Pahuus, M. (bibliografi)

På denne side finder du Mogens Pahuus' samlede bibliografi. Du kan læse mere om Pahuus' forskning under Mogens Pahuus.

Link til denne side: www.livsverden.dk/pahuus2
 

Samlet bibliografi for Mogens Pahuus

Pahuus, M., (2023). Det guddommelige i det jordiske, Fænomenologiske bidrag til en livsanskuelse, skriftserie for eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag.

Pahuus, M., (2022). Fenomenologi: Å leve, samtale og skrive ut mot det gåtefulle i tilværelsen, Herholdt-Lomholdt S. M. (red.). Fagbokforlaget, s. 23 - 54. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2022). Humanistisk videnskabsteori. I Collin, F., Køppe, S. & Helles, R. (red.) Lindhardt & Ringhof, s. 243 - 288. Bibliotek.dk
Pahuus, M., (2022). Filosofi og empiri, 12. Bind i serien Applied philosophy/Anvendt filosofi, s. 145 - 159, Aalborg Universitetsforlag.
 
Pahuus, M., (2022). Kvindeskikkelser i Kaj Munks liv og digtning, udgivet af Vennekredsen for Kaj Munk Præstegård, red. Jon Høgh.  Bibliotek.dk
 
Pahuus, M., (2022). Forståelsens filosofi: forståelsen af sig selv og andre, skriftserie for eksistentiel fænomenologi,  Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Pahuus, M., (2021). Følelsernes filosofi: fænomenologisk psykologi, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Pahuus, M., (2020). Menneskets situation: Muligheder og begrænsninger, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Pahuus, M. (2020). Den menneskelige tilværelse i litteraturens perspektiv, Skriftserie om eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 

Pahuus, M., & A. Gemsøe. (2019). Kaj Munks digtning og livssyn, Skriftserien om Kaj Munk, 6, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2018). Dialog med Løgstrup: Løgstrups fænomenologi, 1 udg. Aalborg Universitetsforlag. (Skriftserie om eksistentiel fænomenologi; Nr. 6). Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2018). H.C. Andersens livssyn og kristendomsforståelse, I : Dansk Teologisk Tidsskrift. 81, 2, s. 129-143.

 Pahuus, M., (2017). Det meningsfulde liv og det meningsfyldte arbejde, Anvendt filosofi er interaktionel filosofi: Positioner og perspektiver. Ziethen, M. (red.). 1 udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 198-225. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2017). 95 nye teser. Pahuus, A. M. & Lund, H. G. (red.). 1 udg. Aarhus Universitetsforlag, s. 211-217. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2017). Povl Christensen: Grafiker og illustrator, 1 udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2016). Eksistens og natur: Det dobbeltsidige menneske og dets livsverden, 1 udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2016). Løgstrup & kunsten, 1 udg. Aarhus: Klim. (Løgstrup biblioteket). Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2016). Taknemmelighed, Menneskenære grundbegreber: i social- og sundhedsprofessionerne. Olsen, J. B. & Duus, G. (red.). 1 udg. Viborg: Samfundslitteratur, s. 245-262.

Pahuus, M. (2016). Hermeneutik. in: Collin, F. og S. Køppe. Humanistisk videnskabsteori, 3. udgave, København: Lindhardt og Ringhof. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2015). Det levede rum - med sideblik til sygepleje, Utenfor tellekantene: Essays om rom og rommelighet. 1 udg. Bergen, Norge: Fagbokforlaget, s. 117-143.

