Kemp, Peter (bibliografi)

Nedenfor finder du et større uddrag af Peter Kemps samlede bibliografi. Den komplette udgave af Peter Kemps bibliografi er tilgængelig som pdf dokument: Peter Kemps samlede bibliografi. Du finder en introduktion til Kemps forskning under Peter Kemp.
 
Link til denne side: www.livsverden.dk/kemp2
 

Samlet bibliografi for Peter Kemp

Indholdsfortegnelse:
 
A) Danske og skandinaviske bøger af Peter Kemp
Kemp, P. (2015). Jaspers og Kierkegaard. in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som
         eksistentiel fænomenolog, Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk
Kemp. P. (2015). Mennesket er mere end en funktion i samfundsmaskineriet. Læreren skal danne relationer i
         verdensklasse In: K. Lumholt, J. N. Mortensen og S. M. Brand. Det relationelle menneske : personalisme
         i perspektiv, Frederiksværk: Vindelsti. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2015). Løgnen om dannelse: opgør med halvdannelsen, København, Tiderne Skifter.
         Bibliotek.dk
Kemp. P. (2015). Menneskets opløsning i markedet In: M. Wold. Tag etikken tilbage – markedstænkningen og dens konsekvenser, København: Jensen og Dahlgaard. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2013). Verdensborgeren: pædagogisk og politisk ideal for det 21. århundrede, 2. reviderede og opdaterede udgave, København, Hans Reitzel. Bibliotek.dk
Kemp. P. (2015). Tid og fortælling, København: Forlaget Sommer. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2012). Anderkendelse af Ricœur / Ricœur og anderkendelsen. In: K. D. Keller (red.), Den
         menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 171-178. Aalborg
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2012). Filosofiens verden, København, Tiderne Skifter. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2009). Klimabevidsthedens barrierer, En rapport om bæredygtighedens etik (sammen med Lisbeth
         Witthøfft Nielsen), Klima- og Energiministeriet, (forkortet version) udgivet af København, Tiderne Skifter.
         Kemp, P. & Rosén, F. (2007). Den nye verdensorden, København, Forlaget Politisk Revy.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (2007). Den hvileløse tanke, København, Tiderne Skifter. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2005). Världmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet.
         Översättning Joachim Retzlaff, Göteborg Bokförlaget Daidalos.
Kemp, P. (2005). Verdensborgeren som pædagogisk ideal. Pædagogisk filosofi for det 21. århundrede,
         København, Hans Reitzel. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2001). Praktisk visdom, Om Paul Ricœurs etik, København, Forum. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1999). Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricœur. 3. udgave med Paul Ricœurs
         efterskrift: “Fortællingen og den gyldne regel. Svar til Peter Kemp”, Århus Universitetsforlag.
         Bibliotek.dk
Kemp, P.  & Lomholt, M. (1998). Et liv der ikke dør. En bog om lægekunst og menneskelighed, København,
         Spektrum. Bibliotek.dk
Kemp, P., Lebech, M. & Rendtorff, J. (1997). Den bioetiske vending, København, Spektrum
           Bibliotek.dk
Kemp, P. (1991). Lévinas, København, Anis. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1991). Det Uerstattelige, en teknologi-etik, Spektrum, København 1991, 2. oplag 1992;
         Uglebog 1994. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1981). Døden og maskinen. Introduktion til Derrida, København, Rhodos. Bibliotek.dk
Kemp, P., Druet, P.-P. & Thill, G. (1980). Henimod et teknologisk demokrati, København, Lindhardt og Ringhof.
          Bibliotek.dk
Kemp, P. (1979). Språk och existens, Stockholm, Liber Förlag. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1978). Marxismen i Frankrig, A propos de "nye filosoffer" og marxismens krise, København, Vinten.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1977). Teologi og videnskab, København, Vinten. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1977). Træk af nutidens tænkning, København, Gyldendal. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1975). Nyt lys over Marx, København, Vinten. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1974). Teologiens krise til debat (red. af Laurits Lauritsen), København, Vinten. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1974). Engagementets poetik, København, Vinten. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1973). Filosofiske portrætter, København, Vinten. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1972). Ungdomsoprørets filosofi, København, Vinten, 2. oplag 1976. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1972). Sprogets dimensioner, Berlingske leksikonbibliotek, København, Berlingske forlag.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1971). Nye franske filosoffer, København, Vinten, 2. oplag, 1977. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1966). Det ulykkelige begær, grundtanken i Jean-Paul Sartres filosofi, , København, Gyldendal.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1960). Person og tænkning, København, Gyldendal. Bibliotek.dk
 
Artikler og bogkapitler af Peter Kemp
Kemp, P. (2010). [Svar på 5 spørgsmål]. in Frei Klem Thomsen & Jacob v. H. Holtermann (red.) Filosofi.
         5  spørgsmål, p. 55 – 68. København: Automatic Press, VIP. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2010). «History as link between sciences». in:  Evandro Agazzi and Giuliano Di Bernardo
         (redaktør),  Relations between Natural Sciences and Human Sciences/ Relations entre les sciences
         naturelles et les sciences humaines.  Actes des Entretiens de l’Académie Internationale de Philosophie
         des Sciences 2008, Tilgher-Genova, Genova,, Rovereto, Septembre 2010, p. 29 – 35.
Kemp, P. (2010). «Rethinking Philosophy. The Power of the Word»  in Diogenes, UNESCO House,
         Paris/ London: SAG, number 224, vol. 56,  Issue 4, Octobre 2008, p. 29 – 35.
Kemp, P. (2010). «The cosmopolitan story» in  Jacob Dahl Rendtorff (ed), Power and principles in the Market
         Place. On Ethics and Economics, p. 249 -  256. Farnham, Surrey, England: Ashgate.
Kemp, P. (2010). “Ricoeur and Education : Ricoeur’s implied Philosophy of Education” in Scott Davidson (ed.):
          Ricoeur Across the Disciplines, p. 181 – 194,   Continuum, New York & London.
