. Edition Bløndal. Bibliotek.dk
         [oversættelsen af Le doute de Cézanne fra 1945 ved Uffe Harder, med efterskrift af Per Kirkeby]
Merleau-Ponty, M. & G. A . Johnson (1993). The Merleau-Ponty aesthetics reader: Philosophy and painting.
         Evanston: Northwestern University Press.
Moutamid, M. El (2007). Den guddommelige æstetik. Psyke & Logos 28: 1035-1051.
Pahuus, M. (1986). J. P. Jacobsens forfatterskab: En eksistentiel fortolkning. Herning: Systime.
Pahuus, M. (1988). Naturen og den menneskelige natur: En filosofisk og litterær analyse af mennesket i
         naturen og naturen i mennesket. Aarhus: Philosophia.
Pahuus, M. (1995). Karen Blixens livsfilosofi: En fortolkning af forfatterskabet. Aalborg: Institut for
         Kommunikation, Aalborg Universitet.
Pahuus, M. (1995). Selvudfoldelse og selvhengivelse: Livssynet hos Henrik Ibsen og Henrik Pontoppidan.
         Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Pahuus, M. (1999). Om fortolkningen af Helene Schjerfbecks kunst. Billedkunst 7(3): 22-30
Pahuus, M. (2005). H. C. Andersens livsfilosofi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Pahuus, M. (2007). Tomhedsfølelse og ondskab: En filosofisk og litterær analyse. Aalborg: Aalborg:
         Aalborg Universitetsforlag.
Pahuus, M. (2008). Distance og involverethed: Et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning. Aalborg:
         Aalborg Universitetsforlag.
Pahuus, M. (2009). Litteratur og billedkunst - i et livsfilosofisk perspektiv. Aalborg: Aalborg
         Universitetsforlag.
Parry, J. D. (2011). Art and phenomenology. New York: Routledge.
Paskow, A. (2004). The paradoxes of art: A phenomenological investigation. Cambridge: Cambridge
         University Press.
Roald, T. (2007). Cognition in emotion. New York: Rodopi.
Roald, T. (2008). Towards a phenomenological psychology of art appreciation. Journal of Phenomenological
         Psychology 39:189-212.
Roald, T. (2009). The subject of aesthetics. København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns
         Universitet.
Sartre, J.-P. (1963). Essays in aesthetics. New York: Philosophical Library.
Sartre, J.-P. (1967). Kunstneren og hans samvittighed: Udvalgte essays. København: Gyldendal.
         Originaludgave på fransk 1964.
Schneider, K. J. (1982). Phenomenology and art: A study of parallels. Saybrook Review, 4(1), 53-64.
Shusterman, R. & A. Tomlin, eds. (2008). Aesthetic experience. New York: Routledge.
Sepp, H. R. & L. Embree (2009). Handbook of phenomenological aesthetics. Dordrecht: Springer.
Shinebourne, P. (2005). The process of becoming art: Existential-phenomenological explorations. Existential
         Analysis, 16(1), 50-60.
Spinelli, E. (2001). Creation and being: A challenge to psychoanalytic theories of artistic creativity. In The
         mirror and the hammer: Challenging orthodoxies in psychotherapeutic thought. London: Continuum.
Vall, R. van de (2008). At the edges of vision: A phenomenological aesthetics of contemporary
         spectatorship. Aldershot: Ashgate.
Zahavi, D. (1996). Edmund Husserl – fænomenologi og kunst. Den blå port, nr. 37: 45-61.