Pahuus, M. (red.) (2015). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, Skriftserie om eksistentiel  fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2013). Ontologisk situationsetik - Om Kari Martinsens tolkning af K. E. Løgstrups etik. in: Avlsvåg, H, Å. Bergland og O. Førland. Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-års dag, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2013). Filosofiens kerneområder. in: Thøgersen, U. Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt filosofi, København: Minspace. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2013). Dannelse - mellem styring og undren. in: Pahuus, M. (red.). Dannelse i en læringstid, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2013). Læring - i et humanistisk perspektiv : Læring som konstruktion og narrativ. in: Ritchie, T. Teorier om læring : en læringspsykologisk antologi, København: Nota. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2013). Trøst og død. in: Jensen, K. L. Humanistisk palliation : teori, metode, etik og praksis,  København: Nota. Bibliotek.dk

Pahuus. M. (2013). Ludvig Feilberg : et dansk bud på en regulær "levelære". in: Birkelund, R. Eksistens og livsfilosofi, oversat af Kåre Dag, København: Forlaget Nota. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2012). Vort forhold til fremtiden. En eksistentiel-fænomenologisk undersøgelse. In: K. D. Keller  (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 199-212. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2009). Litteratur og billedkunst - i et livsfilosofisk perspektiv. (Dialektika-serien; 4).Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2008). Dannelse og kompetenceudvikling, (pp. 121-136). In: Aarup Jensen, A. & Rasmussen, P. (red.). Læring og forandring: Tværfaglige perspektiver, Aalborg  Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2008). Bevægende skønhed - i naturoplevelse og i billedkunst. In: Rasmussen, M. (red.),  Æstetik og naturoplevelse: bidrag til teoridannelse fra Æstetikkredsen på Aalborg Universitet, s. 15-26. Aalborg: Academic Publisher. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2008). Distance og involverethed - et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning.  Aalborg Universitetsforlag. (Dialektika-serien). Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2008). Fra Tidehvervet. In: Nygaard Andersen, H. & Austad, T. (red.)., Kaj Munk: Opgørets dramatiker, (pp.125-148). Frederiksberg: Anis. Bibliotek.dk

Pahuus, M. & Øhrstrøm, P. (red.). (2008). Kærlighedstanken og storhedsidealet - Kristendomsopfattelsen i Kaj Munks dramatiske værker, (pp. 15 – 31). In: Munkiana.

Pahuus, M. (2008). To former for refleksion: selvrefleksion og saglig refleksion, (pp. 18-26). In: Kvan 81 -  et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2007). Hermeneutik, (pp. 139 – 170). In: Collin, F. & S. Køppe (red.). Humanistisk videnskabsteori. (2. udgave). København: Danmarks Radios Forlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2007). Johannes V. Jensen aus lebensphilosophischer Sicht, (pp. 287 – 306). In: Jørgensen, Aa. & S. Rossell (red.). Gelobt sei das Licht. Der Dänischer Dichter Johannes V. Jensen. Wien:  Edition Praesens Verlag für Literatur- und Sprachenwissenschaft, (Wiener Studien zur  Skandinavistik, 17).

Pahuus, M. (2007). Kommunikation, (pp. 17 – 36). In: Sørensen, M. (red.). Dansk, kultur og kommunikation. Et pæd. perspektiv. 2. Udgave, 2. oplag (2010). København: Akademisk Forlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2007). Læring - i et humanistisk perspektiv, (pp. 72 – 92). In. Ritchie, T. (red.). Teorier om  læring – en læringspsykologisk antologi, København: Billesø & Baltzer. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2007). Mimetismen og dens overvindelse, (pp. 63-82). In: Jørgensen, J. (red.). Dostojevskijs  forfatterskab Syndens sold - en antologi om den mimetiske teori. København: Aros.

Pahuus, M. (2007). Tomhedsfølelse og ondskab. En filosofisk og litterær analyse. Aalborg Universitetsforlag - Dialektika-serien. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2006). Life-Philosophy and Bodily Spontaneity. In: Kozljanic, R. J. (red.). II. Jahrbuch für Lebensphilosophie München: Albuena Verlag.

