Norlyk, Annelise

 
Annelise Norlyk
Annelise Norlyk
Annelise Norlyk, cand.cur, Ph.d. Adjunkt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Inst. for Folkesundhed, AU.

Mine forskningsinteresser vedrører især udforskning af patientperspektivet, og hvor det er relevant pårørende perspektivet, med udgangspunkt i parternes egne oplevelser. Min hidtidige forskning i denne sammenhæng har været inden for området accelererede patientforløb med afsæt i patienter, der er opereret for kræft i tyktarmen. I den forbindelse har jeg især beskæftiget mig med de fænomenologiske temaer som levet krop og levet rum. Desuden ligger min forskningsinteresse inden for samspillet mellem evidensbaserede retningslinier og medinddragelse af den individuelle patient med særlig henblik på spændingsfeltet mellem standardisering og individuel tilpasning. Endvidere beskæftiger jeg mig med fænomenologisk filosofi og fænomenologi som forsknings tilgang. 
 
Email:
Faglig side: Aarhus Universitet
Link til denne side: www.livsverden.dk/norlyk
 
 

Publikationsliste

Norlyk A., A. Haahr, P.dreyer, B. Martinsen. (2014). Creativity in phenomenological methodology. I: Akademisk kvarter online, Vol. 9.  Bibliotek.dk
Norlyk A. & B. Martinsen. (2011). Tre kvalitative forskningstilgange, I: Sygeplejersken, årgang 111, nr. 12.
         Bibliotek.dk
Norlyk A. & Harder I. (2010). What Makes a Phenomenological Study Phenomenological: An Analysis
         of Peer-reviewed Empirical Nursing Studies. Qualitative Health Research. Vol. 20, No. 3,
         pp. 420-431. Sage
Norlyk A. (2009). Patient i et accelereret operationsforløb. I: Holen M. & Winther B. (red.). Akut, kritisk
         og kompleks sygepleje. Munksgaard, pp. 195-211. Bibliotek.dk
Norlyk A. & Harder I. (2009) After colonic surgery: The lived experience of participating in a fast-track
          programme. International Journal of Qualitative studies on Health and Well-being. Vol. 4, No. 3,
         pp. 170-180. Informa Healthcare
Norlyk A. (2009). After colonic surgery. A phenomenological study of participating in a fast-track
          programme. PhD dissertation. Faculty of Health Sciences. Aarhus University. Aarhus University
          Press. Bibliotek.dk / medicinerladen.dk
Norlyk, A. (2008). At balancere på en knivsæg, Klinisk Sygepleje, vol. 22 nr. 2, s. 53-64.
         Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk
Norlyk, A. & Martinsen, B. (2008). Fænomenologi som forskningsmetode, Sygeplejersken, vol. 13, 
         s. 70-74. Bibliotek.dk
Norlyk, A. (2004). At balancere på en knivsæg - kolonopererede patienters oplevelse af et accelereret forløb.
         Specialepublikation fra Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, nr. 63.