Sygeplejevidenskab

Sygeplejersken og doktor i filosofi, Kari Martinsen, har i mange år insisteret på at inddrage metafysiske grundlagstanker i sygeplejeteoretiske og praktiske spørgsmål, med udgangspunkt i særligt Heidegger og Løgstrup. Se bl.a. Martinsen (1998; 2005; 2007, 2012) samt Alvsvåg og Gjengedal (2000).
 
Vibeke Østergaard Steenfeldt forsvarede i 2013 ph.d. afhandlingen Hospice – et levende hus. Analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg, som bl.a. trækker på Medard Boss' eksistentialer.
 
Mere overordnede videnskabsteoretiske overvejelser inden for sygeplejen er desuden meget kompetent foretaget af Nerheim (1995) og Thornquist (2006). 

 

Referenceliste

Alvsvåg, H. & Gjengedal, E. (2000). Omsorgstænkning : en indføring i Kari Martinsens forfatterskab. Gad. Redigeret værk. Bibliotek.dk

Martinsen, K. (1998). Fænomenologi og omsorg. Tre dialoger. Gad. Bibliotek.dk  [Revideret udgave: 2003. Første, norske udgave 1996. Bogen omhandler: omsorg og metafysikk: kan  sykepleieforskningen gi plass til det?].  

Martinsen, K. (2005). Fra Marx til Løgstrup : om etik og sanselighed i sygeplejen.  Munksgaard. Bibliotek.dk [Dansk oversættelse og nyere udgave af den norske originaludgave fra 1993.]

Martinsen, K. (2007). Samtalen, skønnet og evidensen. Gad. Bibliotek.dk [Dansk oversættelse af den norske udgave fra 2005. Bogen er en diskussion af den betydning  omsorgsfagene tillægger videnskaben i mødet med mennesker i forskellige livssituationer]. 

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sygeplejen. Klim. Bibliotek.dk

Nerheim, H. (1995). Vitenskap og kommunikasjon. Paradigmer, modeller og kommunikative strategier  i helsefagenes vitenskapsteori. Oslo: Universitetsforlaget Oslo. Bibliotek.dk

Steenfeldt, V. Ø. (2013). Hospice – et levende hus. Analyse af levet liv og omsorg på hospice som  bidrag til forståelse af åndelig omsorg. Ph.d. afhandling, Roskilde Universitet.

Thornquist, E. (2006). Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene (oversat af Ulla Nielsby). Gads Forlag. Bibliotek.dk