Pahuus, M. (2006). Philosophy and the Science of Literatur, (pp. 293-308). In: Koskinen, H., Pihlström, S.  & Vilkko, S. (red.). Science - a Challenge to Philosophy. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Pahuus, M. (2006). Livets træer: kunst, kultur og natur. En antologi af tekster og billeder. In: From, I. & Andersen, L. (red). Silkeborg: KunstCentret Silkeborg Bad.

Pahuus, M. (2006). Udlængsel og hjemlængsel: Norden og Syden som tema i Johannes V. Jensens  forfatterskab. In. Rossel, S. (red.). Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Wien: Praesens Verlag.
Pahuus, M. (2005), K.E. Løgstrups eksistentielle fænomenologi. Slagmark, 42, pp.117-127.

Pahuus, M. (2005). Billedets kraft: Løgstrup og billedkunsten. In: Bugge, D., Böwadt, P. R. & Sørensen, P.  A. (red.). Løgstrups mange ansigter. Frederiksberg: Anis. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2005). Dannelse og menneskelig vækst. In: Schindel, B. (red.). Kunst af lyst. København: Kulturelle samråd i Danmark. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2005). H. C. Andersens livsfilosofi. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2005). J.P. Jacobsen og skildringen af menneskelige metamorfoser, (pp. 49-57). In: Stein Larsen, P., Mønster, L. & Falkenstrøm, C. (red.). Litterære metamorfoser. Festskrift til Anker Gemzøe.  Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2005). Tolkningen af H. C. Andersens eventyr. Mellemrummet – tidskrift for dansk, 7.

Pahuus, M. (2004). Den kropslige side af den digteriske anskueliggørelse, (pp.19 – 24). In: Dansk Noter, 2.

Pahuus, M. (2004). Distance og nærvær. In: M. Pahuus, (ed.), Livsfilosofi og kommunikationsfilosofi. I serien Filosofiske smuler: skrifter om filosofi og videnskabsteori, nr. 4 (pp. 48 – 61).

Pahuus, M. (2004). Handlingsstruktur og symbolisering: Samspillet mellem det fortællemæssige og det  metaforisk-symbolske belyst gennem Tage Skou-Hansens romantetralogi: "Det runde bord". In: Gemzøe, A. (red.). Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M., (2004). Livsfilosofi og kommunkationsfilosofi. M. Pahuus. (ed.) I serien Filosofiske smuler.  Skrifter om filosofi og videnskabsteori, nr. 4.

Pahuus, M. (2004). Naturoplevelse og naturerkendelse, (pp. 123 - 148). In: Christensen, J. (red.). Vidensgrundlag for handlen. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2004). Videnskabelig metode, problemorientering og typer af videnskab, (pp. 11 – 24). In: Christensen, J. (red.). Vidensgrundlag for handlen. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2003). Det undersøgende blik og mål i sigte-blikket, (pp. 47-51). In: Klinisk Sygepleje, 4.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2003). Kunstværkets væsen. In: M. Pahuus, L. Nørreklit, J. Zeller & J. Christensen (eds.), Artikler til Filosofimødet. I serien Filosofiske smuler: skrifter om filosofi og videnskabsteori, nr. 1, (pp. 1 – 16).

Pahuus, M. (2003). Kærlighedsfilosofien hos Lennart Nørreklit – kærlighed og tænkning. In: Festskrift i anledning af Lennart Nørreklits 60 års fødselsdag. Etemadi, Maziar (red.). Aalborg: Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (Skrifter om filosofi og videnskabsteori, 3).

