Livsfilosofi

Livsfilosofien arbejder med at belyse den menneskelige tilværelse – med særlig henblik på en indkredsning af det gode liv, forstået som den vellykkede personlige tilværelse og den vellykkede menneskelige udvikling. Dette kan siges at være en undersøgelse af menneskets muligheder. Men også en undersøgelse af menneskelivets begrænsninger – lidelse, sygdom, aldring, død, skæbne, skyld – hører med til livsfilosofiens opgaver.

Det to mest centrale filosofier om den menneskelige tilværelse i de sidste to århundreder er eksistensfilosofien, der fokuserer på den menneskelige frihed, ansvarlighed og selvbestemmelse, og den egentlige livsfilosofi (på tysk Lebensphilosophie), som fokuserer på det virkeligt levende i mennesket og i tilværelsen.

 
Sidens ansvarlige redaktør: Mogens Pahuus
Link til denne side: www.livsverden.dk/livsfilosofi
 
 
 

Referenceliste

 
Eksistensfilosofiens primære tænkere og hovedværker (på dansk):
 
Søren Kierkegaard. (1997). Sygdommen til døden. In: Søren Kierkegaards Skrifter, red. Niels Jørgen Cappelørn et al., København: Søren Kierkegaard Forskningscenter, GAD. Bibliotek.dk

Jean Paul Sartre. (2007). Væren og intet. Århus: Philosophia. Bibliotek.dk

Albert Camus. (1973). Sisyfosmyten og Oprøreren, København: Gyldendal. Bibliotek.dk
 
Livsfilosofiens primære tænkere og hovedværker (på dansk):
 
Friedrich Nietzsche. (2009). Således talte Zarathustra, København: Det lille Forlag. Bibliotek.dk

Bergson. (1993). Den skabende udvikling og Latteren. Et essay om komikkens væsen i Politisk Revy. Bibliotek.dk

Ludvig Feilberg. (1949). Om størst udbytte af sjælsevner (i Samlede skrifter I-II). København: Gyldendal. Bibliotek.dk

Jakob Knudsen. (1948). Livsfilosofi, København: Gyldendal. Bibliotek.dk

Pahuus, M. (1998) Det gode liv: indføring i livsfilosofi. Kbhvn: Gyldendal. Bibliotek.dk