Pahuus, M. (bibliografi)

På denne side finder du Mogens Pahuus' samlede bibliografi. Du kan læse mere om Pahuus' forskning under Mogens Pahuus.

Link til denne side: www.livsverden.dk/pahuus2
 

Samlet bibliografi for Mogens Pahuus

Pahuus, M. (2016). Hermeneutik. in: Collin, F. og S. Køppe. Humanistisk videnskabsteori,
         3. udgave, København: Lindhardt og Ringhof. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (red.) (2015). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, Skriftserie om eksistentiel
         fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2013). Ontologisk situationsetik - Om Kari Martinsens tolkning af K. E. Løgstrups etik. in: Avlsvåg,
         H, Å. Bergland og O. Førland. Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-års
         dag, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2013). Filosofiens kerneområder. in: Thøgersen, U. Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt
         filosofi, København: Minspace. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2013). Dannelse - mellem styring og undren. in: Pahuus, M. (red.). Dannelse i en læringstid,
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2013). Læring - i et humanistisk perspektiv : Læring som konstruktion og narrativ. in: Ritchie, T.
         Teorier om læring : en læringspsykologisk antologi, København: Nota. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2013). Trøst og død. in: Jensen, K. L. Humanistisk palliation : teori, metode, etik og praksis,
         København: Nota. Bibliotek.dk
Pahuus. M. (2013). Ludvig Feilberg : et dansk bud på en regulær "levelære". in: Birkelund, R. Eksistens og
         livsfilosofi, oversat af Kåre Dag, København: Forlaget Nota. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2012). Vort forhold til fremtiden. En eksistentiel-fænomenologisk undersøgelse. In: K. D. Keller
         (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 199-212.
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2009). Litteratur og billedkunst - i et livsfilosofisk perspektiv. (Dialektika-serien; 4).
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2008). Dannelse og kompetenceudvikling, (pp. 121-136). In: Aarup Jensen,
         A. & Rasmussen, P. (red.). Læring og forandring: Tværfaglige perspektiver, Aalborg 
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2008). Bevægende skønhed - i naturoplevelse og i billedkunst. In: Rasmussen, M. (red.),
         Æstetik og naturoplevelse: bidrag til teoridannelse fra Æstetikkredsen på Aalborg Universitet,
         s. 15-26. Aalborg: Academic Publisher. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2008). Distance og involverethed - et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning. 
         Aalborg Universitetsforlag. (Dialektika-serien). Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2008). Fra Tidehvervet. In: Nygaard Andersen, H. & Austad, T. (red.)., Kaj Munk: Opgørets
         dramatiker, (pp.125-148). Frederiksberg: Anis. Bibliotek.dk
Pahuus, M. & Øhrstrøm, P. (red.). (2008). Kærlighedstanken og storhedsidealet - Kristendomsopfattelsen i
         Kaj Munks dramatiske værker, (pp. 15 – 31). In: Munkiana.
Pahuus, M. (2008). To former for refleksion: selvrefleksion og saglig refleksion, (pp. 18-26). In: Kvan 81 -
         et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2007). Hermeneutik, (pp. 139 – 170). In: Collin, F. & S. Køppe (red.). Humanistisk
         videnskabsteori. (2. udgave). København: Danmarks Radios Forlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2007). Johannes V. Jensen aus lebensphilosophischer Sicht, (pp. 287 – 306). In: Jørgensen,
         Aa. & S. Rossell (red.). Gelobt sei das Licht. Der Dänischer Dichter Johannes V. Jensen. Wien:
         Edition Praesens Verlag für Literatur- und Sprachenwissenschaft, (Wiener Studien zur
         Skandinavistik, 17).
Pahuus, M. (2007). Kommunikation, (pp. 17 – 36). In: Sørensen, M. (red.). Dansk, kultur og
         kommunikation. Et pæd. perspektiv. 2. Udgave, 2. oplag (2010). København:
         Akademisk Forlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2007). Læring - i et humanistisk perspektiv, (pp. 72 – 92). In. Ritchie, T. (red.). Teorier om
        læring – en læringspsykologisk antologi, København: Billesø & Baltzer. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2007). Mimetismen og dens overvindelse, (pp. 63-82). In: Jørgensen, J. (red.). Dostojevskijs
         forfatterskab Syndens sold - en antologi om den mimetiske teori. København: Aros.
