Norlyk, Annelise

 
Annelise Norlyk
Annelise Norlyk
Annelise Norlyk, cand.cur, Ph.d. Adjunkt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Inst. for Folkesundhed, AU.

Mine forskningsinteresser vedrører især udforskning af patientperspektivet, og hvor det er relevant pårørende perspektivet, med udgangspunkt i parternes egne oplevelser. Min hidtidige forskning i denne sammenhæng har været inden for området accelererede patientforløb med afsæt i patienter, der er opereret for kræft i tyktarmen. I den forbindelse har jeg især beskæftiget mig med de fænomenologiske temaer som levet krop og levet rum. Desuden ligger min forskningsinteresse inden for samspillet mellem evidensbaserede retningslinier og medinddragelse af den individuelle patient med særlig henblik på spændingsfeltet mellem standardisering og individuel tilpasning. Endvidere beskæftiger jeg mig med fænomenologisk filosofi og fænomenologi som forsknings tilgang. 
 
Email:
Faglig side: Aarhus Universitet
Link til denne side: www.livsverden.dk/norlyk
 
 

Publikationsliste

Norlyk, A., Christensen, M.E., Haahr, A. & Riis, P. (2021). Love, joy and necessity - a phenemenological study of food and meals in adolscents and young adults with cancer receiving high-emetogenic chemotherapy, I. European Journal of Oncology Nursing, Bind 54, 10.2021.

Norlyk, A. , Bové, H.M. & Lisby, M. (2020). Do the carers care? A phemenological study of providing care for patients suffering from alcohol use disorders, I: Nursing Inquiry, Bind 27, nr. 1, 01, 2020.

Norlyk, A. & Martinsen, B. (2019). Kritik af empirisk fænomenologisk forskning. Fenomenologi i praktikken. Fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. red. / Helena Dahlberg; Sidsel Ellingsen; Bente Martinsen; Susanne Rosberg. 1. udg. Stockholm: Liber, s. 190-206.

Norlyk, A. (2019). Sygepleje og accelererede patientforløb. Sygepleje & Patientinvolvering: Bind 3. red. / Steen Hundborg. Bind 3 1. udg. København : FADL's Forlag, s. 200-219.

Nielsen, K., Norlyk, A. & Henriksen, J. (2019). Nursing students’ learning experiences in clinical placements or simulation - a qualitative study. I: Journal of Nursing Education and Practice, Bind 9, Nr. 1, 01.2019, s. 32-43.

Norlyk, A. (2019). Caught up between ethics and methodology : Reflections addressing the unintended presence of a participant’s partner during a  phenomenological interview. Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis. red. / Sharan B. Merriam; Robin S. Grenier. 2.  udg. Jossey-Bass, s. 131-134.

Norlyk, A. Larsen, Schilling, J. & Kronborg, H. (2019). Infants’ transition from milk to solid food - the lived experiences of first time parents. I: International Journal of qualitative Studies on Health and Well-being.

Martinsen, B., Mortensen, A.S. & Norlyk, A. (2018). Nordic homecare nursing from the perspective of homecare nurses—a meta-ethnography. I: British Journal of Community Nursing, Bind 23, Nr. 12, s. 597-604.

Feilberg, C.,  Norlyk, A. & Keller, K. D. (2018). Studying the Intentionality of Human Being : Through the Elementary Meaning of Lived Experience.  I: Journal of Phenomenological Psychology, Bind 49, Nr. 2, s. 214-246.

Bente M., Haahr, A., Dreyer, P., & Norlyk, A. High on walking : Conquering everyday life. Woythal, I: Western Journal of Nursing Research, Bind 40, Nr. 5, s. 633-647.

Dreyer, P., Martinsen, B., Norlyk, A. & Haahr, A. Acting slow in a fast world : A Phenomenological Study of Caring in the Recovery Room.  I: Phenomenology & Practice, Bind 12, Nr. 1, ISSN: 1913-4711 , s. 31-39.

