Mortensen, John

 
John Mortensen
John Mortensen
John Mortensen (1950-2010), cand.mag., lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 
John Mortensen har beskæftiget sig indgående med fænomenologiske, psykoanalytiske og sociologiske studier, ikke mindst af talkshowet (se fx Talkshowet som talende TV, 2002) og underholdningsprogrammer (se fx Quizzer og gameshows i TV, 2007). Han har publiceret fænomenologiske studier af sociologiske tænkere i bogen Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi. Habermas, Luhmann, Giddens (2013b), ligesom han som den først har givet en nordisk indføring til den fremtrædende tjekkiske fænomenolog Jan Patočkas arbejder. Det sker i bogen Asubjektiv fænomenologi. Jan Patočkas eksistentielle filosofi og fænomenologiens opgave i dag (2013a). De to sidste bøger er publiceret posthumt af John Mortensens ven, professor Birger Steen Nielsen, og han har også forberedt offentliggørelsen af John Mortensens upublicerede og ikke antagede afhandling, Livsverdenen, dens grænser og hinsides dem (1992a), på livsverden.dk. Nielsen beskriver baggrunden for dette arbejde i artiklen Fænomenologien mellem eksistensfilosofi og kritisk samfundsvidenskab: John Mortensens fænomenologiske tekster, en kort indføring og læsevejledning (unpub.).
 
De fænomenologiske dele af afhandling, Livsverdenen, dens grænser og hinsides dem (1992a)gøres her tilgængelig i en revideret udgave, som består af kapitler med en samlet litteraturliste:
  1. Henri Bergson som indgang til fænomenologien
  2. Bevidsthed i fænomenologien
  3. Perception, tid og rum i fænomenologien
  4. Intersubjektivitet i fænomenologien
  5. Livsverden
  6. Livsverden og Erfaring
  7. Livsverdenen, dens grænser og hinsides dem. Sammenfatning af afhandlingen
  8. Litteraturliste til John Mortensens tekster
Disse kapitler indledes alle med en kort introduktion af Birger Steen Nielsen. Man kan med fordel indlede med at læse kapitel 7 - sammenfatningen af afhandlingen, men man er også fri til at vælge ud fra emne.
 
Vi takker Birger Steen Nielsen for muligheden for at offentliggøre disse relevante fænomenologiske og sociologiske analyser til fælles inspiration og fordybelse.
 
Kontaktperson vedr. John Mortensens arbejde: Birger Steen Nielsen:
Link til denne side: www.livsverden.dk/mortensen
 
 

Publikationsliste

Her bringes et uddrag af John Mortensens publikationsliste.
 

Mortensen, J. (2013a): Asubjektiv fænomenologi. Jan Patočkas eksistentielle filosofi og fænomenologiens opgave i dag. Udgivet og med efterskrift af Birger Steen Nielsen. Frydenlund. Bibliotek.dk

Mortensen, J. (2013b): Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi. Habermas, Luhmann, Giddens. Udgivet og med efterskrift af Birger Steen Nielsen. Frydenlund.  Bibliotek.dk

Mortensen, J. (2007): Quizzer og gameshows i TV. Multivers. Bibliotek.dk

Mortensen, J. (2005): Fiktion: Læsning og apperception, i: Reception 57. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, s. 39-44. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Mortensen, J. (2004): Dokusoapen – en genrekarakteristik, i: Bibliotek K&K nr. 1. Medusa, s. 1-29.

Mortensen, J. (2002): Talkshowet som talende TV, Bind 1-3. Two riders. Bibliotek.dk

Mortensen, J. (1997): En kritisk teori om offentlighed og medier, i: K. Weber, B. S. Nielsen, H. S. Olesen (red.): Modet til fremtiden – inspirationen fra Oskar Negt. Roskilde Universitetsforlag, s. 87-127.  Bibliotek.dk

Mortensen, J. (1992a): Livsverdenen, dens grænser og hinsides dem. Upubliceret afhandling.

Mortensen, J. (1992b): Massen, i: Psyke & Logos, 13. årg., nr. 2. Dansk psykologisk forlag, s. 386-407. Bibliotek.dk

Mortensen, J. (1990): Kollektive bevidsthedsformer og kollektivitet, i: KONTEXT 54, politisk revy,  s. 79-90. Bibliotek.dk

Mortensen, J., Nielsen, B. S., Rasmussen, N. (1979): Affirmation eller Emancipation. Om reformismediskussionen, det 'nye venstres' politiske identitet og nødvendigheden af en marxistisk kritik, i: KONTEXT 36-37. Modtryk, s. 11-163. Bibliotek.dk

Mortensen, J. (1978): Kritik af pragmatikken. Medusa. Bibliotek.dk