Pahuus, M. (2007). Tomhedsfølelse og ondskab. En filosofisk og litterær analyse. Aalborg
         Universitetsforlag - Dialektika-serien. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2006). Life-Philosophy and Bodily Spontaneity. In: Kozljanic, R. J. (red.). II. Jahrbuch für
         Lebensphilosophie München: Albuena Verlag.
Pahuus, M. (2006). Philosophy and the Science of Literatur, (pp. 293-308). In: Koskinen, H., Pihlström, S.
         & Vilkko, S. (red.). Science - a Challenge to Philosophy. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Pahuus, M. (2006). Livets træer: kunst, kultur og natur. En antologi af tekster og billeder. In: From, I.
         & Andersen, L. (red). Silkeborg: KunstCentret Silkeborg Bad.
Pahuus, M. (2006). Udlængsel og hjemlængsel: Norden og Syden som tema i Johannes V. Jensens
         forfatterskab. In. Rossel, S. (red.). Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Wien: Praesens
         Verlag.
Pahuus, M. (2005), K.E. Løgstrups eksistentielle fænomenologi. Slagmark, 42, pp.117-127.
Pahuus, M. (2005). Billedets kraft: Løgstrup og billedkunsten. In: Bugge, D., Böwadt, P. R. & Sørensen, P.
         A. (red.). Løgstrups mange ansigter. Frederiksberg: Anis. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2005). Dannelse og menneskelig vækst. In: Schindel, B. (red.). Kunst af lyst.
         København: Kulturelle samråd i Danmark. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2005). H. C. Andersens livsfilosofi. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2005). J.P. Jacobsen og skildringen af menneskelige metamorfoser, (pp. 49-57). In: Stein
         Larsen, P., Mønster, L. & Falkenstrøm, C. (red.). Litterære metamorfoser. Festskrift til Anker Gemzøe.
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2005). Tolkningen af H. C. Andersens eventyr. Mellemrummet – tidskrift for dansk, 7.
Pahuus, M. (2004). Den kropslige side af den digteriske anskueliggørelse, (pp.19 – 24). In: Dansk Noter, 2.
        Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2004). Distance og nærvær. In: M. Pahuus, (ed.), Livsfilosofi og kommunikationsfilosofi.
         I serien Filosofiske smuler: skrifter om filosofi og videnskabsteori, nr. 4 (pp. 48 – 61).
Pahuus, M. (2004). Handlingsstruktur og symbolisering: Samspillet mellem det fortællemæssige og det
         metaforisk-symbolske belyst gennem Tage Skou-Hansens romantetralogi: "Det runde bord".
         In: Gemzøe, A. (red.). Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag.
         Bibliotek.dk
Pahuus, M., (2004). Livsfilosofi og kommunkationsfilosofi. M. Pahuus. (ed.) I serien Filosofiske smuler.
         Skrifter om filosofi og videnskabsteori, nr. 4.
Pahuus, M. (2004). Naturoplevelse og naturerkendelse, (pp. 123 - 148). In: Christensen, J. (red.).
         Vidensgrundlag for handlen. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2004). Videnskabelig metode, problemorientering og typer af videnskab, (pp. 11 – 24).
         In: Christensen, J. (red.). Vidensgrundlag for handlen. Aalborg Universitetsforlag.
         Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2003). Det undersøgende blik og mål i sigte-blikket, (pp. 47-51). In: Klinisk Sygepleje, 4.
         Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2003). Kunstværkets væsen. In: M. Pahuus, L. Nørreklit, J. Zeller & J. Christensen (eds.),
         Artikler til Filosofimødet. I serien Filosofiske smuler: skrifter om filosofi og videnskabsteori, nr. 1, (pp.
         1 – 16).
Pahuus, M. (2003). Kærlighedsfilosofien hos Lennart Nørreklit – kærlighed og tænkning. In: Festskrift i
         anledning af Lennart Nørreklits 60 års fødselsdag. Etemadi, Maziar (red.). Aalborg: Institut for
         Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (Skrifter om filosofi og videnskabsteori, 3).
Pahuus, M. (2002). Ludvig Feilberg, (pp. 131 – 152). In: Birkelund, R. (red.). Eksistens og livsfilosofi.