Norlyk, A., Haahr, A., Dreyer, P., & Martinsen, B. (2017). Sygeplejefagets teorigrundlag som værn mod McDonaldisering. I: Klinisk Sygepleje, Bind 31,  Nr. 3, s. 231-240.

Norlyk, A., Haahr, A. Dreyer, P. Martinsen, B. (2017). Lost in transformation? Reviving ethics of care in hospital cultures of evidence-based healthcare.  I: Nursing Inquiry, Bind 24, Nr. 3.

Møller, A. F. & Norlyk, A. (2017). Ældre patienters oplevelse af selvbestemmelse, når de modtager sygepleje i eget hjem : en fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse. I: Klinisk Sygepleje, Bind 31, Nr. 4, 4, s. 257-272.

Norlyk, A., Woythal, Bente M., Hall, E. & Haahr, A. (2016). Being in-between : The lived experience of becoming a prosthesis user following the loss of a leg. I: SAGE Open, s. 1-9.

Damsgaard, J. B., Norlyk, A., Jørgensen, L. B. & Birkelund, R. (2016). Back pain - a feeling of being mistrusted and lack of recognition: A qualitative study.  I: International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, Bind 21, s. 11-20.

Norlyk, A., Haahr, A., & Hall, E. (2016). Interviewing with or without the partner present? – An underexposed dilemma between ethics and methodology in  nursing research. I: Journal of Advanced Nursing, Bind 72, s. 936-945.

Petersen, J., Norlyk, A. (2016). Udfordringer i hverdagslivet blandt danske veteraner med PTSD. I: Klinisk Sygepleje, Bind 30, Nr. 1, s. 45-56.

Martinsen, B., Norlyk, A. & Lomborg, K. (2015). Experiences of intermediate care among older people : a phenomenological study. I: British Journal of Community Nursing, Bind 20, Nr. 2, s. 74-79.

Hansen, B. K., Winther, B. & Norlyk, A. (2015). At udholde forandringer i hverdagslivet – patienters oplevelse af at være i behandling for endetarmskræft.  I: Klinisk Sygepleje, Bind 29, Nr. 1, s. 17-29.

Martinsen, B., Harder, I. & Norlyk, A. (2015). Being back home after intermediate care : older people’s experiences. I: British Journal of Community Nursing, Bind 20, s. 422-428.

Norlyk A., A. Haahr, P.dreyer, B. Martinsen. (2014). Creativity in phenomenological methodology. I: Akademisk kvarter online, Vol. 9.  Bibliotek.dk

Norlyk A. & B. Martinsen. (2011). Tre kvalitative forskningstilgange, I: Sygeplejersken, årgang 111, nr. 12. Bibliotek.dk

Norlyk A. & Harder I. (2010). What Makes a Phenomenological Study Phenomenological: An Analysis of Peer-reviewed Empirical Nursing Studies. Qualitative Health Research. Vol. 20, No. 3,  pp. 420-431. Sage

Norlyk A. (2009). Patient i et accelereret operationsforløb. I: Holen M. & Winther B. (red.). Akut, kritisk  og kompleks sygepleje. Munksgaard, pp. 195-211. Bibliotek.dk

Norlyk A. & Harder I. (2009) After colonic surgery: The lived experience of participating in a fast-track programme. International Journal of Qualitative studies on Health and Well-being. Vol. 4, No. 3,  pp. 170-180. Informa Healthcare

Norlyk A. (2009). After colonic surgery. A phenomenological study of participating in a fast-track  programme. PhD dissertation. Faculty of Health Sciences. Aarhus University. Aarhus University Press. Bibliotek.dk / medicinerladen.dk

Norlyk, A. (2008). At balancere på en knivsæg, Klinisk Sygepleje, vol. 22 nr. 2, s. 53-64.  Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Norlyk, A. & Martinsen, B. (2008). Fænomenologi som forskningsmetode, Sygeplejersken, vol. 13,   s. 70-74. Bibliotek.dk

Norlyk, A. (2004). At balancere på en knivsæg - kolonopererede patienters oplevelse af et accelereret forløb.  Specialepublikation fra Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, nr. 63.