Merleau-Ponty, Maurice

Maurice Merleau-Ponty var fransk professor i psykologi og siden hen i filosofi. I dag betragtes han som en af de mest centrale tænkere inden for eksistentiel fænomenologi. Jacob Dahl Rendtorffs introduktion i Fransk filosofi (2003, pp. 85-92) giver en kort og præcis indføring i Merleau-Pontys tænkning og bidrag til fænomenologien. Et citat herfra lyder:  

"I kroppens oprindelige sansning af verden er der ikke længere grund til at tvivle [på erfaringens ægthed i oplevelsen af fænomenerne], og fænomenologien har dermed fuldført sin opgave om at finde grundlaget for meningsdannelsen. For den anonyme og spontane bevidsthed har verden allerede en mening, som udfolder sig i kroppens sansende enhed med verden" (ibid., p. 87)

Merleau-Ponty
Af andre danske indføringer kan nævnes Ulla Thøgersens Krop og fænomenologi (2004), Torben Hangaard Rasmussens Kroppens filosof (1996) samt artiklen Kroppens filosof - Maurice Merleau-Ponty (1997), Ole Fogh Kirkebys introduktion til Kroppens fænomenologi (1994), Niels Egebaks introduktion til Merleau-Ponty i artiklen Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien (1964) samt kapitlet i Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik (1967, pp. 92-111) og i bogen Der findes flere slags utopier (1980, pp. 25-28), og i flere af Peter Kemps tidlige bøger (1960, 1973, 1977). Se også Kurt Dauer Kellers artikel Kroppen giver mening (1995).

En del af Maurice Merleau-Pontys værker kan med rette opleves som svært tilgængelige, idet de forudsætter et vist filosofisk kendskab. Som en indledende tekst kan Merleau-Pontys Filmen og den nye psykologi (1993, Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk) dog anbefales. I tekstens første del og sidste del giver Merleau-Ponty et godt oprids og indføring i det fænomenologiske projekt, og eksemplificerer det bl.a. i forhold til filmen og spørgsmål: hvordan kan det være, at vi så ‘let’ smittes af skuespillernes stemninger på film, samt af nære andre generelt?
Se en liste over de oversatte og originale værker af Merleau-Ponty nedenfor. Merleau-Pontys første hovedværk, Perceptionens fænomenologi (1945), kan desuden læses og hentes i en komplet engelske udgave fra 1962 (Google Books / PDF > Internet Archive). Den nye engelske oversættelse fra 2011 af D. Landes er dog væsentlig bedre end den gamle og anbefales på det kraftigste, se mere her.
På dansk er dele af hovedværket oversat (se Merleau-Ponty, 2009, 2012).
 
Herunder finder du en oversigt over Merleau-Ponty's værker.
 

Link til denne side: www.livsverden.dk/merleau-ponty

 
  

Referenceliste

 
Danske oversættelser af Merleau-Pontys værker

Merleau-Ponty, M. (1945/2012). Friheden. (sidste kapitel af Phénoménologie de la perception). In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 145-198. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Merleau-Ponty, M. (1945/2009). Kroppens fænomenologi. 2. udgave. Frederiksberg: Det Lille Forlag. Bibliotek.dk [Delvis dansk oversættelse af Phénoménologie de la perception. 2. udgave inkluderer nu også forordet]

Merleau-Ponty, M. (1993). Filmen og den nye psykologi. Philosophia, 22 (3-4), (pp.11-24).  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Merleau-Ponty, M. (1999). Om sprogets fænomenologi – udvalgte tekster. København:  Gyldendal. Bibliotek.dk [Artikel og uddrags-samling redigeret af P.A Brandt, afløseren for Tegn : udvalgte essays, 1969]

Merleau-Ponty, M. (1970). Maleren og filosoffen. Vinten. Bibliotek.dk [Første danske oversættelse af L’Œil et l’esprit fra 1961 ved Laurits Lauritsen og med en indledning af Peter Kemp. Anden let reviderede oversættelse findes i Jørgen Dehs  (red.) Æstetiske teorier : en antologi, 1995, 2. udgave, s. 195-238. Bibliotek.dk]

Merleau-Ponty, M. (1995). Perceptionens primat og dets filosofiske konsekvenser. Det kgl. danske  Kunstakademi, eksp. Gyldendal. Bibliotek.dk

Merleau-Ponty, M. (1994). Cézannes tvivl. Edition Bløndal. Bibliotek.dk  [Oversættelsen af Le doute de Cézanne fra 1945 ved Uffe Harder, med efterskrift af Per Kirkeby]

 
 
Danske og engelske introduktioner til Merleau-Pontys tænkning

Dastur, F. (2000). World, Flesh, Vision. In F. Evans & L. Lawlor (eds.), Chiasms - Merleau-Ponty's Notion of Flesh, pp. 23-49. Suny Press

Dillon, M. C. (1997). Merleau-Ponty’s Ontology. 2. Ed. Northwestern University Press.

