Rasmussen, Michael

 
Michael Rasmussen
Michael Rasmussen
Michael Rasmussen, cand.mag. i fransk og filosofi, exam. art. i dansk, dr.phil.
 
 
Jeg arbejder med filosofi, litteratur og retorik. Jeg har blandt andet skrevet den videnskabsteoretiske disputats Hjelmslevs sprogteori (1992), den idéhistoriske oversigt Fornuften og synerne (AAU, 2000) og det litteratur- og kulturhistoriske værk Det litterære kvindebillede hos Guy de Maupassant og på hans tid (2005). Jeg har desuden oversat et udvalg af Emmanuel Lévinas' artikler til dansk. For tiden arbejder jeg på en bog om æstetik med fokus på forståelsen af, hvad sansning og tid er.
 
 
Email:
Faglig side: Aalborg Universitet
Link til denne side: www.livsverden.dk/mrasmussen
 
 

Publikationsliste

Rasmussen, M. (2016). Anmeldelse af Inga R. Gammel: The Power of Beauty. On the Aesthetics of Homer, Plato, and Cicero, 2015 og af samme
        forfatter: The Passion for Order. Myth and Beauty in the Writings of Plato, Heisenberg, Pauli, Jung, John D. Barrow, and Others, 2015. I
        Slagmark, 2016, nr. 74, 274-77.
Rasmussen, M. (2015). Den enkelte som fredløs – Kierkegaard læst med Giorgio Agamben. in: Pahuus, M., j.
         D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard  som eksitenstiel fænomenolog, side 211 – 229, Aalborg
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2014). Tale og fornuft i Erasmus Montanus. Nordica, 31, s. 17-40.
Rasmussen, M. (2012). Afgrundens sted. Om den negative vej til eksistensen.
         In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi,
         s. 179 - 196. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2012). Om at se det hele for sig. Raunsmed, Ellen og Zeller, Jörg (red.). Intuition,
        side 127-38. Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2012). Suset i skoven - om lydenes betydning hos Knut Hamsun. Thøgersen, Ulla og Troelsen, 
         Bjarne (red.). Filosofi og kunst. Tilegnet Mogens Pahuus i anledning af hans fratrædelse som professor
         ved Aalborg Universitet sommeren 2012, side 155-72. Aalborg Universitetsforlag. . Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2012). Om begrebet a priori hos Kant i et anvendelsesfilosofisk perspektiv. Reinbacher,
         Gunnar Scott og Zeller, Jörg (red.). Filosofiens anvendelighed, side 65-84. Aalborg Universitetsforlag.
          Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2012). Afgrundens sted. Om den negative vej til eksistensen. In: K. D. Keller (red.), Den
         menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 179-198. Aalborg
         Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2010). Uendelighed og erfaring samt Indledning i M. Rasmussen & J. Zeller (red.):
         Descartes som filosof. (pp. 173-196, 5-14) Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Rasmussen, M., T. Thellefsen, B. Sørensen & P. Bundgård (red.). (2010). Danske tegn.
         Dansk betydningsforskning præsenteret i korte intellektuelle biografier. Forlaget Semiosis,
         siderne 153-57. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2008). Begrebernes filologi, In Maziar Etemadi og Jörg Zeller (red.). At tænke filosofisk.
         Aalborg: Academic Publisher, side 93-96. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2008). Det mystiske øjeblik hos Jens Baggesen, i Kritik, nr. 187, side 109-21.
