Økonomi

Økonomi i et eksistentiel-fænomenologisk perspektiv handler først og fremmest om at fremhæve livsverdens forrang for mere kalkulerende og objektiverende tilgange til at forstå og manipulere med mennesket, en pointe vi allerede finder hos Husserl og Heidegger og Schültz. I bogen Qualitative Economics: Towards a Science of Economics (2008) beskriver Fast og Clark en fænomenologisk forståelse af grundlaget for økonomi med særlig udgangspunkt i livsverdenen. Læs yderligere om bogen her.
 
 

Link til denne side: www.livsverden.dk/okonomi

Sidens ansvarlige redaktør: Michael Fast
  

Referenceliste

Fast, M. & Clark II, W. W. (2008). Qualitative Economics: Towards a Science of Economics. Oxford: Coxmoor
         Publisher. Yderligere information. Bibliotek.dk