Egebak. N. (1964). Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien. Perspektiv, årg. 12, nr. 3, s. 34-37.

Egebak, N. (1967). Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik . [Se kapitlet om Merleau-Ponty  pp. 92-111] Arena.

Egebak. N. (1980). Der findes flere slags utopier. After Hand, Ringkøbing Grøn, A. (1982). Merleau-Ponty: Sansning og verden, Kropslighed og historie. In: P. Lübcke (Ed.), Vor

tids filosofi. Engagement og forståelse. (pp. 329-348). Bibliotek.dk

Keller, K. (1995). Kroppen giver mening. Psykolog Nyt, nr. 14, s. 6-9.

Kemp, P. (1960). Person og tænkning. En bog om kristendom og idealisme. Gyldendal. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1973). Filosofiske portrætter. Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1977). Nye franske filosoffer. 2. ed. Vinten. Bibliotek.dk

Kirkeby, O. F. (1994). Introduktion. In M. Merleau-Ponty, Kroppens fænomenolog  (pp. vii-xvi). Frederiksberg: Det Lille Forlag. Bibliotek.dk

Langer, M.M. (1989). Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception. A Guide and Commentary.Basingstoke: Macmillan Press

Rasmussen, T. H. (1996): Kroppens filosof, Maurice Merleau-Ponty. København: Semi-forlaget. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (1997). Kroppens filosof - Maurice Merleau-Ponty. (Idræt som middel) Idræt. Årg. 62,  nr. 3.

Rendtorff, J. D. (2003). Merleau-Ponty: Krop og Sansning. In: P. Lübcke (ed.), Fransk filosofi: engagement og struktur (pp. 85-92). København: Politikens forlag. Bibliotek.dk

Spurling, L. (1977). Phenomenology and the social world. The philosophy of Merleau-Ponty and its  relations to the social world. London: Routledge

Thøgersen, U. (2004). Krop og fænomenologi. Århus: Systime. Bibliotek.dk


 
Franske primærværker og deres engelske oversættelser
For en større oversigt over Merleau-Pontys franske værker, og deres oversættelse, se link (fransk/engelsk).  En engelsk oversigt over primærlitteratur af, og sekundærlitteratur om, Merleu-Ponty findes her.
 
Merleau-Ponty, M. (1942). La Structure du comportement. Paris: Presses Universitaires de France. 
  • Beskrivelse: Titlen kan oversættes til 'Adfærdens struktur'.
  • Engelsk udgave: Værket er oversat til engelsk af Alden Fisher som The Structure of Behavior (Boston: Beacon Press, 1963; London: Methuen, 1965).
Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard.
  • Dansk udgave: Hovedværkets titel kan oversættes som 'Perceptionens fænomenologi'. Værket er delvist oversat til dansk som Kroppens fænomenologi (2009).
  • Engelsk udgave: Oversættelse af Colin Smith som Phenomenology of Perception, New York: Humanities Press, 1962; London: Routledge & Kegan Paul, 1962; revideret oversættelse af Forrest Williams, 1981; reprinted, 2002. Revideret og væsentligt forbedret oversættelse af D. Landes fra 2011. Google Books / PDF > Internet Archive
     
Merleau-Ponty, M. (1961). L’Œil et l’esprit. Paris: Gallimard.
  • Dansk udgave: Maleren og filosoffen (1970).
  • Engelsk udgave: Oversat som Eye and Mind første gang i 1964 i: Maurice Merleau-Ponty, The Primacy of Perception, ed. James M. Edie, trans.Carleton Dallery, Evanston: Northwestern University Press. Revideret oversættelse af Michael Smith fra 1993  i: The Merleau-Ponty Aesthetics Reader, Galen A. Johnson, ed., Evanston: Northwestern Univ. Press, 1993. PDF > Google Scholar
Merleau-Ponty, M. (1964). Le Visible et l'nvisible, suivi de notes de travail. Redigeret af Claude Lefort. Paris: Gallimard.
  • Beskrivelse: Merleau-Pontys ufærdiggjorte 2. hovedværk, som efter hans død blev samlet og udgivet af Lefort. Titlen kan oversættes til 'Det synlige og usynlige'.
  • Engelsk udgave: Oversættelse af Alphonso Lingis som The Visible and the Invisible, Followed by Working Notes (Evanston: Northwestern University Press, 1968).