Rasmussen, M. (red.). (2008). Indledning In Æstetik og naturoplevelse. Bidrag til teoridannelse fra
         Æstetikkredsen på Aalborg Universitet. Academic Publisher, 5-13. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (red.). (2008). Syv teser om skønhed og kunstværk, In Æstetik og naturoplevelse. Bidrag til
         teoridannelse fra Æstetikkredsen på Aalborg Universitet. Academic Publisher,
         27-43. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (red.). (2007). Experience and Intersubjectivity - Aesthetics and Moral Philosophy.
         http://www.aestetik.au.dk/gr/papers/paper_survey (11 sider).
Rasmussen, M. (2006). Glossematik, in: Torkild Thellefsen og Bent Sørensen (red). Livstegn.
         Encyklopædi. Haase & Søns Forlag, 96-98. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2006). Hjelmslev, Louis. Samme værk som nr. 57, 102-104, In Torkild Thellefsen
         og Bent Sørensen (red). Livstegn. Encyklopædi. Haase & Søns Forlag,
         102-104. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2006). Det litterære kvindebillede hos Guy de Maupassant og på hans tid.
         Museum Tusculanum. 239 sider. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2005). Oversættelse til fransk af Georg Brandes: Guy de Maupassant (1927) ibid., 32-37,
         og præsentation af fire breve skrevet af Maupassant, ibid., 38. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2003-04). Georg Brandes et Guy de Maupassant autour de Marie Kann. L'Angélus.
         Les amis de Guy de Maupassant, déc. 2003-jan. 2004, no. 14: 18-31.
Rasmussen, M. (2003). Tankens herkomst, In Etemadi, Maziar (red.): Kærlighed og tænkning.
         Festskrift i anledning af Lennart Nørreklits 60 års fødselsdag. Aalborg: Center for filosofi og
         videnskabsteori, 77-89.  Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2002). Oversættelse af Emmanuel Lévinas: Fænomenologi og etik, Gyldendal
         (“Moderne tænkere”). Indledning, side 7-32, noter side 212-20. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (2000). Fornuften og synerne. Oversigt over europæisk idé- og videnshistorie
         fra middelalderen til i dag. (Dialektika. Skrifter om filosofi og videnskabsteori, Aalborg Universitet,
         nr. 1). 219 sider. Identisk genoptryk i 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (1999). Om at sidde fast, og om løgn og latter. Gustaf Munch-Petersens digt 'Skæret'
         (1937). Nordica, 16: 79-96. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (1997). Hjelmslev et le rationalisme. Zinna, Alessandro (éd.). Hjelmslev aujourd'hui.
         Turnhout (Belgien): Brepols Publishers. (Semiotic and Cognitive Studies, 5), 121-39.
Rasmussen, M. (1995). Indledning til Kants tekst Om begreberne. Filosofi 1995, nr. 1: 24-25
         [Filosofilærerforeningen for gymnasiet og HF]. Efterfulgt af en oversættelse fra tysk af et uddrag
         af Kants Logik (1800), sammesteds, 25-32.
Rasmussen, M. (1994). Holocaust og repræsentation. Om Steven Spielbergs fortællekunst i
         Schindlers liste. Kritik 1994, nr. 110: 58-64.
Rasmussen, M. (1994). Paradigmatik, syntagmatik og sprogfilosofi. Almen semiotik 1994, nr. 7-8: 115-128.
         Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (1994). Nie wiem / jeg ved ikke. Krzysztof Kieslowski som etiker. Kritik 1994, nr. 107: 18-27.
Rasmussen, M. (1993). Iagttagelse og kontinuitet. Slagmark, 1993, nr. 21: 41-57.
Rasmussen, M. (1993). La situation de l'observation en linguistique. Une comparaison entre Louis
         Hjelmslev et Niels Bohr. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, 1993, vol. 24: 112-130.
Rasmussen, M. (1993). Préface de l'éditeur. Michael Rasmussen (réd.). Louis Hjelmslev et
         la sémiotique contemporaine. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, 1993, vol. 24: 7-8.
Rasmussen, M. (1993). Kærlighedens metaforik. Kritik 1993, nr. 103: 51-59.
Rasmussen, M. (1993). Pythagoræerne: matematik og ontologi. En filosofihistorisk oversigt. Filosofi,
         1993, nr. 1: 23-30. Filosofilærerforeningen for Gymnaiset og HF.
Rasmussen, M. (1993). Stiens væsen. Information, 9.-10.1.1993.
Rasmussen, M. (1992). Hjelmslevs sprogteori. Glossematikken i videnskabshistorisk, videnskabsteoretisk
         og erkendelsesteoretisk perspektiv (Odense Universitetsforlag, 1992, XV-535 sider). Disputats,
         forsvaret 14. maj 1992 på Odense Universitet, konfereret 19. maj
         1992. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (1989). Undervisningsforsøg: filosofi på HF efter gymnasiebekendtgørelsen.
         Filosofi. [Gymnasieskolernes filosofilærerforening]. 1989, 1, no. 3: 13-26. [Undervisningsrapport].
Rasmussen, M. (1989). Théories structuralistes dans les années 1930. Travaux du Cercle Linguistique [de
          Copenhague]. 1989, 22: 61-71. [Per Aage Brandt (éd.: Linguistique et Sémiotique: Actualité de
          Brøndal. Actes du colloque tenu à la Société Royale des Sciences, à Copenhague les 16 et 17
          octobre 1987 ].
Rasmussen, M. (1989). Filosofi i gymnasiet. Aalborg Stiftstidende, 10.7.1989. [Kronik].
Rasmussen, M. (1987). Hjelmslev et Brøndal. Rapport sur un différend. Langages, 1987, no. 86: 41-58.
          [Svend Erik Larsen (éd.): A l'occasion d'un centenaire: Actualité de Brøndal].
Rasmussen, M. (1985). Zolas Germinal. Truc, 1985, no. 13: 3-15.
Rasmussen, M. (1985). Zolas Germinal. Information, 30.10.1985.
Rasmussen, M. (1984). Fastelavnsløjer. Aalborg Stiftstidende, 5.3.1984. [Kronik].
Rasmussen, M. (1984). Figurens fiktion. Henrik Jørgensen og Frederik Stjernfelt (red.): Figurer.
          Arbejdspapirer fra NSU nr. 18: 7-25. Ålborg: Nordisk Sommeruniversitet 1984.
Rasmussen, M. (1983). Oversættelse af Jacques Lacan: 'La science et la vérité'. Søren Gosvig Olesen
          (red.): Epistemologi. Tekster af Koyré, Bachelard, Canguilhem, Althusser, Regnault, Foucault,
          Desanti, Lacan. København: Rhodos 1983: 121-40; noter ibid. 140-46. Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (1983). Lov og begær i Sades Les Infortunes de la vertu. Truc, 1983, no. 11: 68-99.
         Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk 
Rasmussen, M. (1983). Nogle bemærkninger om semiotik. Centernyt, 1983, 10(5): 16-19.
Rasmussen, M. (1982). Fire læsninger af Balzacs Le Chef-d'œuvre inconnu. Truc, 1982, no. 9: 19-95.
          [Aalborg Universitetsforlag].
Rasmussen, M. (1979). La perception chez Baudelaire. Prépublications, 1979, no. 46: 36-52. [Institut
          d'Etudes Romanes, Université d'Aarhus].
 