         København: Gyldendal. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2002). Martin Buber, (pp. 161 – 280). In: Birkelund, R. (red.). Eksistens og livsfilosofi.
         København: Handelshøjskolens Forlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2002). Om at være sig selv i arbejdet. In: Ellgaard Larsen, S. (red.). Magt, passion,
         kommunikation. Frederikshavn: Dafolo Forlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2001). Den integrerede personlighed. Dannelsestænkning og personlighedsfilosofi i Danmark
         i 1800-tallet, (pp. 113 – 132). In: Pahuus, M. (red.). Punktnedslag i dansk livsfilosofi.
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2001). Kampen for det levende menneske. Vilhelm Grønbechs livsfilosofi, (pp. 145 – 158).
         In: Pahuus, M. (red.). Punktnedslag i dansk livsfilosofi. Aalborg Universitetsforlag.
         Bibliotek.dk
Pahuus, M. (2000). Løgstrup og Nietzsche, (pp. 56 – 66). In: Filosofi. Nr. 3.
         Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1999). Forenende modsætninger. Løgstrups pædagogiske filosofi, (pp. 236 – 245).
         In: Stadkær Pedersen, H. & Reinsholm. N. (red.). Pædagogiske grundfortællinger.  2. udgave (2000).
         Århus: KvaN. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1999). K. E. Løgstrup: Det levende menneske frem for det moralske princip, (pp. 95 – 104).
         In: Stadkær Pedersen, H. & Reinsholm, N. (red.). Pædagogiske grundfortællinger. 2. udgave (2001).
         Århus: KvaN. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1999). Om fortolkningen af Helene Schjerfbecks kunst, (pp. 22 – 30). In:
         Billedkunst, årg. 7, 3. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1999). Uendelighedslængsel. Århus: Philosophia. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1998). Videnskaben om mennesket. In: Brørup. M., L. Hauge & U. L. Thomsen.
         Psykologihåndbogen : om børn, unge og voksne. 1. udgave. 7. oplag. København: Gyldendal
         Undervisning. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1998) Det gode liv: indføring i livsfilosofi. Kbhvn.: Gyldendal. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1998). Livet som et kunstværk: et bidrag til en eksistentiel pædagogik. In: Dupont, Søren &
         Hansen, Finn Thorbjørn (red.) Eksistenspædagogik: på vej mod en ny voksenpædagogik?
         København: FOFU. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1998). Behov, In: Lyngaa, J. (red.). Sygeplejefag: refleksion og handling København:        
         Munksgaards Forlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1998). Religionskritikken i en ikke-metafysisk kristendomsforståelse. In: Kritisk Forum for
         Praktisk Teologi. årg. 18, nr. 73. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1998). Self-deception. In: Danish Yearbook of Philosophy. København: Museum Tusculanum.
         Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1998). Spontanitet, integration og dialog. Elementer i livsoplysning og dannelse, (pp. 27 – 34).
         In: Gleerup, J. (red.). Folkeoplysning, krop og dannelse. Herning: DGI. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1996). Den æstetiske oplevelse af natur og landskab. Har de en æstetik? In: Algreen-Ussing,
         G. (red.). De kulturelle bevægelsers brug og formning af byens og landskabets rum. København:
         Statens Byggeforskningsinstitut, SBI.
Pahuus, M. (1995). Hermeneutik, (pp. 109 – 138). In: Collin, F. & S. Køppe (red.). Humanistisk
         videnskabsteori. København: Danmarks Radios Forlag.
Pahuus, M. (1995). Holdning og spontanitet: pædagogik, menneskesyn og værdier. In: Aarhus:
         KvaN. 3. oplag (2000). Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1995.) Karen Blixens livsfilosofi - en fortolkning af forfatterskabet. 2. oplag (2001).
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1995). Om forholdet mellem filosofisk og videnskabelig psykologi, (pp. 27 – 34). In: Festskrift
         til Hans Vejleskov. Ronnefeld, M. (red.). Stort og småt om små og store. København: Danmarks
         Pædagogiske Universitet. 
Pahuus, M. (1995). Samtalens betydning – for individualisering og demokratisering af læreprocesser, (pp.