Kemp, P. (2009). “Rethinking the Role of the International Federation of Philosophical  Societies in the Global
         Age” in Rethinking the Role of Philosophy in the Global Age, edited by William Sweet and Pham Van
         Duc, Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IIID, South East Asia, Volume 7, The Council
         for Research in Values and Philosophy, Cardinal Station, Washington D.C. 20064, 2009, Chapter 26,
         p. 253 – 256.
Kemp, P. (2009). ”Cosmopolitanism and Marxism” in Rethinking the Role of Philosophy in the Global Age,
         edited by William Sweet and Pham Van Duc, Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IIID,
         South East Asia, Volume 7, The Council for Research in Values and Philosophy, Cardinal Station,
         Washington D.C. 20064, 2009, Chapter 24, p. 241 – 247.
Kemp, P. (2009). «The exceptionality of the Ought. .Olivetti and eco-ethica»  in Marco O. Maria Olivetti.
         Un Filosofo della religione, Archivio di Filosofia, LXXVI, 2008.N.3, Pisa/Roma, Fabrizio Serra Edditione,
         MMIX, p. 17 – 22.
Kemp, P. (2009). «Farvel til eksistentialismen – leve eksistensfilosofien!» in At Tænke eksistensen.
         Studier i eksistenstænkningens historie og betydning (red. Paw Hedegaard Amdisen, Jonas Holst og
         Jens Viggo Nielsen), Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, p. 127 – 138. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2009). «Cosmopolitan Commitment in education«  in Commitment in Education, Philosophy of
         Education (ed. Peter Kemp), Vol. 1, LIT Verlag, Berlin, p. 195 – 214.
Kemp, P. (2008). “Introduction” in  Commitment in Education, Philosophy of Education, VOL. 1, LIT Verlag,
         Berlin, p. 9 – 19.
Kemp, P. (2008). «Verdensborgerlig pædagogik» i Introduktion til Pædagogik, 2. udgave, red. Flemming B.
         Olsen og Finn Held, København, Frydenlund, p. 23 – 47. Bibliotek.dk
Kemp, P. & Rendtorff, J. (2008).  «The Barcelona Declaration. Towards an Integrated Approach to Basic
         Ethical Principles» in Synthesis philosophica, 46, vol. 23, fasc. 2, Zagreb 2008, p. 239 – 244;
         “Appendix, The Barcelona Declaration. Policy Proposals to the European Commission November”
         1998, p. 245 – 249; Résumés in Croatian, German and French, p. 150 – 151.
Kemp, P. (2008). «The power of the word», Opening Speech at the XXIInd World Congress of Philosophy
         in Seoul, (short version), tpm, The Philosophers' Magazine. Issue 43, 4 quarter 2008 p. 35 – 40.
Kemp, P. (2008). ”The cosmopolitan foundation of International Law”  in R.Lettevall & K. Linder (eds):
         The Idea of Kosmopolis, Södertörn Academic Studies 37, Södertörns högskola, Huddinge, 2008,
         p. 143 – 155.
Kemp, P. (2008). ”Narrativ filosofi i teologien”  in Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 112,  juni 2008,
         p. 18 – 30. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2008). ”The Cosmopolitan Vision” in Evandro Agazzi et al. (eds): Epistemology and the Social,
         Rodopi, Amsterdam, 2008, p. 225 – 231.
Kemp, P. (2008). ”Skolen for verdensborgerlig dannelse” in Lise Marie Andersen, Simon Laumann Jørgensen
         & Hanne E. Skovmose (red.): Folkeskolens filosofi. Idealer, tendenser og kritik, Philosophia, Århus,
         p. 91 – 112. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2007). ”The Origin of the World Citicien” in Filosopfia, Scientiza e Bioetica nel dibattito
         contemporaneo. Studi Internationali in onore di Evandro Agazzi, A cura di Fabio Minazzi, Presidenza
         del Condiglio dei Miknistri, Roma, p. 1247 – 1260.
Kemp, P. (2007).  ”Verdensborgerlig historie” In Historie og samfundsfag, Nr. 4, December 2007, p. 5 – 10.
          Bibliotek.dk
Kemp, P. (2007). ”Den religiøse lidenskab. Sløk mellem Kierkegaard og Løgstrup” in Lars Sandbeck (red.):
          Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, Forlaget ANIS, København, 2007, p.  23 – 47.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (2006). “Verdensborger i Grønland” in Hanne Petersen (red): Grønland i
         verdenssamfundet, Forlaget Atuagkat/Ilisimatusarfik, 2006, p. 223 – 231. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2006). “The new Enlightenment” in Danish Yearbook of Philosophy, (nr. 40, 2005), Museum
         Tusculanum Press, Copenhagen 2006, p. 7 – 10.
Kemp, P. (2006). ”Kant the Cosmopolitan” in Hans Lenk/Reiner Wiehl (eds./éds.): Kant Today - Kant
         aujourdhui – Kant heute, Philosophy ion Interhational Context, vol. 1, LIT Verlag. Berlin 2006,
         p. 142 – 162.
Kemp, P. (2006). ”Efterskrift” in Lars Sandbeck:  Fantasiens Gud, Den teologiske vending mod det
         mytisk-poetiske sprog hos Amos Niven Wilder, Peter Kemp og Johannes Sløk, København,
         Forlaget ANIS. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2006). ”Anerkendelse og gavens økonomi”  in Doxa, Afdelingsblad for Filosofi, Århus Universitet,
         9. årgang (nr. 31), marts 2006, p. 6 – 14.
Kemp, P. (2006). “Outgrundliga äro den rena förlatelsens vägar. Enligt Vlaidimir Jankélévitch finns det
         oförlätliga brott”, Axess, Stockholm, juni 2006, p. 31- 33.
Kemp, P. (2006). ”Jehlers. Opgør med naturaliseringen af det sacrale”,
         Præsteforeningens Blad, 96. årgang, 2. juni 2006, p. 458 – 468.
Kemp, P. (2006). “Mimesis in Educational Hermeneutics” in Educational Philosophy and Theory, Vol. 38,
         No. 2, 2006, p. 171 – 184.