Pahuus, M. (2002). Ludvig Feilberg, (pp. 131 – 152). In: Birkelund, R. (red.). Eksistens og livsfilosofi. København: Gyldendal. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2002). Martin Buber, (pp. 161 – 280). In: Birkelund, R. (red.). Eksistens og livsfilosofi. København: Handelshøjskolens Forlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2002). Om at være sig selv i arbejdet. In: Ellgaard Larsen, S. (red.). Magt, passion,  kommunikation. Frederikshavn: Dafolo Forlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2001). Den integrerede personlighed. Dannelsestænkning og personlighedsfilosofi i Danmark  i 1800-tallet, (pp. 113 – 132). In: Pahuus, M. (red.). Punktnedslag i dansk livsfilosofi.  Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2001). Kampen for det levende menneske. Vilhelm Grønbechs livsfilosofi, (pp. 145 – 158). In: Pahuus, M. (red.). Punktnedslag i dansk livsfilosofi. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2000). Løgstrup og Nietzsche, (pp. 56 – 66). In: Filosofi. Nr. 3.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1999). Forenende modsætninger. Løgstrups pædagogiske filosofi, (pp. 236 – 245). In: Stadkær Pedersen, H. & Reinsholm. N. (red.). Pædagogiske grundfortællinger.  2. udgave (2000). Århus: KvaN. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1999). K. E. Løgstrup: Det levende menneske frem for det moralske princip, (pp. 95 – 104).  In: Stadkær Pedersen, H. & Reinsholm, N. (red.). Pædagogiske grundfortællinger. 2. udgave (2001).  Århus: KvaN. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1999). Om fortolkningen af Helene Schjerfbecks kunst, (pp. 22 – 30). In:  Billedkunst, årg. 7, 3. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1999). Uendelighedslængsel. Århus: Philosophia. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998). Videnskaben om mennesket. In: Brørup. M., L. Hauge & U. L. Thomsen. Psykologihåndbogen : om børn, unge og voksne. 1. udgave. 7. oplag. København: Gyldendal Undervisning. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998) Det gode liv: indføring i livsfilosofi. Kbhvn.: Gyldendal. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998). Livet som et kunstværk: et bidrag til en eksistentiel pædagogik. In: Dupont, Søren & Hansen, Finn Thorbjørn (red.) Eksistenspædagogik: på vej mod en ny voksenpædagogik? København: FOFU. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998). Behov, In: Lyngaa, J. (red.). Sygeplejefag: refleksion og handling København:          Munksgaards Forlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998). Religionskritikken i en ikke-metafysisk kristendomsforståelse. In: Kritisk Forum for Praktisk Teologi. årg. 18, nr. 73. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998). Self-deception. In: Danish Yearbook of Philosophy. København: Museum Tusculanum.  Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998). Spontanitet, integration og dialog. Elementer i livsoplysning og dannelse, (pp. 27 – 34). In: Gleerup, J. (red.). Folkeoplysning, krop og dannelse. Herning: DGI. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1996). Den æstetiske oplevelse af natur og landskab. Har de en æstetik? In: Algreen-Ussing,  G. (red.). De kulturelle bevægelsers brug og formning af byens og landskabets rum. København:  Statens Byggeforskningsinstitut, SBI.

Pahuus, M. (1995). Hermeneutik, (pp. 109 – 138). In: Collin, F. & S. Køppe (red.). Humanistisk videnskabsteori. København: Danmarks Radios Forlag.

Pahuus, M. (1995). Holdning og spontanitet: pædagogik, menneskesyn og værdier. In: Aarhus:  KvaN. 3. oplag (2000). Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1995.) Karen Blixens livsfilosofi - en fortolkning af forfatterskabet. 2. oplag (2001). Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1995). Om forholdet mellem filosofisk og videnskabelig psykologi, (pp. 27 – 34). In: Festskrift til Hans Vejleskov. Ronnefeld, M. (red.). Stort og småt om små og store. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Pahuus, M. (1995). Samtalens betydning – for individualisering og demokratisering af læreprocesser, (pp.  57 – 68). In: Christensen, A. A. (red.). Undervisning og demokratisering i erhvervsuddannelser.  København: Undervisningsministeriet (FOU publikation nr. 15). Bibliotek.dk /

Pahuus, M. (1995). Selvhævdelse – dyd eller last, Philosophia: Tidsskrift for filosofi, Årg. 24, nr. 3/4, (pp. 105-120). Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1995). Selvudfoldelse og selvhengivelse: livssynet hos Henrik Ibsen og Henrik Pontoppidan. Aalborg Universitetsforlag.Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1994). Anmeldelse af Kjerschow, P. Chr.: Tenkning om deltagelse. In: Nordic Journal of Music  Therapy. 3, 2.

