Funch, Bjarne Sode

 
Bjarne Sode Funch
Bjarne Sode Funch
Bjarne Sode Funch, lektor, dr.phil. Redaktør for emnesiden Æstetik.
 
Jeg er lektor i psykologi ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, og tilknyttet Esbjerg Kunstmuseum som forskningspsykolog. Jeg har skrevet afhandlingen The Psychology of Art Appreciation (1997) og en lang række artikler i antologier og tidsskrifter om kunstpsykologi og museumsformidling. Mine forskningsinteresser er personlighedspsykologi med særlig fokus på fænomenologiske og eksistentielle teorier og metoder, kunstpsykologi, æstetik samt kunstformidling.
 
Email: alt
Link til denne side: www.livsverden.dk/funch
 

Publikationsliste

Funch, B.S. (2022). Eksistensens fænomenologi, I: Psyke og Logos,  43, 1, p. 11 - 30. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B.S. (2022). The Psychology of Artistic Creativity: An Existential-Phenemological Study, London/New York, Routledge.

Funch, B.S. (2021). Følg sporet: Kritiske studier i videnskabsteori og psykologi, Festskrift i andledning af Simo Køppes 70 års fødselsdag, I: Gregersen, F. Lunn, S. & Roald, T., (red) Oslo, Novus forlag. Bibliotel.dk
 
Funch, B.S. (2020). Farvernes Mystik, Gether, C., Hedin, G., Høholt, S. & Rasmussen, N. (red.), Ishøj: Arken Museum of Art, p. 73 - 81.
 
Funch, B.S. (2019). Visual Art and the Rythm of Experience, I: Journal of Aestetic Edudation, 53, 1, p. 106 - 119.


Funch, B. S., (2014): Bag ordene I : RASK Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. 40, s. 177-190 14 s.

Funch, B. S. & Roald, T., (2014), Fænomenologisk personlighedspsykologi I: Personlighedspsykologi: En grundbog om personlighed og subjektivitet. Køppe, S. & Dammeyer, J. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 81-117 37 s. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2014). Stilhed: En eksistentiel utopi. Psyke & Logos 35: 11.35. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2014). Bag ordene. RASK Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 40: 177-190. Bibliotek.dk

Funch, B. S. og T. Roald (2014). Fænomenologisk personlighedspsykologi. I Personlighedspsykologi: En grundbog om personlighed og subjektivitet, redigeret af Simo Køppe og Jesper Dammeyer.  København: Hans Reitzels Forlag. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2013). The beauty of life in art. In The many faces of beauty, edited by Vittorio Hösle, 210-239. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Bibliotek.dk

Funch, B. S. og I. M. Kjeldgaard (2013). Foreword: The existential status of aesthetics. In What am I Doing Here? edited by Inge Merete Kjeldgaard, 4-5. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2013). Creating existence: Interview with Ernesto Spinelli. In What am I Doing Here? edited by Inge Merete Kjeldgaard, 80-87. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2013). A Rock to Stand on in Life: Interview with Nina Saunders. In What am I Doing Here? edited by Inge Merete Kjeldgaard, 66-78. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2013). Art and personal integrity. In Art and Identity: Essays on the Aesthetic Creation, edited by Tone Roald and Johannes Lang, 167197. Amsterdam: Rodopi.  Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2012). Kunstens græsrødder: På vej mod nye udstillingsprincipper. Danske Museer 25, nr. 4:   22-24.

Funch, B. S., P. Berliner og A. M. Nielsen (2012). Indledning: Kunst og psykologi. Psyke & Logos. 33: 197-200 Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2012). Kunst og emotioner. Psyke & Logos 33: 201-235. Bibliotek.dk

Funch, B. S. og M. Moutamid (2012). Kunst og æstetik som socialpædagogisk strategi. Psyke & Logos 33:  437-451. Bibliotek.dk

Funch, B. S., L. L. Krøyer, E. Wildt and T. Roald (2012). Long-term effect of aesthetic education on visual awareness. Journal of Aesthetic Education 46, no. 4: 96-108.

Funch, B. S. (2011). Ethics of confrontational drama in museums. In Routledge Companion to Museum Ethics: Redefining Ethics for the TwentyFirst Century Museum, edited by Janet Marstine. Abingdon: Routledge.

Funch, B. S. og I. M. Kjeldgaard (2011). Kunst og den levende natur. In Livstegn redigeret af Morten Skriver og Inge Merete Kjeldgaard, 6-7. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bibliotek.dk 
Funch, B. S. (2010). Matissekapellet. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2010). Danish design from a psychological perspective. In Proceedings of the 21th Biennial Congress of the International Association of Empirical Aesthetics, edited by Ralph Weber. Cd-rom. Dresden: International Association of Empirical Aesthetics.

Funch, B. S. (2010). Danish design from a psychological perspective. I Aesthetics & design: 21th Biennial  Congress of the International Association of Empirical Aesthetics, Dresden 25th to 28th of August  2010: Abstracts of Papers, Posters and Art Exhibition, edited by Ralph Weber. Dresden: International Association of Empirical Aesthetics. 

Funch, B. S., L. L. Krøyer, T. Roald, E. Wildt og B. Ørom (2009). Børn i nærkontakt med kunst. Billedpædagogisk Tidsskrift 13, nr. 3, 4-10. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk  

Funch, B. S. og B. Karpatschof (2009). Evaluering eller devaluering: Et eksempel på hovedløs  brugerundersøgelse. Danske Museer 22 (3): 11-13. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2009). Viden om smukke og forunderlige ting. I Kvalitativ metode i praksis, redigeret af Peter Berliner. København Frydenlund. 

Funch, B. S. (2008). Art and Personal Integrity. In Borders, K. (red.): Proceedings of the 20th Biennial Congress of the International Association of Empirical Aesthetics, edited by Kenneth Borders. Cd-rom. Chicago: International Association of Empirical Aesthetics. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2008). Phi for livets skønhed. In Metodologiske indblik og udsyn, redigeret af Anders Bech  Christiansen, Tytte Hetmar, Jan Ivanouw og Henriette Kirkeby, 273-282. København: Forlag for  Psykologisk Forskningsmetode. Bibliotek.dk

Funch, B. S. and I. M. Kjeldgaard (2008). Forword: Art and knowledge in everyday life. In The map is not  the territory, edited by Per Aage Brandt, Claus Carstensen and Inge Merete Kjeldgaard. Esbjerg:  Esbjerg Kunstmuseum. 

Funch, B. S. og I. M. Kjeldgaard (2007). Forord. I ANSIGT, redigeret af Per Bak Jensen, Povl Götke og Inge  Merete Kjeldgaard, 5. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum.

Funch. B. S. (2007). A psychological theory of the aesthetic experience. In Aesthetics and innovation, edited by Leonid Dorfman, Colin Martindale, and Vladimir Petrov. Newcastle: Cambridge Scholars  Publishing.

Funch, B. S. (2007). Gestaltpsykologi. I Klassisk og moderne psykologisk teori, redigeret af Benny  Karpatschof og Boje Katzenelson. København: Hans Reitzels Forlag. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2006). Modern art and spirituality. In Culture and communication: Proceedings of the XIX  congress of the International Association of Empirical Aesthetics, edited by Hana Gottesdiener and  Jean-Christophe Vilatte, 494-497. Avignon: Université d’Avignon.

Funch, B. S. (2006). A journey unlike any other: An interactive exhibition at the National Museum in Copenhagen, Denmark. Curator 49 (2): 205-212..

Funch, B. S. (2006). Ej blot til lyst. In Livstemaer i eksistentielt perspektiv, redigeret af Bjarne Sode Funch, Bjarne Jacobsen og Peter la Cour. København: Hans Reitzels Forlag.

Funch, B. S. (2005). Øjet – psykologisk set. Psykologisk Set 22, nr. 60: 11-21.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2005). Tidens målestok. In Ny dansk museologi, redigeret af Bruno Ingemann og Ane Hejlskov Larsen, 215-217. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Funch B. S. (2005). Kulturarv i psykologisk perspektiv. In Ny dansk museologi, redigeret af Bruno Ingemann og Ane Hejlskov Larsen, 219-228. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2005). A psychological theory of the aesthetic experience. In Proceedings International  Congress on Aesthetics, Creativity, and Psychology of the Arts, edited by Eugene Malianov, Colin Martindale, Elena Berezina, Leonid Dorfman, Dmitry Leontiev, Vladimir Petrov, and Paul Locher, 210-211. Perm: Perm State Intitute of Art and Culture.

Funch, B. S. (2005). Essay. In Maleri. Anne Thorseth, 6-38. København: Anne Thorseth. 

Funch, B. S. (2004). Mellem musik og billedkunst: En fænomenologisk psykologisk analyse.  Passepartout 12(nr. 23): 136-155. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2004). Introducing people to art: A study on the influence of art introductions. Journal of  Visual Art Practice 3(1): 47-60.

Funch, B. S. (2004). Transpersonlig psykologi. I Gads Psykologi Leksikon, redigeret af Jens Bjerg, 644-645. København: Gads Forlag. 

Funch, B. S. (2004). Kunstpsykologi. I Gads Psykologi Leksikon, redigeret af Jens Bjerg, 316-317.  København: Gads Forlag. 

Funch, B. S. (2004). Kreativitet. I Gads Psykologi Leksikon, redigeret af Jens Bjerg, 303-304. København: Gads Forlag.

Funch, B. S. (2003). Den fænomenologiske metode i museologisk forskning. Nordisk Museologi 11: 17-  38. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2002). Rothko Kapellet og det spirituelle rum. Nyhedsbrev Forum for Eksistentiel Psykologi  og Terapi 3: Nr. 1.

Funch, B. S. (2000). Tipos de Apreciação Artística e sua Aplicação na Educação de Museu. In Educação  Estética e Artística; Abordagens transdisciplinares, edited by João Pedro Fróis, 109-125. Lisboa:  Fundação Calouste Gulbenkian

Funch, B. S. (2000). Psykologiens grundlæggelse i Danmark. Psyke & Logos 21: 116- 134. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (2000). Hvorfor ser vi på billedkunst? Nordisk Museologi 8: 87-96.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1999). Synsoplevelse og billedkunst: En eksistentiel-fænomenologisk model.   Bulletinen, nr. 27: 8-13.

Funch, B. S. (1998). Skal det virkelig være kunst? Humaniora. - Årg. 12, nr. 1 (1998). - S. 21-  24. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1997). The psychology of art appreciation. København: Museum Tusculanum Press.

Funch, B. S. (1997). Billed-kunst i psykologisk belysning.  Psyke & Logos 18: 132-147. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1997). The art museum in partnership with schools.Museum International 49 (2): 38-42.

Funch, B. S. (1996). Den æstetiske oplevelse som transcendent fænomen. Nordisk Psykologi 48: 266-  278. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1996). Kunstoplevelsens psykologi med fokus på billedkunst. Nordisk Psykologi 48: 214-  232. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1996). Livsglædens form. I Festskrift til Niels Reisby, redigeret af Bent Rosenbaum og  Raben Rosenberg, 39-43. Risskov: Psykiatrisk Hospital.

Funch, B. S. (1993). Den æstetiske oplevelse. Psyke & Logos 14: 323-343. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1993). Educating the Eye: Strategies for Museum Education. Journal of Aesthetic Education. 27 (1): 83-98.

Funch, B. S. (1991). San Diego Museum of Contemporary Art. Louisiana-klubben nr. 64: 29-30.

Funch, B. S. (1990). Eternity.  Psyke & Logos 11: 312-328. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1990). University Art Museum, Berkeley. Louisiana-klubben nr. 57: 31-33.

Funch, B. S. (1990). MOCA, Los Angeles. Louisiana-klubben nr. 56: 25-27.

Funch, B. S. (1987). Alfred Lehmann og det psykofysiske experiment. I Seculum Primum - glimt fra 100  års psykologi i Norden, redigeret af Ib Kristian Moustgaard, Johs. Mørk Pedersen og Karl Halvor  Teigen, 19-33. København: Dansk psykologisk Forlag.

Funch, B. S. (1987). Das Psychologische Laboratorium in Kopenhagen 1886-1986. Psychologische  Rundschau 38: 37.

Funch, B. S. (1987). Dansk eksperimentalpsykologi og dens pionerer : Psykologisk Laboratorium 100 år. Københavns Universitets almanak. S. 149-161. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1986).  Alfred Lehmanns Psykofysiske Laboratorium 1886-1921. København: Psykologisk Laboratorium.

Funch, B. S. (1986). Det æstetiske. I Udviklingslinier i dansk psykologi fra Alfred Lehmann til i  dag, redigeret af Ib Kristian Moustgaard og Arne Friemuth Petersen, 242-257. København: Gyldendal.

Funch, B. S. (1985). Anskuelse. Psyke & Logos 6: 407-417. Bibliotek.dk

Funch, B. S. og H. O. Jørgensen. (1985). Betragtningsvilkår ved billedvurdering på farvemonitor.  København: Den Grafiske Højskole. (45 s).  Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1984). Min dag med bådsmand Mielow. Frivagten nr. 147: 18-19.

Funch, B. S. (1984). Det dæmoniske. Psyke & Logos 5: 125-141. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1983). Formidling og pædagogik. Museumsmagasinet nr. 24: 7-8.

Funch, B. S. (1982). Er arbejde vejen til livet? Psykologi 1 (3): 9-15. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1982). Frække unger - dumme voksne: Om børn og praktisk arbejde på en døgninstitution. København: Komiteen for Sundhedsoplysning.

Funch, B. S. (1981). Den eidoliske fremtoning: En psykologisk præcisering af billedskaben. Psyke &  Logos 2: 243-281. Bibliotek.dk

Funch, B. S. (1980). Tegneterapi i neurosebehandling. Agrippa 2: 88-94.

Funch, B. S. (1974). Museet på Gudhjem station. Klippeøen: 2-3.

Funch, B. S. (1974). Æstetikkens psykologi - dens maya og prolegomena. København: Psykologisk  Laboratorium.

Funch, B. S. (1973) Emotion som noget umiddelbart givet. Upubliceret Specialafhandling. Københavns  Universitet.