Kemp, Peter

 

Peter Kemp
Peter Kemp, (1937 - 2018) teolog og filosof, professor emeritus.
 
Peter Kemp har især beskæftiget sig med moderne fransk filosofi, som han i betydeligt omfang har introduceret i Danmark. Da Peter Kemp engang gik en tur med Paul Ricoeur fortalte Ricoeur hvordan han efter at have læst Sartre og Merleau-Ponty ville gøre det en lille smule bedre, ikke fordi han følte sig som en større filosof, men fordi han måske kunne finde et område hvor han kunne gøre det en smule bedre. For Peter Kemp betød det også at han måtte kritisere Ricoeur fordi det bedste man kan give mesteren for det man har lært, er at kritisere mesteren. I samspil med en anden fransk filosof, Maurice Merleau-Ponty kommer Kemp tidligt ind på sproget som nøglen til stabilisering af sansningen og erkendelsen af virkeligheden. Erkendelse foregår ikke på et sprogløst plan men ved hjælp af individets individuelle begrebsmæssige forudsætninger. Dette er især påpeget af Merleau-Ponty: ”Imidlertid er det, der siges, ikke noget, man først tænker i en eller anden tankesfære og så derefter udtrykker i ord, men det bliver tænkt netop ved at blive sagt, selvom talen skulle være rent ’indre’, dvs. uhørlig tale. Ganske vist er tanken noget meget mere end de ord og sætninger, den udfolder sig i, men den kan på den anden side overhovedet ikke udfolde sig uden sætningsdannelsen. Sætningerne er det ’legeme’, den må have for at tænke. Således er tanken ligesom en ’stilhed’, der må brydes for at eksistere” (Citat fra Kemp: Sprogets dimensioner, 1972, p. 24).
Rendtorff, J. D. & Sørensen, A., (2019) Mindeord for Peter Kemp, I : Filosofi. Filosofilærernes blad. 19, 1, s. 26-32.
 
Politikenanmeldelse i bogtillægget lørdag den 28. januar 2012 af Karsten Ifversen i uddrag:
"Peter Kemp har udgivet en stor og sjældendt set sammenhængende filosofi. Peter Kemp fyldte tirsdag 24/1  2012 75 år og udgav fredag 27/1 sit hidtil største filosofiske værk, der geninstallerer troen på helheden. Helheden forbliver Kemps metafysiske grundantagelse, som ikke kan anskueliggøres. For man kan jo ikke overskue det hele på en gang uden at miste detaljen af syne. Men Kemps helhedstænkning er ikke et mål i sig selv. Den er snarere en etos, en tilgang til filosofien, som han bruger til at sige noget om påtrængende emner med. Sagt på en anden måde, helhedssynet bliver kun interessant i detaljen. Det drejer sig om at sikre respekten for den enkelte som et helt og frit menneske. Peter Kemp tror på, at verden og filosofien kan hænge sammen. Det er refleksionen, tankens tilbagevenden til sit udgangspunkt i erfaringen, der sikrer det. Det hele er altså en proces, et mentalt arbejde, der skal udføres igen og igen".
Peter Kemp (2012). Filosofiens verden, København, Tiderne Skifter.  Bibliotek.dk
 
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/kemp
 
 
 

Publikationsliste i uddrag

Du finder Peter kemps samlede bibliografi oplistet under Kemp, Peter (samlet bibliografi). Herunder finder du et eksistentielt, fænomenologisk og hermeneutisk udvalg:

Kemp, P. (2015). Jaspers og Kierkegaard. in: Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som  eksistentiel fænomenolog, Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk

Kemp, P. (2015). Løgnen om dannelse: opgør med halvdannelsen, København, Tiderne Skifter. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2013). Verdensborgeren: pædagogisk og politisk ideal for det 21. århundrede, 2. reviderede og opdaterede udgave, København, Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2012). Anderkendelse af Ricœur / Ricœur og anderkendelsen. In: K. D. Keller (red.), Den  menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 171-178. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2012). Filosofiens verden, København, Tiderne Skifter. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2010). [Svar på 5 spørgsmål]. in Frei Klem Thomsen & Jacob v. H. Holtermann (red.) Filosofi. 5 spørgsmål, København: Automatic Press, VIP, p. 55 – 68. Bibliotek.dk

Kemp, P., Henriksen, H.M., & Eggert Olsen, A.-M. (2009). Udfordringer : Dialoger med Peter Kemp. Replikker og efterskrift af Peter Kemp. København, Tiderne Skifter. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2009). “Farvel til eksistentialismen – leve eksistensfilosofien!”, In: P. H. Amdisen, J. Holst, J. V. Nielsen (eds.), At tænke eksistensen. Studier i eksistenstænknignens historie  og betydning, pp. 127-138. Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Kemp, P. & Rosén, F. (2007). Den nye verdensorden, København, Forlaget Politisk Revy. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2007). Den hvileløse tanke, København, Tiderne Skifter. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2007) .Den religiøse lidenskab. Sløk mellem Kierkegaard og Løgstrup, in Lars Sandbeck (red.): Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, pp. 23 – 47. København, Forlaget ANIS.  Bibliotek.dk

