Rendtorff, Jacob Dahl

 
Jacob Dahl Rendtorff
Jacob Dahl Rendtorff
Jacob Dahl Rendtorff, lektor, mag. art., ph.d. & dr. scient. adm. Redaktør for emnesiden Videnskabsteori.
 
Samfundsteoretiker og filosof, lektor i virksomheders ansvar, etik og legitimitet ved Roskilde Universitet. Forfatter til en lang række bøger om forskellige emner inden for fransk filosofi, herunder Jean-Paul Sartre og Paul Ricæur samt om videnskabsteori, bioetik og ret, videnskabsetik, retsfilosofi, virksomhedsetik og virksomheders sociale ansvar.
 
   
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/rendtorff
 
 

Publikationsliste

Her findes kun et uddrag.
Rendtorff, J. D. (2015). Selvets eksistentielle fænomenologi i angst og fortvivlelse hos Søren Kierkegaard in:
         Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, side 33 – 63,
         Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk
Rendtorff, J. D. (2014). French Philosophy and Social Theory. A Perspective for Ethics and Philosophy
         of Management. Springer.
Rendtorff, J. D. (2012). Vort forhold til fremtiden. Sartres eksistentielle fænomenologi.
         In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi,
         s. 121 - 141. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rendtorff, J. D. (2012). Sartres eksistentielle fænomenologi. In: K. D. Keller (red.), Den
         menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 121-142. Aalborg
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rendtorff, J. D. (2009). Responsibility, ethics and legitimacy of corporations. Copenhagen Business School
         Press. Bibliotek.dk
Rendtorff, J. D. (2009). Professionel etisk dømmekraft i politik og ret. Gjallerhorn : Tidsskrift for 
         professionsuddannelser
, nr. 9, s. 70-78.
Rendtorff, J. D. (2007). Den radikale ondskab er den banale ondskab. Kulturo, vol. 13, nr. 25, s. 37-44.
Rendtorff, J. D. (2007). Dømmekraftens tænker : Hannah Arendts politiske teori og retsfilosofi. Retfærd.
         Nordisk Juridisk Tidsskrift, vol. 30, nr. 3/118, s. 3-16.
Rendtorff, J. D. (2007). Virksomhedsetik : En grundbog i organisation og ansvar. Frederiksberg :
         Samfundslitteratur,
Rendtorff, J. D. (2006). Gaston Bachelard & naturvidenskabens poesiGjallerhorn: Tidsskrift for 
         professionsuddannelser
, 4, pp. 26-32.
Rendtorff, J. D. (2004). Fænomenologien og dens betydning. In: L. Fuglsang & P. Bitsch (eds.),  
         Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : på tværs af fagkulturer og paradigmer, 2. ed., pp. 
         277-309. Roskilde Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rendtorff, J. D., Diderichsen, A., Raffnsøe, S., & Lübcke, P. (2003). Fransk filosofi: engagement og 
         struktur. København: Politikens forlag. Bibliotek.dk
         nr. 1, Tema: Det onde, pp. 390-403.
Rendtorff, J. D. (2003). Dømmekraftens historiske ansvar: Hannah Arendt og vores opfattelse af Holocaust
         Slagmark, Tidsskrift for idéhistorie, (37), 107-124.
Rendtorff, J. D. (2003). Selvmordets filosofi. Vera nr. 23, temanummeret 'Selvmord', pp. 30-39.
Rendtorff, J. D. (1998). Jean-Paul Sartres filosofi, med særligt henblik på frihed og etik. Udkom første
         gang i 1993 med titlen "Frihed og etik i Jean Paul Sartres filosofi". København. Hans Reitzels
         Forlag A/S. Bibliotek.dk
Rendtorff, J. D. (1995). Frihed, person og oprindeligt valg, Jean-Paul Sartres kritik af psykoanalysens 
         teoretiske forudsætninger. Filosofi, (2), 2-26.
Rendtorff, J. D. (1993). Eksistens og krop hos den tidlige SartrePhilosophia: Den levede krop,
         pp. 107-124.