Skønlitteratur

Denne sektion er ved at blive udbygget med en oversigt over klassisk og moderne eksistentiel litteratur.
Pt. kan du læse om litteratur i relation til eksistentiel terapi og litteratur generelt.
 
Eksistentiel litteratur
Mogens Pahuus introducerer i sine værker til en lang række eksistentielle, skønlitterære forfattere såsom Camus og Peter Seeberg, som det sker i Distance og involverethed (2008). Se Pahuus' personlige side for flere referencer.
 
Referenceliste
Pahuus, M. (2008). Distance og involverethed: et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning. Aalborg Universitetsforlag. (Dialektika-serien). Bibliotek.dk
 
Skønlitterære (casebeskrivende) indføringer i eksistentiel terapi
Kan skønlitteratur fungere som faglitteratur? Ja, når beskrivelserne af terapiforløb er så præcise og rammende som Irvin Yaloms. Bemærk, at Yalom selv erkender, at hans skønlitterære beskrivelser bedre indfanger og peger på det, han forstår som eksistentiel terapi, end hans teoretiske forsøg på at beskrive det gør. Se emnesiden Terapi for mere om denne diskussion.
 

Referenceliste

Yalom, I. D. (2007). Sex, løgn og psykoterapi. Hans Reitzel. [En rammende, dramatiske og velskrevne indføring i eksistentiel terapi, oven i købet  ’pakket’ ind på en gribende måde. Originaltitel: Lying on the couch. Første udgivelse på dansk i 1998.]  Bibliotek.dk

Yalom, I. D. (2007). Meningen med livet og andre psykoterapeutiske fortællinger. 2. udgave.  Hans Reitzel.  [ I seks virkelige og opdigtede fortællinger præsenteres forskellige typer og personligheder i forhold til  deres terapiforløb. De mange detaljer og iagtagelser giver et nærgående indblik i en terapeuts tanker og følelser. Originaltitel: Momma and the meaning of life. Tidligere: 1. udgave, 2000 med titlen: Dobbelteksponering og andre psykoterapeutiske fortællinger.] Bibliotek.dk

Yalom, I. D. (2007). Kærlighedens bøddel og andre psykoterapeutiske fortællinger. 3. udgave.   Hans Reitzel.  [Gennem beretninger om terapeutiske forløb vises hvordan almindeligt udbredte problemer  som fx ensomhed, selvforagt, impotens, overvægt, stemningssvingninger og depressioner har  dybe rødder i det eksistentielle. Originaltitel: Love's executioner and other tales of psychotherapy.]   Bibliotek.dk

Yalom, I. D. (1994). Da Nietzsche græd. Artia    [I året 1882 mødes den berømte læge Josef Breuer med filosoffen Friedrich Nietzsche for i  fællesskab at løse deres respektive personlige kriser ved samtaleterapi og udveksling af filosofiske  ideer. Originaltitel: When Nietzsche wept.] Bibliotek.dk