Husserl, Edmund

HusserlEdmund Husserl var tysk filosof og betragtes som grundlæggeren af fænomenologien i dens første udgave, kaldet transcendental fænomenologi. Den transcendentale fænomenologi adskiller sig på nogle centrale punkter fra den eksistentielle fænomenologi. Husserls betydning for eksistentiel fænomenologi kan således siges at være indirekte, idet hans arvtagere - særligt Heidegger og Merleau-Ponty - både viderefører væsentlige aspekter af Husserls tænkning (fx livsverdensbegrebet), samtidig med at de gør helt op med centrale dele af Husserls tænkning. Husserl udgør dog en varig inspirationskilde, som man, med vanlig tekstkritisk indstilling, kan finde stor inspiration i, således som Merleau-Ponty ofte gør det. Ikke mindst Husserls store skriftlige produktivitet gør, at han mere eller mindre har berørt aspekter af alle væsentlige diskussioner inden for filosofi, videnskabsteori og psykologi.
 
To værker af Edmund Husserl er oversat til dansk, nemlig Cartesianske meditationer: en indføring i fænomenologien (1999) samt Fænomenologiens idé: fem forelæsninger (1997). Desuden findes et mindre uddrag fra Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie fra 1913 under titlen Tre paragraffer om tegn og fænomen (1995, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk).
 
Husserl og Heideggers forhold til hinanden udviklede sig fra vendskab til fjendskab omkring ikke mindst udlægningen af det fænomenologiske projekt og metode. I bogen Edmund Husserl, Psychological and Transcendental Phenomenology, and the Confrontation with Heidegger (1997), oversætter redaktørerne Sheehan og Palmer en række centrale tekster af Husserl og Heidegger fra den tidlige periode, ligesom de giver en overordnet introduktion til dem. Bogen og teksterne er fuldt tilgængelige online her.
 
En stor del af Husserls tyske originalpublikationer er tilgængelig online som pdf fra Freiburger Dokumentenserver (FreiDok)

Link til denne side: www.livsverden.dk/husserl

  

Referenceliste

Husserl, E. (2019). FÆNOMENOLOGI, oprindelig skrevet til Encyclopedia Britannica 1929, oversat af Peer F. Bundgaard, forord af Anders Dræby, København, Mindspace.

Husserl, E. (1999). Cartesianske meditationer : en indføring i fænomenologien. Københvn, Hans Retizels Forlag. Bibliotek.dk

Husserl, E. (1997). Fænomenologiens idé : fem forelæsninger. København, Hans Retizels Forlag. Bibliotek.dk

Husserl, E. (1995). Tre paragraffer om tegn og fænomen. Almen semiotik nr. 9/10, (pp. 9-39).  Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Husserl, E. (1997). Psychological and Transcendental Phenomenology, and the confrontation with Heidegger. [Online samling af oversatte tekster af Husserl], redigeret og oversat af Thomas Sheehan og Richard E. Palmer, fra serien "Edmund Husserl: Collected Works," Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. Bibliotek.dk