Pahuus, M. (1994). At opleve skoven. In: Stjernfelt, Frederik (red.).: Bare træer - en antologi om danske  skove. København: Tiderne skifter.

Pahuus, M. (1994). Sandhed og storhed: om nogle eksistentielle dyder og laster. København: Gyldendal. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1994). Spændingen mellem den eksistensfilosofiske og den skabelsesteologiske tænkemåde i Løgstrups æstetik. In: Andersson, D.T., Johannessen, F. R. og Lindseth, A. (red.). Skabelse og  etik: motiver i K. E. Løgstrups filosofi. Artikler holdt som foredrag ved en konference i 1992 ved  Universitetet i Tromsø, Norge. Mimer. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1994). Ud af industrikulturen, (pp. 30-31). In: Salt. 7. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk  

Pahuus, M. (1993). Bevidsthedsformer som baggrund for at ville det gode og sunde. In: Togsverd, S., Skrumsager, S. R. og Larsen, B.H. (red.). Sundhed på tværs. Gruppen Kontekst. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1993). Den enkelte og de andre: om at være sig selv uden at være sig selv nok. København: Gyldendal. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1993). Livet selv: en livsfilosofisk tolkning af kristendommen. Aarhus: Philosophia.Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1993). Livet selv – udviklingen af grundbegrebet i Løgstrups tænkning, (pp. 69 – 88). In:  Morsing, O. (red.). K. E. Løgstrup – nye læsninger. Slagmark. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1993). Om paradokser og etik. In: Sass, H. H. (red.). Paradokser og etik -  landbrugspolitik? Axelborg, København: LOK debatbøgerne. Bibliotek.dk

Pahuus, M. & Peter Boile. (1989). Filosofien om Mennesket - fremstilling og tekster. 2. oplag 1994. København: Gad. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1988). Naturen og den menneskelige natur - en filosofisk og litterær analyse af mennesket i  naturen og naturen i mennesket. Århus: Philosophia. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1988). Liv, udtryk og sprog. In: Rostbøll (red). Sprog og følelser. Modersmålsselskabets  årbog. København: Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1988). Livsverdenens ubestemmelighedskarakter i fænomenologien og i livsfilosofien.  Philosophia, 17, 1-2, pp. 13-25.

Pahuus, M. (1986). Sansning og forståelse. In: Andersen, S. & P. Dahl. (red.). Universet i historien –  omkring K.E. Løgstrups metafysik. København: Anis.  Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1984). Kunst og erkendelse. In: Holmen, J. J. (red). Filosofisk Æstetik. Århus: Philosophia:  Tidsskrift for filosofi.  Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1983). Fænomenologisk sprogfilosofi  - en introduktion til Hans Lipps og K.E. Løgstrup.  NyS (Nydanske studier) Nr. 13, pp. 7-35. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1976). Etiske og politiske idéforandringer i en krisetid, (pp. 149 – 162). In. AUC-forelæsninger 1975-1976. Aalborg: Aalborg Universitetscenter. 

Pahuus, M. (1975). Den politiske bevidsthed - mellem abstrakt utopi og konkret erfaring In:  Studenterkredsens Blad, 1. 

Pahuus, M. (1975). Filosofisk Antropologi. København: Berlingske Leksikonbibliotek.Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1975). Videnskabsforskning nr. 1. Skriftserie for videnskabsteori ved Aalborg Universitetscenter. Kompendium i humanvidenskabernes filosofi. 2. reviderede udgave (1978). Aalborg: Institut for sprog, kommunikation og kultur, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk