Fast, Michael

 

 
Michael Fast
Michael Fast
Michael Fast, lektor, Lic. merc. Redaktør for emnesiden Økonomi.
 
 
 
 
 
 
 
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/fast
 
 

Publikationsliste

Fast, M. & Clark II, W. W. (2008). Qualitative Economics: Towards a Science of Economics. Oxford:
         Coxmoor Publisher. Yderligere information. Bibliotek.dk
Fast, M. (1995). Videnskabsteori & metodologi i studier af livsverdenen: en diskussion af en livsverdens
         tilgang indenfor samfundsvidenskaben, specielt virksomhedsøkonomi. Aalborg Universitet.
Fast, M. (1995). Livsverdenen Paradigmet: virkelighed og videnskabsforståelse. Aalborg Universitet.
Fast, M. (1994). Samfundsvidenskabelige projekter - en fortolkende tilgang. Aalborg : Aalborg
         Universitetsforlag. (International Business Economics Reprint Series; 4).
Fast, M. (1993). Internationalization as a social construction. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag.
         (International Business Economics Reprint Series; 3).
Fast, M. (1992). Internationaliseringens subjektivitet og intersubjektivitet: En udvikling af en hermeneutisk
         forståelse af virksomheders internationalisering som alternativ til mainstream teori. Aalborg : Aalborg
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Fast, M. (1992). Videnskabsteori og metode.
Fast, M. (1991). Virksomheders internationalisering: En alternativ forståelse.
Fast, M. , Bohn, K. R. , Carlsen, J. & Sørensen, O. J. (1989). Virksomhedens internationalisering: En
         undersøgelse af 20 virksomheder i Hadsund Kommune. Aalborg : Aalborg, Universitetscenter:
         Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.
Fast, M. (1989). Internationalization of organizations: How companies organize, and how they apply
         knowledge in the process of internationalization.
Fast, M. (1989). Internationalization of Organizations in North Scotland: How Companies Organize, and
         How They Apply Knowledge in the Process of Internationalization.
 
 
Tekstudkast (working papers)
 
Fast, M. & Hertel, F. (2009). Betydningsfuld ledelse. Aalborg : Institut for Erhvervsstudier, Aalborg
         Universitet, s. 1-18. (Working Paper Series, Department of Business Studies; 11).               
         Universitet, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet, 53 s.(Working Paper Series; 15).
Fast, M. (2008). Kvalitativ metodologi & vidensproduktion. Aalborg Universitet : Institut for Erhvervsstudier,
         Aalborg Universitet, 59 s. (Working Paper Series; 14).
Clark, W. W. & Fast, M. (2001). Interactionism in Business Management. Aalborg University, International
         Business Economics Working Paper Series.
Clark, W. W. & Fast, M. (2001). A New Foundation for Micro-Economic Theory : interactionism. Aalborg
         University, International Business Economics Working Paper Series.
Clark, W. W. & Fast, M. (2001). Interactionism: A Scientific Perspective to understand Economics. Aalborg
         University, International Business Economics Working Paper Series.
Fast, M. (1996). Kvalitativ Metodologi og vidensproduktion i virksomhedsøkonomi. Aalborg :
         Aalborg Universitet. (International Business Economics Working Paper Series; 18).