Kemp, P. (2005). The Role of the Master: Hermeneutics in Mimetic Education” in Imamichi, T. (Ed.):
         Perspectiva Nova Eco-Ethices, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis 
         philosophiae et aestheticae Vol. 22Centre International pour L’Étude Comparée de Philosophie
         et d'Esthétique, Tokio, 2004 (2005), p. 71 – 88.
Kemp, P. (2005). Towards a new tolerance: ”Religion and confict” , Melintas, Jurnal Filsafat Dan Teologi,
         Universitas Katolik Parahyangan,  ISSN 0852 0089, Th. 21, No 64, April – Augustus 2005, pp.  5 – 14.
Kemp, P. (2005). “Ateismens kamp for troen” in Anne Ehlers, Niels Grønkjær & Marianne Levinsen:
         Biskop for Herren – og så mange andre. Festskrift til Kjeld Holms 60-årsda, Forlaget Anis, København
         p.  69 – 81.
Kemp, P. (2004). «Verdensborgeren som pædagogisk ideal» in Filosofi, tema : Globalisering,
         Filosofilærerforeningen for Gymnasiet og HF, Nr.  4, nov. 2004, p. 20 – 28.
Kemp, P. (2004). ”The citizen of the world as a figure in a critical vision” in Nordisk Pedagogik, special issue:
         Education as a critical force – myth or reality? Nr. I – 2004, Vol 24, p. 11- 18.
Kemp, P. (2004). « Erindringens magt » in Thomas Brudholm og Martin Mennecke (red.) : Erindringens
         fremtid. Auschwitz-dag i Danmark, Lindhardt og Ringhof, København, 2004, p. 112 – 131.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (2004). «Lykke og fortvivlelse i de sidste år», in Selvmord blandt gamle Mennesker –
         myter, viden og forebyggelse, faglig redaktion: Jorit Tellervo, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck,
         København, p. 31 – 37.
Kemp, P. (2003). ”Memory and Oblivion: Reshaping Bergson According to Paul Ricoeur” in Andrezej
         Wiercinski (ed.) Between Suspicion and Sympathy. Paul Ricoeur’s Unstable Equilibrium, Hermeneutic
         Press, Toronto, p. 80- 88.
Kemp, P. (2003). “Dannelsen til verdensborger” in Kultur og Dannelse, Kvan, Et tidsskrift for læreruddannelsen
         og Folkeskolen, November 2003, 23. årgang, 67, p. 7 – 17. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (2003). ”Værdier i socialpolitikken”, In Værdier i socialpolitikken, Socialpolitisk-Juridisk Center,
         Socialministeriet, København, p. 1- 22. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2003). ”Ethik der Nachhaltigkeit: Etische, gesellschaftliche wirtschaftlische, juridische und
         naturphilosophische Aspekte der sogenannten Nachhaltigheit” in Wissenschaftstheoretische
         Perspektiven fûr die Umweltwissenschaften, Herausgegeben von Gunda Matschonat und Alexander
         Gerber, Margraf Verlag, Weikersheim, 2003, p. 75 – 94.
Kemp, P. (2003). “From Ethics to Biolaw” in  Imamichi, T. (Ed.): Introduction to Bio-ethics, Revue Internationale
         de Philosophie Moderne, Acta institutionis  philosophiae et aestheticae Vol. 20,  Centre International
         pour L’Étude Comparée de Philosophie et d'Esthétique, Special Issue for the XXIst World Congress of
         Philosophy, 2003, Tokio, p. 21 - 29.
Kemp, P. (2002). ”From Saga to Hegel” (Book review of Páll Skúlason: Saga & Philosophy and Other Essays)
         in Brock, S., Rasmussen, A.M., Hansen, E.  (Eds.): Sats – Nordic Journal of Philosophy, Vol. 3, No. 2,
         Philosophia Press, Dpt. of Philosophy, University of Aarhus, p. 164-166.
Kemp, P. (2002). ”Narrative Ethics and Moral Law in Ricœur” in Wall, J., Schweiker, W. & Hall, W.D. ( Eds. ),
          Paul Ricœur and Contemporary Moral Thought, Routledge, New York and London, 2002, s. 32 – 46.
Kemp, P. (2002). ”Filosofi og politik, Om Seneca. Humanisten ved Neros hof (1976)” in  Barlyng, M. & Jensen,
         J.B.  (Eds.),  Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab  Forlaget Spring, Hellerup,
         s. 314 – 323. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2002). ”Nationalstaternes Europa” in Nedergaard, P. et al. (Eds.), Den europæiske nødvendighed,
         37 vinduer mod fremtidens Europa, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, s. 30 – 39.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (2002). ”Etiske princippers genkomst i omsorgen for sundhed” in Sørensen, A. D. et al.
         (Eds.). Slagmark, tidsskrift for idéhistorie, efterår 2002, nr. 35, Institut for Idéhistorie, Aarhus Universitet,
         s. 91 – 97.
Kemp, P. (2002). ”World Trade Centers fald: Pædagogisk filosofi i en sårbar verden” in  Dansk Pædagogisk
         Tidsskrift, 2.02.maj, 2002 s. 46- 55. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2002). "Henri Bergsons metafysik" in Eksistens og livsfilosofi, redigeret af Regnar Birkelund,
         Gyldendal, København 2002, p. 281 – 301. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2001). ”Etik og samfund”, kapitel 6 – 10 in Filosofi – Etik – Videnskabsteori, redigeret af Merete
         Bjerrum og Kirsten Lund Christiansen, Akademisk Forlag. Bibliotek.dk
Kemp, P. (2001).”Sense or Nonsense of Illness in Ethics of the Body” in Analecta Husserliana. The Yearbook
         of Phenomenological Research, Volume LXXII, Life – Interpretation and Sense of Illness within the
         Human Condition. Medicine and Philosophy in Dialogue, edited by Anne-Teresa Tyminiecka and
         Evandro Agazzi, Kluwer Academic Publishers. Dortrecht, 2001, p. 133 – 146.
Kemp, P. (2000). "Opstandelse: mellem erfaring og tro" in Kirke og kultur, Universitetsforlaget, Oslo, 2000, 1,
         p. 3 – 18; og in Præsteforeningens Blad, 14. april 2000/15, p. 322 – 332.
Kemp, P. (2000).”Ethics of sustainability”, In  Imamichi, T. (Ed.):  Revue Internationale de Philosophie
         Moderne, Acta institutionis  philosophiae et aestheticae,  Centre International pour Étude Comparée de
         Philosophie et d'Esthétique, Tokio, Japan, Vol. 18, 2000, p. 9 – 23.
Kemp, P. (2000). "Bæredygtighedens etik"  in Dansk Naturpolitik i bæredygtighedens perspektiv, Temarapport
         2-2000, Naturrådet, København, p. 14 –23.
Kemp, P. (2000). "Ethik, Wissenschaft und Gesellschaft" in Dietmar Mieth (Hsg): Ethik und Wissenschaft in
         Europa, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, p 36 – 51.
Kemp, P., Rendtorff, J. &  Johansen N. M. (2000). Four ethical principles in Biolaw” in Bioethics and Biolaw
         vol. II: Four Ethical Principles, Rhodos International Science and Art Publishers & Centre for Ethics
         and Law, Copenhagen, p. 13 – 22.
Kemp, P. Rendtorff, J. &  Johansen N. M.(2000). ”Bioethics in Law and Biolaw in Ethics” in Bioethics and
         Biolaw  vol. I: Judgement of life,, Rhodos International Science and Art Publishers & Centre for
         Ethics and Law, Copenhagen, 63 - 77.
Kemp, P. (1999). "Læge-etik i en teknologisk tid" in Ole J. Hartling m.fl. (red.): Bibliotek for Læger, september
         1999, 191. årgang, Den Almindelige Danske Lægeforening, København 1999, p. 290 - 299.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1999). "Kroppens ansigt" in Dorthe Jørgensen (red.): Hvad er metafysik - i dag?  Forlaget Modtryk,
         Århus, p. 11 - 25. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1999). "Samspillet mellem den bioetiske grundforskning og biorettens udvikling" in Flemming Balvig
         og Jørn Vestergaard (red.): Vilkårene i den retsfilosofiske debat, ret og etik - kundskab og magt,
         Rapport fra et symposium, Københavns Universitet 30.1.1998, Det retsvidenskabeligte Institut D og
           Studenterbogladen, København, p. 13 - 20, diskussionsindlæg p. 34, 38-39, 43.
Kemp, P. (1999). "From ethics to bioethics", in Questioning Ethics. Contemporary Debates in Philosophy,
         Edited by Richard Kearney and Mark Dooley, Routledge, London and New York, 1999, p. 283 - 293.
Kemp, P. (1999). "Efterskrift", in Sten Lange: Anderledes mennesker, Tiderne Skifter, København,
         p. 156 – 158. Bibliotek.dk
Kemp, P., Coff, C. & Johansen, N.M. (1998). "Vi skal ikke undgå naturens farer men teknologiens risici" og
         "Viden er ikke det samme som tillid" (replik til Mads Øvlisen) in Kurt Boelsgaard (red.): Etik i dansk
         erhvervsliv - fremtidens lederkrav,  Jyllands-Postens Erhvervsbogklub, Viby J., p. 152-159 og 165 -
         169.  Bibliotek.dk
Kemp, P. (1998). "Den afmægtige magt",  Omsorg,  Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, Makt og afmakt,
         Oslo, 15. årgang, 4/98, p. 32 - 35
Kemp, P. (1998). "Jean Nabert och boken om det onda", in  Vår Lösen, nummer 2/3, Om texter i ny läsning,
          Sigtuna, Juni 1998,  p. 127 – 129.
Kemp, P. (1998). "From Ethics to Biolaw"  in Imamichi, T. (Ed.):  Revue Internationale de Philosophie Moderne,
         Acta institutionis  philosophiae et aestheticae,  Centre International pour Étude Comparée de
         Philosophie et d'Esthétique, Tokio, Japan, Vol. 16, 1998, p. 137 – 145.
Kemp, P. (1998). "Ufølsom kommunikation", in Hvordan få det sagt? Erfaringer og samtaler om den alvorlige
         diagnose, redigeret af  Kirsten Enevoldsen, Jytte Jessen, Susannah Rosssiter, Ingelise Wenzel, Poul
         Kristensens Forlag, Herning, 1998, p. 11 – 26. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1998). "Kropsfilosofi og kropsetik", in Idræt og etik, red. af Kurt Jørgensen og Else Trangbæk,
         Center for Idrætsforskning, København 1998, p. 9-21. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1997). "Social Development: Between Intervention and Integration", in  Social Development:
         Between Intervention and Integration, éd. by Adam Diderichsen, Peter Kemp and Jacob Rendtorff,
         Rhodos, København, 1997, p. 16 – 19.
Kemp, P. (1997). "O Aristotelhs sth biohqikh" ("Aristotle in Bioethics"), The Actuality of  Ancient Greek
         Philosophy, Edited by Myrto Dragona-Monachou George Roussopoulos, Ellenika Grammata, Athens,
         p. 289 – 305.
Kemp, P. (1997). "Introduction"  & "Another language for the Other: from Kierkegaard to Levinas" (engelsk
         version af nr. 131), Philosophy and  Social  Criticism, vol. 23  no 6 , november 1997, Special Issue,
         Emmanuel Levinas: Ethics of the Other, Guest editor: Peter Kemp, p. 1 - 3 and  5 -  28.
Kemp, P. (1997). "Cirklen mellem ontologi og praksis i fællesskabets liv", in Teologi og modernitet, tilegnet
         H.C. Wind, redigeret af  Peter Thyssen og´Anders  Moe Rasmussen, Aarhus Universitetsforlag, 1997,
         p. 34 - 49. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1996). "David Doublets retsfilosofi", Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/96,  Scandinavian University
         Press, Institutt for privatrett, Oslo, p. 905 – 917.
Kemp, P. (1996). "Ricœurs etik - nogle forbemærkninger", Filosofi, Nr. 1, jan. 1996, p. 16 – 20.
Kemp, P. (1996). "Etik og narrativitetens tre niveauer",  Psyke & Logos, Dansk Psykologisk Forlag,
         København, Årgang 17, nr. 1, 1996, p. 75 - 85 med résumé s. 75 (revideret version af nr. 147).
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1996). "Fra livsfilosofi til bioetik" i Revser og inspirator - til  ære for Arno Victor Nielsen, Redigeret af
         Benedicta Pécseli, Jacob Rendtorff og Peter Kemp, Filosofisk Forum, 1996, p. 137 - 154.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1995). Anmeldelse af Emmanuel Levinas : Difficult Freedom: Essais on Judaism. Translated by
         Seán Hand. London; Athlone Press, 1990; and Re-reading Levinas, Edited by Robert Bernasconi &
         Simon Critschley. London; Athlone Press, 1991, i Literature  & Theology. An International Journal of
         Theory, Criticism and Culture, Oxford University Press, Vol. 9, no. 4 December 1995, p. 458- 460.
Kemp, P. (1995). "Ansigtets etik", Indledning til Emmanuel Lévinas: Etik og Uendelighed. Samtaler med
         Philippe Nemo. På dansk ved Manni Crone, Hans Reitzels Forlag, København, p. 7 -15. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1995). "Ricœur between Heidegger and Lévinas: orginal Affirmation between Ontological
         Attestation  and Ethical Injunction", in Philosophy and Social Criticism, Vol. 21, no 5/6, Sage
         Publications, 1995; Special Issue: Ricoeur at  80. Essays on the Hermeneutics of Action, p. 41 - 61;
         reprint in Lars-Henrik Schmidt (ed.):  Paul Ricour in the Conflict of Interpretations, Aarhus
         Universitetsforlag, Aarhus, 1994, p. 36 - 60.
Kemp, P. (1995). "Kvalitet og etik i professionelt arbejde med mennesker" in Årsbereting 1994,
         Børnepsykiatrisk afdeling Q, Amtsygehuset i Gentofte, Hellerup, 1995, bilag 1 (10 sider).
Kemp, P. (1995). "Sprogets etik: fra Lévinas til Kierkegaard" in Den slyngelagtige eftertid. Tekster om Søren
         Kierkegaard, red. af Finn Frandsen & Ole Morsing, Slagmarks Skyttegravsserie, Slagmark, Århus,
         p. 315-346 (bind II) (dansk version af nr. 123).
Kemp, P. (1995). "Till en doktorsavhandling om Paul Ricœur. Tänkerprofil", Vår Lösen,, Årgang 86,
         5-95, Sigtuna, p. 408 - 411.
Kemp, P. (1995). "Social Justice" in: The Good Society. Essays on welfare system at a time of change, ed.
         by Egon Clausen, Ministry of Social Affairs, p. 67 - 83 +  106 (overs. af nr. 176).
Kemp, P. (1995). "Social retfærdighed" in: Det gode samfund,  Essays om velfærdssystemet i en foranderlig
         tid, redigeret af Egon Clausen, Socialministeriet, 1995, s. 67 - 83 + s. 106. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1995).  "Hvordan sætter vi grænser for hvad der er tilladt?" redigeret gengivelse in: Patienten i
         Lægemiddelforskningen, konference 23. november 1994, redigeret af Inger Schou, MEDIF  og MEFA,
         p. 27-29, diskussionsbidrag s. 38 og 46.
Kemp, P. (1995). "Ethics and Narrativity" in:The Philosophy of Paul Ricœur , The Library of Living
         Philosophers, Edited by Lewis Edwin Hahn, Open Court, Southers Illinois University at Carbondale,
         1995, p. 371 - 392 (jfr. nr. 86, 92 og 95), with "Resumé en français", p. 393-94,  and "Reply to Peter
         Kemp" by Paul Ricœur, p. 395 - 398.
Kemp, P. Lebech, M., Rendtorff, J. & Høilund, P. (1994). "Bioetikkens grundlag - Overvejelser over kroppens
         betydning for bioetik og bioret" Philosophia - Tidsskrift for filosofi, Årgang 23,  nr. 1-2, 1994, p. 33 -
Kemp, P. (1994). "Samhället och samvetet. Dialektiken mellan debatt och övertygelse",  Vår Lösen,""Att se om
         sin värld" - Samhällsförandring och etik", Årgang 85, 7/8-94, Sigtuna, p.  590 - 599.
Kemp, P. (1994).  "Kritik der reduzierende Vernunft", Text & Kontext,  Wilhelm Fink Verlag, Kopenhagen und
         München, 1994 , p. 172 - 183 p. 11 - 15.
Kemp, P. (1994). "Prioritering af det uerstattelige", Omsorg,  Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, 
         Prioriteringer i helsevesenet, Oslo, 11. årgang, 3/94, p. 11 - 15.
Kemp, P. (1994). "Opdragelse til etik" in Vilhelm Kemp og Karin-Ann Madsen (red.): Horisont og Pejling, en
         debatbog om dannelsen i 90'erne, Odense Katedralskoles Pædagogiske Udvalg, Slagmarks
         Skyttegravsserie, Århus, p. 57 – 71. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1994). "Miljøetik og naturkontrakt", in Miljövårdsberedningen och Forskningsrådsnämnden( red.:
         Uno Svedin och Anne-Marie Thunberg): Miljöetik - för et samhälle på människans och naturens villkor,,
         Rapport 94:2,  Stockholm, 1994, p. 19 - 26.
Kemp, P. (1994). "Juristernes magt", Samvirke, maj, 1994, p. 32 -34. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (1993). "Fra bioetik til bioret", in Filosoffen, Filosofilærerforeningen, årgang 7, nr. 2, juli 1993,
         p. 21 – 26. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (1993). "Bioethics and the Ethics of Nature", Aquinas, XXXV, Fascicolo 3  (Settembre-Dicembre
         l992), Roma,  p. 661-671.
Kemp, P. (1993). "Ethics of Technology: The Irreplaceable", in Dan Ch. Christensen (ed.): European
         Historiography of Technology, Odense University Press, 1993, p. 204 - 225.
Kemp, P. (1993). 156. "Simone de Beauvoir som filosof", Officiel opposition til Eva Lundgren-Gothlins
         afhandling Kön och Existens  (Daidalos, 1991), Göteborgs Universitet, 30. maj 1991, in Lychnos.
         Årsbok för Idéhistoria & Vetenskapshistoria,  Uppsala, Vol. 13, 1993, p. 193 - 203.
Kemp, P. (1992). "Den grænsesprængende bioetik", Universitetslæreren, nr. 7, september 1992, p. 12 - 13.
Kemp, P. (1992). "Den moderne verden rejser etiske spørgsmål", "Politikerne skal ikke være kamæleoner",
          Revyen,  nr. 3, november, 2. årgang, p.6.
Kemp, P. (1992). "Urfortælling, livshistorie, grundfortælling" i Jubilæumsskrift. 25 års idéhistoire, Udg. af
         Sandra Hansen m.fl. , Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1992, p. 132 – 146.
Kemp, P. (1992). "Teknologifilosofi. En kropsontologi"  i Finn Olesen (red) Philosophia, Tidsskrift for filosofi,
         årg. 20, nr. 3-4 , Aarhus 1992, p. 17 - 32.
Kemp, P. (1992). "Bioethics and the ethics of nature" inFrancis Seiersted and Ingunn Moser (eds): Humanistic
          Perspectives on Technology, Development and Environment,  TMV, Centre for Technology and  Culture,
         University of Oslo, 1992, p. 27 - 44.
Kemp, P. (1992). "Das beherrschte Leben: Bioetechnologie und Entfremdung" in Bjørn Ekmann u.A.
         (Herausg.): Fremdheit, Entfremdung, Verfremdung, Jahrbuch für Intern. Germanistik, Reihe A, Band 29,
         Verlag Peter Lang, Bern, 1992, p. 107-130.
Kemp, P. (1991). "Urberättelse, livshistoria, grundberättelse" in Divan, Tidskrift för psychoanalys och kultur,
         Psykoanalytisk Forum, Stockholm, Nr. 3, november 1991, p. 20 - 26.
Kemp, P. (1991). "Etikkens nye fornuft" i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1991, nr. 5, p. 211 - 217.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1991). "Människans etiska förhållandet till den Andra: Etikens grundvalar enligt Sartre och
         Lévinas" i Benkt-Erik Benkson et al.(utg): Människan i Samspel. En vänbok till Arno Werner, Argos,
         Lund, p. 275 - 290.
Kemp, P. & Nielsen, A. V. (1990). "Hvad blev det?" i Finn Frandsen: Sokrates på skolebænken,
         Århus, p. 115 - 130. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1990). "Fra menneskeret til bioret" i Omverden, april 1990, p. 15 - 20.  
Kemp, P. (1990). "Etik ja, moralisme nej" i Peter Kemp (red.): AIDS-etik, Rhodos, 1990, p. 20 - 37.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1990). "Kritik af den reducerende fornuft" i Kredsen, 56. årg. n. 1, p. 56 - 67.
Kemp, P. (1990). "Etikken som første filosofi: Lévinas" i Slagmark, efterår 1989, nr. 14 (udk. 1990), p. 13 - 19.
Kemp, P. (1990). "Den uberegnelige etik" i Hans Hauge (red.) Subjektets status. Om subjektfilosofi, metafysik
         og modernitet, Århus Universitetsforlag, 1990,  p. 136 - 153. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1989). "Værker og handling. Om Hannah Arendt" i Billedkunstnernes Forbund - 37. årgang,
         nr. 4 - 1989, August, p. 4-5.
Kemp, P. (1989). "Hermeutik, etik og ret" i Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift,  12. årgang 1989, nr. 1,
         p. 16 - 24.
Kemp, P. (1989). "Das gute Leben in der Technischen Welt" i  special issue Technik als Lebensform (herausg.
         von G. Kattinger und M. Schmutzer),Technik und Gesellschaft,  Wien, April-Mai 1989, p. 25 - 56.
Kemp, P. (1988). "Introduction" (with David Rasmussen) & "Toward a Narrative Ethics: a bridge between ethics
         and the narrative reflection of Ricœur" (= nr. 114) i Philosophy and Social Criticism, No 14.2, 1988,
         Special Issue, The Narrative Path: The Later Works of Paul Ricœur, p. 113- 114, 179 - 20l.
         Genudgivelse  i T. Peter Kemp and  David M. Rasmussen (ed.): The Narrative Path: The Later  Works 
         of Paul Ricœur, The MIT-Press, Cambridge, Mass., London, England, 1989, p. VII-VIII & 65 - 87.113.
Kemp, P. (1988). "Nærhedsetikkens begrænsning" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik,  Anis, Århus,
         p. 213 - 228. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1988). "Viden, technè og etik" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik,  Anis, Århus,
         p. 205 - 212. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1988). "Metafysik og etik" i Metafysik og excorsisme. 1. officielle oppostion ved forsvaret af
         Lars-Henrik Schmidts doktorafhandling Den sociale excorsisme,  Slagmarks Skyttegravsserie,
         Århus, 1988, p. 11 - 22.102. "Historia och berättelse. Diskussion av nyare historieteori" i Res Publica,
         nr. 11, Symposion, 1988, p. 1 - 33.
Kemp, P. (1988). "Filosofiske refleksioner over forholdet til døden" (résumé af foredrag på 1. Nordiske
         kongress. Omsorg ved Livets Slutt, Bergen 6.-9. juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende, 
         Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening, 5.  årgang 1988, nr. 2 juni l988, p. 18-21.
Kemp, P. (1988). "Lykke og lidelse i livets sidste tid" (résumé af foredrag på 1. Nordiske kongress. Omsorg
         ved Livets Slutt, Bergen 6.-9. juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende,  Informasjonsbulletin fra
         Den Norske Kreftforening, 5.  årgang 1988, nr. 2 juni l988, p. 13-16.
Kemp, P. & Kristensson, B. (1988). "Från hermeneutik till etik" Indledning til Paul Ricœur: Från text till
         Handling,  Symposion, Lund, p. 11 - 27.
Kemp, P. (1988). "Etik och  narrativitet. På spåning efter den implicita etiken i Ricœurs verk om 'Tid och
         berättelse" i  Bengt Kristensson och Peter Kemp (red.): Text och verklighet - Paul Ricœur, Res Publica,
         nr. 9 , Symposion, Lund, 1988, p. 85-120 (svensk oversættelse af nr. 96).
Kemp, P. (1988). "Tekst og handling. Udviklingen i Paul Ricœurs filosofi" i Slagmark,  Århus,  nr. 10,
         p. 114 - 123. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (1987). "Etik og narrativitet. På sporet af den implicitte etik i Paul Ricœurs værk om Tid og fortælling"
         i Slagmark,  Århus,  1987,  nr. 10, p. 143 - 171. (dansk version af nr. 89; indgået i Tid og fortælling,
         1955  - C.17.b). Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (1987). "Skampletten. Refleksioner over det ondes symbolik i en forurenet tid" i Kritik  82,
         København, p. 47 - 65. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (1987). "Ansiktets etik" (om Lévinas) i Res Publica  8, Lund 1987, p. 28 - 34, genoptrykt som
         "Indledning" til Emmanuel Lévinas:Etik och Oändlighet,  Symposion, Lund, p. 11 - 22 .
Kemp, P. (1986). "Military Technology and Ethics of Research" i Torben Størner et al.: Peace and the Future.
         Proceedings of the II International Peace University 1985,, p. 99-112. Århus University Press.
Kemp, P. (1986). "Kampen om skylden" i Iben Holk (red.) Henrik Stangerup, p. 68 - 83, Odense
         universitetsforlag, Odense. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1986). "Lyst og moral - efter den moralske verdensordens sammenbrud" i Samtiden, nr. 6, Oslo,
         p. 36 – 48.
Kemp, P. (1986). "Forord" i Peter Kemp og Jesper Hermann (red.): Hum.Tek.-Studiet. Uddannelsen i
         Humanistisk Teknologi,  Center for Humanistisk Teknologi, Københavns Universitet, 1986, p. 7 - 9.
Kemp, P. (1986). "Indledning" i Jean-Paul Sartre:  Etik,  Rhodos, København, 1986, p. 7 - 18, fotomekanisk
         genoptryk på Det lille Forlag; Frederiksberg, 1995. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1986). "Det frie arbejde og arbejdets frigørelse" i Institut for Folkemindevidenskab:  UNIFOL, 
         Årsberetning 1985, Tema: Arbejderkultur,  C.A. Reitzels Forlag, København, p. 113 - 121.
Kemp, P. (1986). "Indledning: Vetenskap och poesi" i Gaston Bachelard: Lågan av Ljus, p. 9 - 18. Korpen,
         Göteborg.
Kemp, P. (1986). "Frigørelse eller sort reaktion" i Lousiana Revy, 26. årgang, nr. 2. Marts 1986, p. 57-58.
Kemp, P. (1986). "Myte og historie i  Sløks Poetik" i  Festskrift for Johannes Sløk s 70-årsdag.
         Sprogets mesterskab, p. 124 - 142. Centrum. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1986). "Teknologifaktoren i Filosofi" i Tarja Cronberg: Metoder i Teknologivurdering, Pub. nr. 5  ved
         Teknik-Samfund- Initiativet, p. 10 - 17, Blytmanns Forlag, København. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1986). "Bliver vi blinde svin?", i Ingeniøren, Årg. 12, nr. 16, 1986, sekt. 1, p. 26-27.
Kemp, P. (1985). "Livskunst og selvbeherskelse. Om 'Seksualitetens historie' i Michel Foucaults filosofi" i
         Samtiden, Oslo, nr. 1, 1985, p. 30 - 37. Samt i HUG  42/43  Erotik,  Tiderne Skifter, København, 9. årg.
         42/43, sommer 1985. Svensk oversættelse:  Livskonst  och självbehärskning. Om 'Seksualitetens
         historia' i Michel Foucaults filosofi" i Res Publica, Tema: Michel Foucault,  3/85, Lund, p. 15 - 28.
Kemp, P. (1985). "Etik og medicinsk teknologi, kritik af rapporten 'Fremskridtets pris'", Dansk Udsyn, Årg. 65,
         nr. 1, p. 9 - 36. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1985). "Filosofi som åndshistorie" i Uddannelse,  Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 8, oktober,
         18. årg. p. 459 -467. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (1985). "Informatikkens styrke og grænse" i Uddannelse,  Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 2,
         februar, 18. årg. p. 57 - 62. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk
Kemp, P. (1985). "Lærer-kultur" i Dorthe Esbjørn Holck o.a.: Lærer-Visioner. Om Lærervirksomhed og
         Læreruddannelse i fremtidenp. 173 - 181, KVAN, Marselisborg Seminarium, Århus. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1985). "Etisk livssyn og moralsk praksis" i Daniel Andersen o.a.: Medicinsk Etik,  FADL's forlag,
         p. 11 - 73. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1985). "History as narrative and Practice. Peter Kemp talks to Paul Ricœur in Copenhagen" in
         Philosophy Today, Vol. XXIX, Number 3/4, Fall 1985, p. 213 - 222  (engelsk oversættelse af nr. 35).
Kemp, P. (1984). "Etiske aspekter som de vurderes af "eksperter" i etik" i Etiske sider af gensplejsnings-
         ægtransplantations, fosterundersøgelses- og inseminationsteknikken,  Rapport  fra orienteringsmøde på
         Rigshospitalet 4. november 1983, p. 47 - 51, Indenrigsministeriet.
Kemp, P. (1984). "Grundtvigs kritik af skriften" i Peter Kemp (red.): Sprog, Tale og Skrift. Indlæg på filosofisk
         Grundtvigkongres,  p. 9 - 18, Aros, Århus. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1984). "Etik og demokrati i informationssamfundet" i Mette Kofoed Bjørnsen o.a. (red.):  Samfundet
         og etikken, p. 15 - 28, Munksgaard. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1984). "Robotten og mennesket" i Temarapport om Uddannelsesforskning.  Informationsteknologi
         og skole,  Publ. nr. 8, Udv. vedr. uddannelsesforskning, p. 5 - 11. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1984). Anmeldelse af Mark C. Taylor;  Journeys to Selfhood; Hegel and Kierkegaard  (1980), 
         in  Kierkegaardiana  XIII, 1984, p. 177 - 179.
