Sartre, Jean-Paul

SartreJean-Paul Sartre var fransk professor i filosofi og senere uafhængig forfatter med en omfattende skriftproduktion. Sartres hovedværk fra 1943, Væren og intet, er i år 2008 udkommet i en komplet dansk oversættelse. Et udvalg af Væren og intet er tidligere trykt i tidsskriftet Slagmark (Sartre, 1994). Se også essaysamlingen Kunstneren og hans Samvittighed (1979), som bl.a. indeholder Sartres mindeartikel om Merleau-Ponty (ibid., s. 106-184). Her vedgår Sartre sin gæld til Merleau-Ponty, særligt i forhold til at flytte Sartre fra sin oprindelige individualistiske og solipsistiske eksistentialisme, mod en større forståelse af eksistensens givethed og medmennesket som en bærende og skabende kraft (se Egebaks forord s. 7 i Sartre, 1979).
 
Af kortere tekster findes uddraget af Væren og intet (Sartre, 1994, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk), interviewet af Sartre, Skribenten og hans sprog (Verstraeten & Sartre, 2005, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk), og Sartres tale i forbindelse med 150 året for Kierkegaards fødsel, Det enkelte almene (Sartre, 1985, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk).
 
Se Niels Egebaks introduktion til og diskussion af Sartre i bogen Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik (1967, pp. 39-91) og i Der findes flere slags utopier (1980, pp. 105-111). Se også Jacob Dahl Rendtorffs bøger og artikler om Sartre såsom Eksistens og krop hos den tidlige Sartre (1993), Frihed, person og oprindeligt valg (1995), Jean-Paul Sartres filosofi (1998) samt Sartres eksistentielle fænomenologi (2012).
 
I forbindelse med den danske oversættelse af Væren og Intet (2008), havde DR2 en halv times introduktion og diskussion af værket med Thomas Schwarz Wentzer og Søren Gosvig Olesen. Udsendelsen kan ses og høres her.
 

Link til denne side: www.livsverden.dk/sartre

  

Referenceliste

 
Danske oversættelser af Sartres værker

Sartre, J-P. (1943/2008). L'être et le néant. Dansk oversættelse fra 2007: Væren og intet : et essay om fænomenologisk ontologi. Philosophia. Bibliotek.dk

Sartre, J-P. (2007). Eksistentialisme er en humanisme. København, Hans Reitzel.  Bibliotek.dk

Verstraeten, P. & Sartre, J-P. (2005). Skribenten og hans sprog. Slagmark, 44 (pp. 27-53).  Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Sartre, J-P. (1995). Ego'ets transcendens, Skitse til en fænomenologik beskrivelse. København: Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Sartre, J-P. (1995). Etik, hæfter til en moral. København, Det lille Forlag. Bibliotek.dk

Sartre, J-P. (1994). Væren og intet : et udvalg. Slagmark, 23 (pp. 17-47)Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Sartre, J-P. (1985). Det enkelte almene. Slagmark, 4 (pp. 5-27). Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Sartre, J-P. (1979). Kunstneren og hans Samvittighed. Forord ved Niels Egebak. Gyldendals Uglebøger. Bibliotek.dk

 
Danske introduktioner til Sartres tænkning

Egebak, N. (1967). Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik [Se kapitlerne om Sartre,  pp. 39-91] Arena.

Egebak. N. (1980). Der findes flere slags utopier. After Hand, Ringkøbing.

Rendtorff, J. D. (1993). Eksistens og krop hos den tidlige SartrePhilosophia: Den levede krop,  pp. 107-124.

Rendtorff, J. D. (1995). Frihed, person og oprindeligt valg, Jean-Paul Sartres kritik af psykoanalysens teoretiske forudsætninger. Filosofi, (2), 2-26.

Rendtorff, J. D. (1998). Jean-Paul Sartres filosofi, med særligt henblik på frihed og etik. Udkom første gang i 1993 med titlen "Frihed og etik i Jean Paul Sartres filosofi". København. Hans Reitzels Forlag A/S. Bibliotek.dk

Rendtorff, J. D. (2012). Sartres eksistentielle fænomenologi. In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 121-142. Aalborg

 Universitetsforlag. Bibliotek.dk