 

Anmeldelser

Rasmussen, M. (1997-98). Anm. Emmauel Lévinas: Totalitet og uendelighed, 1996; Hans Kolstad,
         Hall Bjørnstad, Asbjørn Aarnes (red.): I sporet av det uendelige. En debattbok om Emmanuel
         Levinas, 1995; Arne Johan Vetlesen (red.): Nærhetsetikk, 1996. Slagmark, 1997-98, nr. 27: 169-71.
         Bibliotek.dk
Rasmussen, M. (1995). Anm. Mogens Pahuus: Selvudfoldelse og selvhengivelse. Livssynet hos
         Henrik Ibsen og Henrik Pontoppidan. 1995. Edda, 1997, nr. 1, 139-41.
Rasmussen, M. (1995). Anm. Elie Wiesel: Tous les fleuves vont à la mer, 1994. RAMBAM. Tidsskrift for
         jødisk kultur og forskning, 1995, nr. 4, 71-75.
Rasmussen, M. (1994). Anm. Jørgen Dines Johansen og Svend Erik Larsen: Tegn i brug, 1994.
         Kritik 1994, nr. 109: 78-79.
Rasmussen, M. (1994). Anm. Kasper Nefer Olsen: Labyrint - für freie Geister, 1993. Almen semiotik
         1994, nr. 7-8: 262-63.
Rasmussen, M. (1993). Anm. Per Aage Brandt: La Charpente modale du sens, 1992; Jørgen Dines
         Johansen: Dialogic Semiosis, 1993. Kritik 1993, nr. 105: 70-75.
Rasmussen, M. (1993). Anm. Jurij Moskvitin: Den store undren, 1992. Filosoffen 1993, 7(2): 34-36.
Rasmussen, M. (1993). Anm. Peter Øhrstrøm: Logisk set, 1992. Centernyt, 1993, 20(5): 17-19.
         Aalborg Universitetscenter.
Rasmussen, M. (1992). Anm. Søren Gosvig Olesen: At læse filosofi, 1992. Filosoffen 1992, 6(4): 61-64.
Rasmussen, M. (1992). Anm. Per Kjærgaard Rasmussen: Bevidsthed og virkelighed. Om
         naturvidenskabens grænser, 1990. Filosoffen 1992, 6(4): 59-60.
Rasmussen, M. (1992). Afhandlinger om Niels Bohrs filosofi. Anmeldelser af (1) Niels Bohr: Physique
         atomique et connaissance humaine. Edition établie par Catherine Chevalley, 1991; (2) François Lurçat:
         Niels Bohr avant/après, 1990; (3) Abraham Pais: Niels Bohr's Times, in Physics, Philosophy, and Polity,
         1991; (4) Jan Faye : Niels Bohr: His Heritage and Legacy. An Anti-Realist View of Quantum Mechanics,
         1991; (5) David Favrholdt: Niels Bohr's Philosophical Background, 1992. Gamma. Tidsskrift for fysik,
         1992, nr. 89: 35-42.
Rasmussen, M. (1992). Anm. Johannes Sløk: Hvad i alverden er verden? 1991.
         Filosoffen 1991, 5(4): 38-41.
Rasmussen, M. (1991). Anm. Simo Køppe: Virkelighedens niveauer. De nye videnskaber og deres
         historie, 1990. Filosoffen1991, 5(3): 40-44.
Rasmussen, M. (1991). Anm. Ole Skovsmose: Ud over matematikken - nogle filosofiske og
         erkendelsesteoretiske betragtninger, 1990. Normat (Nordisk tidskrift for matematik) 1991, 39(2):
         98-101. Mere udførlig anmeldelse end nr. 20.
Rasmussen, M. (1990). Anmeldelse af (1) Mogens Pahuus: Filosofien om mennesket, 1989; (2)
         Mogens Pahuus: Mennesket og dets udtryksformer,1989; (3) Karin-Ann Madsen og Rita Werner:
         Viden, videnskab, virkelighed, 1990; (4) Rita Werner: Sandhed og værdi, 1990. Filosoffen 1991,
         5(1): 42-47.
Rasmussen, M. (1990). Anm. Finn Frandsen og Ole Morsing (red.): Sokrates på skolebænken?
         En debatbog om skole og filosofi, 1990. Slagmark, 1990, nr. 16: 122-24.
Rasmussen, M. (1986). Anm. Cosimo Caputo: Il segno di Giano, 1986. Acta Linguistica Hafniensia
         1991, 23: 213-16.
Rasmussen, M. (1990). Anm. Ole Skovsmose: Ud over matematikken - nogle filosofiske og
          erkendelsesteoretiske betragtninger, 1990. Centernyt, 1990 nr. 4: 36. Aalborg Universitetscenter.
Rasmussen, M. (1990). Anm. François Rastier: Sémantique interprétative, 1987. Journal of Pragmatics,
          1990, 14(1): 164-69.
Rasmussen, M. (1988). Det selvbiografiske. [Anm. af Serge Doubrovsky: Autobiographiques: de Corneille à
          Sartre, 1988]. Information fra Nordisk Sommeruniversitet, 1988, nr. 4: 32-34.
Rasmussen, M. (1987). Filosofiens udfaldsvinkel. [Anm. Søren Gosvig Olesen: Tid og kritik,1987]. Nordisk
          Sommeruniversitet. Programhæfte 1989. [Udgivet af Nordisk sommeruniversitet, 1988]: 40-43.
Rasmussen, M. (1987). Om Sprogets geometri. Anmeldelse af en disputats. Semiotik [Profil, 1987, no. 3]
          1987, no. 14: 97-104. .
Rasmussen, M. (1988). Anm. Svend Erik Larsen: Sprogets geometri. Acta Linguistica Hafniensia, 1988,
          21(1): 101-06.
Rasmussen, M. (1983). Anm. Richard Raskin: The Functional Analysis of Art, 1983. Ibid.: 105-11.