Kemp, P. (1984). Rewiev essay on Dreyfus and Rabinow: Michel Foucault,  in  History and Theory,  Vol. XXIII,
         Number 1, p. 84 - 105.
Kemp, P. (1984). "Death and Machine:  From Jules Verne to Derrida and beyond" in Philosophy and Social
         Criticism, Boston, 2/1984, p. 75 – 96.
Kemp, P. (1983). "Fra ungdomsoprør til teknologikritik" i Politisk Revy, nr. 451, december 1983, p. 20 - 21.
Kemp, P. (1983). "Erindringen i begivenhedsmyten" i På fortællingens Grænse,  Kredsens Jubilæumsbog, 
         50. årgang, 1983,  Risskov, p. 27 – 40.
Kemp, P. (1983). "Narrative Philosophie: Die Geschichten in der philosophischen Reflexion", in Text &
         Kontext,  Sonderreihe, Band 16: Literatur und Philosophie, Vilh. Fink Verlag, München/Kopenhagen,
         p. 40-61.
Kemp, P. (1983). "Kan moral begrundes med logik?"; "Sprog og virkelighed i moralen" (debat med Joachim
         Israel), Philosophia. Tidskrift for Filosofi, årgang 11, nr. 3-4, Århus,  1983, s.158-159, 165-169.
Kemp, P. (1983). "Meningen med ordet Gud" i Kritisk Forum for Prakisk Teologi, 1983, nr. 13, p. 5 - 26.
Kemp, P. (1982). "Fortælling og kritik i teologien" (l. officielle opposition ved forsvaret for Svend Bjergs 
         disputats den 10.2.1981), Religionsvidenskabeligt Tidsskrift,  Århus,  nr. 1, p. 9-26.
Kemp, P. (1982). "Teknologi og social fantasi" i Dansk Udsyn , Askov,1982, nr. 4, p. 255-71.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1982). "Sprog som magt" i Ind med sproget! - Rapport fra sprogkonferencen den 13.2. 1982 på
         Christiansborg,  p. 25 - 3l. Uddrag af samme i Tidens skole, Årg. 84, nr. 5, p. 107 - 109.
Kemp, P. (1982). "Death and Gift" (on Jacques Derrida), Journal of the American Academy of Religion,  L/3,
         p. 459-471.
Kemp, P. (1981). "Teknologi, ideologi og etik", Pædagogisk Orientering, 1981, nr- 7 - 8, p. 10 - 20.
Kemp, P. (1981). "Kultur og teknologi" in Ressource eller reservat?,  UNESCO-nationalkommissionen,
         København, kap. 1, p. 11 - 21.  Bibliotek.dk
Kemp, P. (1981). "Trafikken som teknologi" in Futuriblerne, 1981, nr. 1-2, p. 27 -31.
Kemp, P. (1981). "Genfortællingens magt i den etiske erfaring", Kredsen, 1981, nr. 1, p. 1 - 17.
Kemp, P. (1981). "The role of Psychoanalysis in the Conflict of Interpretations", Scandinavien Psychoanalytic
         Review, Copenhagen, 4, p. 27 - 44.
Kemp, P. (1981). "Hvem er bange for filosofien?", Teori og praksis,  GMT, nr. 9, (temanr. om Derrida),
         p. 63 - 76. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1980). "Ekspertise som ideologi" in Ove Nathan (red.): Tænk - og vælg, p. 45 - 59,
         København, Gyldendal. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1980). "Magt og selvforvaltning", Teori og praksis,  GMT, nr. 8 (tema om "Magtkritik"), p. 25 - 43.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1979). "Mytesprog og andre sprog", Religion/79, Meddelelser fra Religionslærerforeningen for
         Gymasieskolerne og HF og Seminarernes Religionslærerforening, København, Gyldendal, nr. 3,
         dec. 1979, p. 15 - 48.
Kemp, P. (1978). "Dødsprincippet hos Freud og Derrida", Filosofiske Studier, bind 1, 1978, p. 215 - 237.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1977). "Det religiøse sprogs undergang og genkomst. Religionsfilosofisk skitse", Religion/77,
         Meddelelser fra Religionslærerforeningen for Gymasieskolerne og HF og Seminarernes
         Religionslærerforening, København, Gyldendal, nr. 1, juni 1977, p. 47 - 59.
Kemp, P. (1976). "K. E. Løgstrups etik", Dansk  Filosofi og Psykologi, bind 1, p. 105 - 122.
Kemp, P. (1976). "F.C. Krarup's Philosophy of Religion", Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 13, p. 579 - 607.
Kemp, P. (1976). "The Hermeneutics of Engagement, Reflections on Methods", Danish Yearbook of
         Philosophy, 1973, vol. 10, p. 34 - 46.
Kemp, P. (1967). "Phänomenologie und Hermeneutik in der Philosophie Paul Ricœurs", Zeitschrift für
         Theologie und Kirche,  1970, p. 335 - 347. På dansk i Exil,  1970, p. 289 - 300.7. "Egebaks kritik af
         Sartre", Exil, 2. årg. nr. 4, s.105 - 107 & 110 - 111.
Kemp, P. (1966). "Emmanuel Mounier - og hans kritik af Sartre", Exil, 1. årg. nr. 3, p. 53 - 56.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1965). "Fejltagelsens rolle i Descartes' gudsbevis", Dansk Teologisk Tidsskrift, p. 100 - 113.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1962).  "Er sjælen et opdigtet fantasivæsen?", Dansk Udsyn, Årg. 42, p. 256 - 67.
         Bibliotek.dk
Kemp, P. (1962). "Komikeren som melankoliker - en æstetisk-filosofisk nekrolog", Perspektiv,  10. årg.
         1. sept., p. 25 - 29. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1960). "Ud af sig selv" in Hans Hertel (red.): Det lyse rum. Introduktion, p. 93 - 99, Fredensborg,
         Arena. Bibliotek.dk