         57 – 68). In: Christensen, A. A. (red.). Undervisning og demokratisering i erhvervsuddannelser.
         København: Undervisningsministeriet (FOU publikation nr. 15). Bibliotek.dk /
Pahuus, M. (1995). Selvhævdelse – dyd eller last, Philosophia: Tidsskrift for filosofi, Årg. 24, nr. 3/4,
         (pp. 105-120). Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1995). Selvudfoldelse og selvhengivelse: livssynet hos Henrik Ibsen og Henrik Pontoppidan.
        Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1994). Anmeldelse af Kjerschow, P. Chr.: Tenkning om deltagelse. In: Nordic Journal of Music
         Therapy. 3, 2.
Pahuus, M. (1994). At opleve skoven. In: Stjernfelt, Frederik (red.).: Bare træer - en antologi om danske
         skove. København: Tiderne skifter.
Pahuus, M. (1994). Sandhed og storhed: om nogle eksistentielle dyder og laster. København: Gyldendal.
        Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1994). Spændingen mellem den eksistensfilosofiske og den skabelsesteologiske tænkemåde
         i Løgstrups æstetik. In: Andersson, D.T., Johannessen, F. R. og Lindseth, A. (red.). Skabelse og
         etik: motiver i K. E. Løgstrups filosofi. Artikler holdt som foredrag ved en konference i 1992 ved
         Universitetet i Tromsø, Norge. Mimer. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1994). Ud af industrikulturen, (pp. 30-31). In: Salt. 7. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk  
Pahuus, M. (1993). Bevidsthedsformer som baggrund for at ville det gode og sunde. In: Togsverd, S.,
         Skrumsager, S. R. og Larsen, B.H. (red.). Sundhed på tværs. Gruppen Kontekst. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1993). Den enkelte og de andre: om at være sig selv uden at være sig selv nok.
         København: Gyldendal. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1993). Livet selv: en livsfilosofisk tolkning af kristendommen. Aarhus: Philosophia.
         Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1993). Livet selv – udviklingen af grundbegrebet i Løgstrups tænkning, (pp. 69 – 88). In:
         Morsing, O. (red.). K. E. Løgstrup – nye læsninger. Slagmark. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1993). Om paradokser og etik. In: Sass, H. H. (red.). Paradokser og etik -
         landbrugspolitik? Axelborg, København: LOK debatbøgerne. Bibliotek.dk
Pahuus, M. & Peter Boile. (1989). Filosofien om Mennesket - fremstilling og tekster. 2. oplag 1994.
         København: Gad. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1988). Naturen og den menneskelige natur - en filosofisk og litterær analyse af mennesket i
         naturen og naturen i mennesket. Århus: Philosophia. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1988). Liv, udtryk og sprog. In: Rostbøll (red). Sprog og følelser. Modersmålsselskabets
         årbog. København: Hans Reitzel. Bibliotek.dk
         Philosophia, 17, 1-2, pp. 13-25.
Pahuus, M. (1986). Sansning og forståelse. In: Andersen, S. & P. Dahl. (red.). Universet i historien –
         omkring K.E. Løgstrups metafysik. København: Anis.  Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1984). Kunst og erkendelse. In: Holmen, J. J. (red). Filosofisk Æstetik. Århus: Philosophia:
         Tidsskrift for filosofi.  Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1983). Fænomenologisk sprogfilosofi  - en introduktion til Hans Lipps og K.E. Løgstrup.
         NyS (Nydanske studier) Nr. 13, pp. 7-35. Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1976). Etiske og politiske idéforandringer i en krisetid, (pp. 149 – 162). In. AUC-forelæsninger
         1975-1976. Aalborg: Aalborg Universitetscenter. 
Pahuus, M. (1975). Den politiske bevidsthed - mellem abstrakt utopi og konkret erfaring In: 
         Studenterkredsens Blad, 1. 
Pahuus, M. (1975). Filosofisk Antropologi. København: Berlingske Leksikonbibliotek.
          Bibliotek.dk
Pahuus, M. (1975). Videnskabsforskning nr. 1. Skriftserie for videnskabsteori ved Aalborg
         Universitetscenter. Kompendium i humanvidenskabernes filosofi. 2. reviderede udgave (1978).
         Aalborg: Institut for sprog, kommunikation og kultur, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk