Sørensen, Anders Dræby

 
Anders Dræby Sørensen
Anders Dræby Sørensen
Anders Dræby Sørensen, doktor i eksistentiel terapi og tilknyttet New School of Psychotherapy and Counselling

 

Arbejder som privatpraktiserende eksistentiel terapeut og supervisor i København og er desuden vejleder og underviser ved New School of Psychotherapy and Counselling i London samt tilknyttet The Existential Research Academy. Er oprindeligt uddannet cand. mag i idéhistorie og filosofi samt Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og har  en professionsdoktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University London.
 
Se forelæsningen Psykiatri og eksistensyoutube.
 
Email: alt
Terapeut side: www.livsduelig.com
Faglig side: andersdraeby.com
Link til denne side: www.livsverden.dk/sorensen
 
 

Udvalgte radiointerviews omkring eksistens og ånd

Hvordan måler man ånd og sjæl? (2019). P1 Supertanker. Link til udsendelse

Livet på autopilot eller ej (2018). P1 Supertanker. Link til udsendelse

Vi lever til vi bliver 1000 år (2017). P1 Supertanker. Link til udsendelse

Fortvivlelse (2016). Radio 24/ Romerriget. Link til udsendelse

Romersk livskunst (2016). P1 Eksistens. Link til udsendelse

Alenehed og døden (2015). P1 Apropos. Link til udsendelse

Det begrænsede liv (2015). P1 Eksistens. Link til udsendelse

De gale mediterer (2014). P1 Eksistens. Link til udsendelse

 

Publikationer

Dræby Sørensen, Anders & Bo Jacobsen & Lennart Belfrage (2019). The Development of Existential Therapy in Scandinavia. In Emmy Van Deurzen et al (ed). The Wiley World  Handbook of Existential Therapy. New York: Wiley

Dræby, Anders (2019). Alderdommens filosofiske livskunst. Artikel i Tidsskrift for Psykoterapi, 2019/1, s. 6-12

Dræby, Anders (2019). Stress, angst og depression – at fremme og kurere de samme lidelser. Bogkapitel i Glasdam og Boelsbjerg (red.). Folkesundhed – bag om intentioner og   strategier. København: Gad, s. 343-353

Dræby, Anders Dræby (2019). Relationer i supervision. Den psykoanalytiske og den eksistentielle tilgang. Metanoia Press

Dræby, Anders (2019). Stoisk ro i hverdagen – redskabsbog. Metanoia Press

Dræby, Anders (2018). Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet. Kbh: Akademisk Forlag

Dræby Sørensen, Anders & Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen: Exploring Learning Outcomes in Existential Therapy. Existential Analysis, 29.1

Dræby, Anders (2019). Existentiel villshenhet i teknologins tidsålder. IN Dan Stiwne (red). Existens och psykisk hälsa. Stockholm: Studentlitteratu

Dræby, Anders (2018). Filosofien som universel livsform og dens globale rødder. Bogkapitel i Mikkel Thorup & Casper Andersen: Global idéhistorie. Baggrund

Dræby, Anders (2018). Kunsten at dø hver dag. Logos, 3, 6-9

Dræby Sørensen, Anders (2018). ‘Classical Therapy: How Greek philosophy can change your life.’ By Graham John Wheeler. Review for International Journal of Psychotherapy, Vol. 22, No. 1

Dræby, Anders (2018). Indre dæmoner er almenmenneskelige. Kristeligt Dagblad

Dræby, Anders Dræby (2018). Hvordan skal man leve sit liv, så det bliver et godt liv? Forlagsliv

Dræby, Anders Dræby (2018). Den islamiske oplysning. Anmeldelse. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 77

Dræby, Anders (2018). Den islamiske verdens filosofihistorie. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 77

Dræby, Anders (2018). Den kinesiske filosofis historie. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 76, s. 210-213

Dræby, Anders (2018). Hinduismens og buddhismens filosofiske idéer og deres historiske kilder. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 76, s. 223-5

Dræby Sørensen, Anders (2018). Stoicismen kan lære os at leve vores liv på en smuk måde. Kristeligt Dagblad

Dræby, Anders (2018). Michel de Montaignes filosofiske livskunst i sommerformat. Filosofiske Anmeldelser, Årg. 6, Nr. 1, s. 18-20

Dræby, Anders (2018). Martinus og den filosofiske livskunst, Kosmos, 10

Dræby, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2017). Comparison of Learning Outcomes in CBT and Existential Therapy. International Journal of Psychotherapy,Vol. 21. No 3

Dræby, Anders (2017). Epicurus – The Art of Happiness. Existential Analysis, Vol. 28, Nr. 1, 2017, s. 208-211.

Dræby, Anders (2017). Lucretius – On the Nature of Things. Existential Analysis, Vol. 28, Nr. 1, 2017, s. 211-213.

Dræby, Anders (2017). Filosofisk terapi, Statsbiblioteket. Link

Dræby, Anders (2017). Pædagogikken som livskunst og livslang aflæring. Det Kongelige Bibliotek. Download

Dræby, Anders (2017). Aristoteles fra lægekunst til livskunst. Det Kongelige Bibliotek. Download

Dræby, Anders (2017). Livslang aflæring og pædagogisk livskunst – filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Det Kongelige Bibliotek

Dræby, Anders (2017). Eksistensanalyse som pædagogik. Det Kongelige Bibliotek, link

Dræby, Anders (2017). John Dewey og pædagogikken som filosofisk livskunst, Statsbiblioteket. Download

Dræby, Anders (2017). Immanuel Kant og pædagogikken. Filosofiske Anmeldelser

Dræby, Anders (2017).  Stoisk ro. Stoicismens genkomst i det 21 århundrede. Det Kongelige Bibliotek. Download

Dræby, Anders (2017). Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk praksis, Statsbiblioteket. Download

Dræby, Anders (2017). Kritisk psykopatologi. Det Kongelige Bibliotek. Link

Dræby, Anders (2017). Vågendrøm. Det Kongelige Bibliotek. Download

Dræby, Anders (2017). Filosofien som vækkelse. Paper, DFS Årsmøde

Dræby, Anders (2017). Normalitetens genkomst – fornyelse eller tilbagevenden. DFS Årsmøde

Dræby, Anders (2017). Identitet. Statsbiblioteket. Download

Dræby, Anders (2017). Visdommens idéhistorie. Anmeldelse i Slagmark

Dræby, Anders (2017). Jean-Jacques Rousseau og pædagogikken. Filosofiske Anmeldelser

Dræby, Anders (2017). Efter BZ. Farvel til ungdomsoprøret. Kongelige Bibliotek. Download

Dræby, Anders (2017). Fjendskabets etik. Erhversfilosofi

Dræby, Anders (2017). Normalitetens filosofi og idéhistorie. George Canguilhem og Michel Foucault. Statsbiblioteket. Download

Dræby, A. (2016). Opdragelsens filosofi. Aarhus: The State and University Library. Download

Dræby, A. (2016). Gudløs eksistensfilosofi. Aarhus: The State and University Library. Download

Sørensen, A. D. (2016). Living next to Søren Kierkegaard. Hermeneutics Circular, April 2016, s. 31-32.

Sørensen, A. D. (2016). Marie Louse Knott: Unlearning with Hannah Arendt. Studier i Pædagogisk Filosofi, Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 104-105

Sørensen, A. D. (2016). Morten Timmermann Korsgaard: Hannah Arendt og pædagogikken. Studier i Pædagogisk Filosofi, Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 106-107

Sørensen, A. D. (2016). Stephen J. Ball: Foucault, Power, and Education. Dansk Sociologi, Vol. 27, Nr. 1,   2016, s. 78-79

Sørensen, A. D. (2016). Væren og intet - Jean-Paul Sartre om tilværelsen som tragedie og konflikt. Semikolon, Nr. 29, Årg. 16, s. 84-85

Sørensen, A. D: (2016). Psykologiens kritiske historie og filosofi. Slagmark - tidsskrift for idéhistorie, Vol. 72, 2016, s. 209-211.

Sørensen, Anders Dræby (2016). Os og dem. Om det offentlige fjendskab. Filosofiske Anmeldelser

Sørensen, A. D. (2016). Tænkningen om homo psychologicus - psykologiens idéhistorie. Slagmark - tidsskrift for idéhistorie, Vol. 72, 2016, s. 205-208

Sørensen, A. D. & B. D. Mårtensson (2016). Konkurrencestatens oprindelse og pædagogiske implikationer. Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde

Sørensen, A. D. (2016). Philosophy and Therapy of Existence. Aarhus: The State and University Library. Downlad

Sørensen, A. D. (2016). Epictetus: Discourses, Fragments, Handbook. Existential Analysis, Vol. 27, Nr. 1, 2016, s. 209-212

Sørensen, A. D. (2016). Lucius Annaeus Seneca: Hardship and Happiness. Existential Analysis, Vol. 27, Nr. 1, 2016, s. 205-207

Sørensen, A. D. (2016). Filosofien mellem livskunst og dødskunst. Aarhus: The State and University Library. Download

Sørensen, A. D (2016). Costica Bradatan: Dying for Ideas. The Dangerous Lives of the Philosophers.  Existential Analysis, Vol. 27, Nr. 1, 2016, s. 207-209.

Sørensen, A. D. (2016). Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning. Aarhus: The State and University  Library. Download

Sørensen, A. D. (2016). At finde mening i den nøgne eksistens. Baggrund, 5.2

Sørensen, A. D. (2016). Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og  klassisk livskunst. Dansk Filosofisk Selskab

Sørensen, Anders Dræby (2016). Filosofisk helbredelse. Perspektiver i eksistentiel psykologi og terapi. Statsbiblioteket. Download

Sørensen, Anders Dræby (2016). Filosofisk livskunst. Statsbiblioteket. Download

Sørensen, A. D. (2015). Selvoverskridelsens terapi. Eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi og  selvcenrering In: A. D. Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle   erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 119 - 152, Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2015). Livsduelighedens terapi. Eksistensanalyse og selvudfoldelse In: A. D. Sørensen og  K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 187 - 210, Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. & Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2015). Læring i eksistentielfænomenologisk  psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi In: A. D. Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den   eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 305 - 330, Aalborg Universitetsforlag.

Sørensen, A. D. (2015). Vejledning til litterturen om eksistentiel fænomenologi og psykoterapi In: A. D.  Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle   erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 333 - 390,  Aalborg Universitetsforlag.

Sørensen, A. D. & K. D. Keller (red.) (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Sørensen, A. D. & K. D. Keller (2015). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. In: A. D. Sørensen & K.  D. Keller (red.) Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Sørensen. A. D. (2015). Søren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af  psykopatolog.i in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksisstentiel   fænomenolog, side 251 – 273, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2015). Livsduelighed som filosofisk-pædagogisk mål. Pædagogisk Filosofisk Forenings Årsmøde.

Sørensen, A. D. (2015). Angst - når hverdagslivet bliver hjemløst. In: Inger Glavind Bo & Michael Hviid        Jacobsen: Hverdagslivets følelser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Sørensen, A. D. (2015). Oprør fra livets grænse. Med Albert Camus omkring selvmordets problem.  Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 3(3), 76-80.

Sørensen, A. D. (2015). Hvis det normale var en diagnose. Baggrund, 30.8

Sørensen, A. D. (2015). Memento mori. Senecas lære om livsudfoldelse gennem træning til døden. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 3(1), 15-19.

Sørensen, A. D. (2015). Talen begynder efter døden. Michel Foucaults kirurgiske pen. Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 71, 266-269.

Sørensen, A. D. (2015). Michel Foucaults idéhistoriske filosofi. Semikolon, 15(28), 67-68

Sørensen, A. D. (2015). Martin Heideggers filosofiske musical om hverdagen. Tidsskriftet Filosofiske  Anmeldelser, 3(2), 31-35.

Sørensen, A. D. (2015). Filosofisk terapi som træning til døden. Livsduelighed og livsudfoldelse i eksistentiel fænomenologi og stoicisme. Dansk Filosofisk Selskab.

Sørensen, Anders Dræby (2015). Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi. Vygotsky, Schön, Lave & Wenger. Statsbiblioteket. Download

Sørensen, Anders Dræby (2015). Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen. Statsbiblioteket. Download

Sørensen, A. D. & Hjorth, P. (2014). Friheden er ikke en illusion men et produkt af regering.  Baggrund, 5.11.

Sørensen, A. D. (2014). Det hyperaktive menneske. ADHD-diagnosens idéhistorie, Slagmark - Tidsskrift  for Idéhistorie, 69, 216-219.

Sørensen, A. D. (2014). Den filosofiske opdragelse. Nietzsches eksistentielle dannelsespædagogik.  Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(4), 95-99.

Sørensen, A. D. (2014). Gudløshedens prædiken. Jean-Paul Sartres humanisme. Tidssskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(4), 81-4.

Sørensen, A. D. (2014). Hjernealdermennesket - Nikolas Rose og J. Abi-Racheed om de nye  neurovidenskaber. Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 68, 189-92.

Sørensen, A. D. (2014). Det duelige liv. Nietzsches filosofiske psykologi og diagnostik. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(3), 47-53.

Sørensen, A. D. (2014). Psykoterapiens idéhistorie. Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 70, 233-5.

Sørensen, A. D. (2014). Søren Kierkegaard og græciteten. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(1),   14-20.

Sørensen, A. D. (2013). De levende lærer af de døde - retsmedicinens udvikling i de vestlige samfund. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 66, 235-239.

Sørensen, A. D. (2013). Michel Foucaults idéhistoriske vending som kritisk radikalisering af den eksistentielle  tradition. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 66, 183-199. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2013). Terapi som praksisfilosofi. Tidsskriftet Filosofiske anmeldelser, 1(2), 36-40.

Sørensen, A. D. (2013). Den umenneskeligt menneskelige ondskab - seriemorderen som paradoksal grænsefigur, Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 65, 91-115. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2013). Eksistensanalyse i praksis. Psykolog Nyt, 19.

Sørensen, A. D. (2013). Søren Kierkegaard og filosofisk terapi. Dansk Filosofisk Selskab

Sørensen, A. D. (2013). Mellem livsduelighed og lidelse, Dansk Filosofisk Selskab.

Sørensen, A. D. (2013). Den danske drøm er en munter lighedsdrøm, Politiken, 16/7 2013. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2013). Søren Kiekegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi,  psykoterapi og psykiatri, I: Slagmark, Nr. 68. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2013). Eksistensens nøgne hjerte og tragiske splittelse : Michel Foucaults idéhistoriske  vending som kritisk radikalisering af den eksistentielle tradition, I: Slagmark, Nr. 66.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2012). Uddannelse mellem humanistisk livsdannelse og arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling, Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 65, 181-184.

Sørensen, A. D. (2012). Integrationen af psykoterapi og læringsmodeller i et praksisudviklingsperspektiv. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 64, 107-127. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2012). Psykoanalytisk krigsførelse. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 64, 152-155.

Sørensen, A. D. (2012). Eksistentiel terapi i overblik. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 63, 159-161.

Sørensen, A. D. (2012). Relevansen af Aristoteles’ etik for konceptionen af eksistentiel terapi, Dansk Filosofisk Selskab.

Sørensen, A. D. (2012). Eksistensfilosofisk praksis som løftestang for modernisering af velfærdssektoren, Dansk Filosofisk Selskab.

Sørensen, A. D. (2011). Vejledning i forbindelse med dispensationsmuligheder omkring prøver. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Sørensen, A. D. & D. Hessellund (2011). Førstegangs- og visitationssamtalen i praksis. Danmarks  Pædagogiske Univeritetsskole.

Sørensen, A. D. (2011). A learning based model for career guidance of students with disabilities, Fedora, University of Ioannina.

Sørensen, A. D. & D. Hessellund (2011). Learning assessment for students with mental and behavioral disorders, Fedora, University of Ioannina.

Sørensen, A. D. (2011). The balanced performativity as strategic focus in educational psychotherapy and coaching – an application of Aristotle’s philosophy, Fedora, University of Ioannina.

Sørensen, A. D. (2010). The Paradox of Modern Suffering. Tidsskrift for Forskning i Sundhed og samfund, 13, 131-159.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2010). Education as life project - An existential strategy for educational psychotherapy and counseling, Psyche, Allicante Universidad.

Sørensen, A. D. (2010). Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik, Dansk Filosofisk Selskab.

Sørensen, A. D. (2009). Eksistentialisme i psykologi, psykiatri og psykoterapi. In: Jonas Holst, Paw Amdisen  & Jens Viggo Nielsen (red.) At tænke eksistensen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 216-236.  Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2009). Existential psychotherapy of students as learning strategy, Fedora, Freie Universität  Berlin.

Sørensen, A. D. (2008). Spiseforstyrrelsernes tavse kulturkritik. Artikel i Kulturo - Tidsskrift for Moderne Kultur,  26 (14), 49-56. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2006). Jobparathed: Overgangen mellem universitetsuddannelse og arbejdsmarked for  personer med handicap. Aarhus Universitet, 104 s Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2006). Transition between university and work for persons with special needs. In: Gerhart   Rott & Anna Zembyla-Kalli (eds.). Knowledge and Transitions: Callenges for Guidance and Counselling  within the Context of Globalization and the Enlarged European Union. Louvain-la-Neuve: Fedora and  the University of Cyprus.

Sørensen, A. D. (2006). Supporting students with mental, psychological and behavioral disorders, Fedora, Vilnius University.

Sørensen, A. D. & Hans Jørgen Thomsen (red.) (2005). Det svære liv: om lidelsen i den moderne kultur, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 271 s. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2005). Indledning. In: Sørensen & Thomsen (red.) Det svære liv: Om lidelsen i den moderne kultur. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 7-13. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2005). Lidelsen i et kulturelt perspektiv. IN: Sørensen & Thomsen (red.) Det svære liv. Om  lidelsen i den moderne kultur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 15-43. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2005). Min fars far havde et fedt job som min fars chef. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie,  44, 177-179.

Sørensen, A. D. (2005). Transition between University and Work for Persons with Special Needs. Fedora, University of Cyprus.

Sørensen, A. D. (2005). Psykiatriens historie til revision. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 43, 200-202

Sørensen, A. D. (2004). Akademiker med handicap. HIT, Nr. 2.

Sørensen, A. D. (2004). Prepared for a Job. Universität Innsbruck.

Sørensen, A. D. (2004). Det sociale bånd. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 40, 213-216. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2004). Empati for professionelle. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 40, 217-218.  Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2004). Sundhedspleje i velfærdsstaten – om politisk dannelse af kvindelig subjektivitet. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 39, 172-176.

Sørensen, A. D. & L. Gormsen & S. Hørning (eds.)(2002). Ethics, Rights and Death in Modern Medicine.  Aarhus: Philosophia Press, 147 s. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2002). Den biologiske psykiatris renæssance og det anti-depressive menneske. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 159-183. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. & L. Gormsen (2002). Preface. In: Sørensen, Gormsen & Hørning (eds.) Ethics, Rights and Death in Modern Medicine. Aarhus: Philosophia Press. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2002). Den moderne medicin. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 281 s. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2002). Indledning. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 7-13.

Sørensen, A. D. & A. Olesen (2002). Retten til døden i teori og praksis. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 2002, 240-243.

Sørensen, A. D. (2002). The problematization of death in modern medicine. In. Sørensen, Gormsen &  Hørning (eds.). Ethics, Rights and Death in Modern Medicine. Aarhus: Philosophia Press, 109-119.  Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. & M. Thorup (2002). Træk af sundhedspolitikkens genealogi. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 232-237.

Sørensen, A. D. & E. Dalgaard (2002). Idéhistorie og filosofi: forskelle og ligheder. Aarhus: Institut for  Idéhistorie og Institut for Filosofi.

Sørensen, A. D. (2001). Medicinens historie: herfra hvor vi står. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 31, 164-167.

Sørensen, A. D. (2001). The Problematization of Death in Modern Medicine, IESC.

Sørensen, A. D. & Pernille Hjorth (2001). Samtidshistoriker - interview med Nikolas Rose. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 30, 135 -146.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

 

 

Emmy van Deurzen: Fra psykoterapi til emotionelt velvære. In: A. D. Sørensen & K. D. Keller (red) Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Alice Holzhey-Kunz: Hvad definerer den Daseinsanalytiske proces? In: A. D. Sørensen & K. D. Keller (red).  Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Bo Jacobsen: Den eksistentielle psykologisk og den eksistentielle filosofis rolle for eksistentiel terapi. In. A. D. Sørensen & K. D. Keller (red.). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg        Universitetsforlag

Jean Baudrillard: Den endelige løsning – kloning hinsides det menneskelige og det ikke-menneskelige.  Oversættelse s.m. Jakob Bek-Thomsen i Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 147-158, 2002.

Nikolas Rose: Genetisk risiko og fødslen af det somatiske individ.Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 35, 2002.

Thomas Krogh: Quentin Skinner og problemer i at skrive den politiske tænknings historie. Oversættelse i  Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie, 33, 57-65, 2001.