Lægevidenskab

Medard Boss' hovedværk (1975, eng. 1979), Grundriss der Medizin und der Psykologie (Grundlaget for Medicin og Psykologi), bærer undertitlen "Ansats til en fænomenologisk psykologi, patologi og terapi og til en menneskelivsrespekterende forebyggelsesmedicin i det moderne industrisamfund". I kapitel 8 beskæftiger Boss sig således med centrale begreber inden for biologi, fysiologi og psykologi. I Medard Boss' lægekunst (1996) og Helhed og sygdom (1990) præsenterer Sune Frølund den daseinsanalytiske forståelse af mennesket inden for lægevidenskaben på dansk.
 
På engelsk findes Handbook of phenomenology and medicine (Toombs, 2001), der består af en række kapitler af forskellige forfattere (og dermed med grundlæggende forskellige udgangspunkter). I Heelan's kapitel om videnskabelighed tages livsverden dog som et centralt udgangspunkt, og dette kan dermed beskrives som eksistentiel fænomenologisk.
 
Link til denne side: www.livsverden.dk/medicin
 

Referenceliste

Boss, M. (1975). Grundriss der Medizin und der Psychologie. Ansätze zu einer phänomenolgischen Psychologie, Patologie, Terapie und zu einer Daseinsgemässen Präventivmedizin in der moderne  Industrie-Gesellschaft. Huber, Bern, Stuttgart. Bibliotek.dk

Boss, M. (1979). Existential Foundations of Medicine and Psychology, Jason Aronson, New York, London. 

Frølund, S. (1990). Helhed og sygdom. In: Jensen, Jensen & Kim (eds.). Grundlagsproblemer i sygeplejen. (pp. 192-226). Århus: Philosophia.

Frølund, S. (1996). Medard Boss' lægekunst. Sosiologi i Dag, 26(3), pp. 29-52. Toombs, S. K. (ed.) (2001) Handbook of phenomenology and medicine. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.