Rasmussen, Torben H.

 

Torben Hangaard Rasmussen
Torben H. Rasmussen
Torben Hangaard Rasmussen, pædagog og forfatter. Medstifter af Forum for eksistentiel fænomenologi. Redaktør for emnesiden Pædagogik.
 
Studeret kultursociologi og filosofi ved Københavns Universitet. Uddannet pædagog i 1977. Sideløbende med arbejdet som pædagog skrevet bøger om børns leg, om Merleau-Pontys fænomenologi og om forholdet mellem hermeneutik og pædagogik.
 
 
Email: alt
Faglig side: academia.edu
Link til denne side: www.livsverden.dk/rasmussen
 
 

Publikationsliste

Rasmussen T.H. (red.) (2014). På spor etter lek. Lek under moderne vilkår. Trondheim: Fagbokforlaget.

Rasmussen T.H.: Al lek er eksistens i åpenheten. In: M. Øksnes, K. Steinsholt (red.): Danning i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm.

Rasmussen T.H. (2013): Review of Philosophy of Play. Journal of Playwork Practise. Vol 1 no. 2

Øksnes, M, Rasmussen T.H. (red.) (2017): Lek. Oslo: Cappelen Damm.

Rasmussen, T. H. (2012). Fænomenologi og nostalgi hos Merleau-Ponty. In: K. D. Keller (red.), Den  menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 77-92. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (2006). Hermeneutik & pædagogik : en aktuel indføring. København:  Semi-forlaget. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (2003a). The ball - toy of gods and man. In: L.-A., Berg, A., Nelson & K., Svensson (Eds.): Toys in educational and socio-cultural contexts (pp. 155-170). Stockholm:  SITREC.

Rasmussen, T. H. (2003b). The virtual world of toys - playing with toys in a Danish preschool. In: A., Nelson, L.-A., Berg & K., Svensson (Eds.): Toys as Communication (pp. 47-58). Stockholm:  SITREC.

Rasmussen, T. H. (2002). Legens poetik. Platon og Aristoteles om leg. Psyke & Logos Årg. 23, nr. 2 (pp. 360-380).

Rasmussen, T. H. (2002). Leksakernas virtuella värld : essäer om leksaker och lek. Oversættelse af  Legetøjets virtuelle verden. Studentlitteratur

Rasmussen, T. H. (2001). Legetøjets virtuelle verden: Essays om legetøj og leg.  Semi-forlaget. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (2001). Bolden ruller igennem historien. Samvirke. - Årg. 74, nr. 12. - S 90-95.

Rasmussen, T. H. (2000). Hånd og ånd : om gestikkens betydning for tale, tænkning og leg.  Kognition & pædagogik. - Årg. 9, nr. 37. - S. 11-20.

Rasmussen, T. H. (1999). Kroppens anonymitet. Debatindlæg. Kognition & pædagogik. - Årg. 9, nr. 33.  S. 45-50.

Rasmussen, T. H. (1999). Går tiden sådan rundt og rundt? (Tidsskrift) 0-14. - Årg. 9, nr. 1. - S. 18-24.

Rasmussen, T. H. (1997). Kroppens filosof - Maurice Merleau-Ponty. (Idræt som middel) Idræt. Årg. 62, nr. 3.

Rasmussen, T. H. (1997). Kroppen - barnets forbindelse til verden. (Tema: Hovedet - og resten af  kroppen) Uddannelse. - Årg. 30, nr. 5. - S. 15-19.

Rasmussen, T. H. (1996). Kroppens filosof, Maurice Merleau-Ponty. København: Semi-forlaget. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (1992). Orden og kaos : elementære grundkræfter i leg. København: Semi-forlaget. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (1990). Børnetid og voksentid. Gyldendal. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (1985). Den store leg : billeder fra barnets verden. Forlaget Børn&Unge. Bibliotek.dk

Rasmussen, T. H. (1978). Legens betydning - et studie i førskolebarnets psykiske udvikling.  Forlaget Børn&Unge. Bibliotek.dk

 
Upublicerede tekster
Her findes en række upublicerede tekster om forskellige emner.
 

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12).

Rasmussen, T. H. (unpub.). Det kropslige selv. (pp. 1-15). 

Rasmussen, T. H. (unpub.). Eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på psykopatologi – et historisk oprids

Rasmussen, T. H. (unpub.). Det homeriske menneske og den levede krop. (pp. 1-18).

Rasmussen, T. H. (unpub.). Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion. (pp. 1-35).

Rasmussen, T. H. (unpub.). The lived world of an autist: a phenomenological approach. (pp. 1-18).