Kemp, P. (2005). Verdensborgeren som pædagogisk ideal. Pædagogisk filosofi for det 21. århundrede, København, Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2005). Praktisk visdom, Om Paul Ricœurs etik, København,  Forum. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2004). Henri Bergsons metafysik, in Eksistens og livsfilosofi, redigeret af Regnar Birkelund, pp. 281 – 301. København, Gyldendal. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2005).Erindringens magt, in Thomas Brudholm og Martin Mennecke (red.). Erindringens fremtid.  Auschwitz-dag i Danmark, pp. 112 – 131. København, Lindhardt og Ringhof. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2001). Etik og samfund, kapitel 6 – 10, in Filosofi – Etik – Videnskabsteori, redigeret af Merete Bjerrum og Kirsten Lund Christiansen, København, Akademisk Forlag. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1999). Kroppens ansigt, in Dorthe Jørgensen (red.): Hvad er metafysik - i dag?, pp. 11 - 25.  Forlaget Modtryk, Århus. Bibliotek.dk

Kemp, P. & Lomholt Kemp, M. (1998). Et liv der ikke dør. En bog om lægekunst og menneskelighed, København, Spektrum. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1996). Etik og narrativitetens tre niveauer, Psyke & Logos, Årgang 17, nr. 1, p. 75 - 85 med resumé s. 75, Dansk Psykologisk Forlag, København. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1995). Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricœur. Århus Universitetsforlag; 2. udgave med personregister, 1996; 3. udgave med Paul Ricœurs efterskrift: ”Fortællingen og den gyldne regel”. Svar til Peter Kemp”, 1999, nyt trykt oplag 2014. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1995). Sprogets etik: fra Lévinas til Kierkegaard, in Den slyngelagtige eftertid. Tekster om Søren   Kierkegaard, red. af Finn Frandsen & Ole Morsing, pp. 315-346 (bind II). Slagmarks Skyttegravsserie, Århus Slagmark. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1995). Ansigtets etik, Indledning, in: Emmanuel Lévinas: Etik og Uendelighed,   Samtaler med Philippe Nemo, pp. 7 -15. På dansk ved Manni Crone, Hans Reitzels Forlag, København.  Bibliotek.dk

Kemp, P., Lebech, M., Rendtorff, J. & Høilund, P. (1994). Bioetikkens grundlag - Overvejelser over kroppens betydning for bioetik og bioret, Årgang 23, nr. 1-2, pp. 33 - 50, Philosophia - Tidsskrift for filosofiBestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Kemp, P. (1992). Lévinas, København, Anis. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1991). Det Uerstattelige, en teknologi-etik, København, Spektrum. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1991). Indledning, in: H. Bergson, Bergson (tekstsamling). København, Berlingske leksikon bibliotek, Berlingske forlag, genudgivet på forlaget Munkgaard, 1991. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1990). Kritik af den reducerende fornuft, Kredsen, 56. årg. n. 1, pp. 56 – 67.

Kemp, P. (1989). Etikken som første filosofi: Lévinas, Slagmark, efterår 1989, nr. 14 (udk. 1990), pp. 13 - 19.  Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Kemp, P. (1988). Nærhedsetikkens begrænsning, Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, pp. 213 – 228 Anis, Århus. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1986). Indledning, in: J-P. Sartre, Etik : hæfter til en moral, pp. 7 - 18. Rhodos, København,  fotomekanisk genoptryk på Det lille Forlag; Frederiksberg, 1995. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1986). Kampen om skylden, i Iben Holk (red.) Henrik Stangerup, pp. 68 - 83. Odense universitetsforlag. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1985). Etisk livssyn og moralsk praksis, i Daniel Andersen o.a.: Medicinsk Etik, pp. 11 - 73. FADL's forlag, Bibliotek.dk

Kemp, P. (1984). Grundtvigs kritik af skriften, i P. Kemp (red.): Sprog, Tale og Skrift. Indlæg på  filosofisk Grundtvigkongres, pp. 5- 18, Aros, Århus. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1981). Døden og maskinen. Introduktion til Derrida, København, Rhodos. Bibliotek.dk
Kemp, P. (1981). Genfortællingens magt i den etiske erfaring, Kredsen , nr. 1, pp. 1 - 17.

Kemp, P. (1976). K. E. Løgstrups etik, Dansk Filosofi og Psykologi, bind 1, pp. 105 - 122.

Kemp, P. (1974). Théorie de l'engagement, I Pathétique de l'engagement, II Poétique de l'engagement Seuil,  Paris, 1973. Oversættelse af bind II : Engagementets poetik, København, Dansk disputats, København, Vinten, 1974 Bibliotek.dk

Kemp, P. (1973). Indledning,  i P. Ricœur, Filosofiens kilder. København, Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1973). Filosofiske portrætter, København, Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1972). Indledning, i J-P. Sartre, Kritik af den dialektiske Fornuft. Teori om de praktiske helheder. København, Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1972). Ungdomsoprørets filosofi, København, Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1972). Sprogets dimensioner, Berlingske leksikonbibliotek, København, Berlingske forlag. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1971). Nye franske filosoffer, København, Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1970). Indledning, i P. Ricœur, Sprogfilosofi. København, Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1970). Indledning, i M. Merleau-Ponty, Maleren og filosoffen, København, Vinten. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1966). Det ulykkelige begær, grundtanken i Jean-Paul Sartres filosofi, København, Gyldendal. Bibliotek.dk

Kemp, P. (1966). ”Emmanuel Mounier - og hans kritik af Sartre”, Exil, 1. årg. nr. 3, pp. 53 - 56.  Bibliotek.dk