Ricoeur, Paul

Paul Ricoeur
 
Paul Ricœurs bidrag til den eksistentiel-fænomenologiske tradition skal særligt ses i lyset af 1) hans tidlige bidrag til udbredelsen og udviklingen af fænomenologien i Frankrig, herunder forfattelsen af den centrale leksikonartikel om Den eksistentielle fænomenologi (1957/2012), og 2) hans egen selvstændige videreudvikling af fænomenologien i form af den hermeneutiske fænomenologi. Ricœur gør dog meget ud af at understrege, at den modne fænomenologi og hermeneutikkens er hinandens gensidige forudsætninger, således som han fx beskriver det i artiklen Phenomenology and Hermeneutics (1975). 
 
Peter Kemp har arbejdet indgående med Ricœurs tænkning og har lavet flere introduktioner til hans arbejde.
 
 
 
 

Link til denne side: www.livsverden.dk/ricoeur

 
 

Referenceliste


Om Ricœur

Pallesen, C. (2009). Handlen og væren, Paul Ricœur polytetiske refleksionsteori, Det teologiske fakultet, Københavns Universitet. Bibliotek.dk

Bernard P. (1998) Paul Ricœur. The Promise and the Risk of Politics. Lanham & Oxford: Rowman & Littlefield Publ.

Kearney, R. (ed.). (1996). Paul Ricœur. The Hermeneutics of Action, London: Sage. Bibliotek.dk

Hahn, L. E. and O. Court. (eds). (1995).The Philosophy of Paul Ricœur, The Library of Living         Philosophers Volume XXII, Chicago and La Salle, Illinois. Bibliotek.dk

Kristensson B. U: (1994). Kommunikation på bristningsgränsen. En studie i Paul Ricœurs projekt, Stehag: Brutus Östlings Bokförlag. Bibliotek.dk

Kemp, P. and D. Rasmussen (eds.). (1989). The Narrative Path. The later Works of Paul Ricœur, Cambridge,  Mass., London: MIT-Press. Bibliotek.dk

 
Danske introduktioner til Ricœurs tænkning

Gulddal. J. & M. Møller. (2005). Hermeneutik : en antologi om forståelse, København: Gyldendal. Bibliotek.dk

Larsen, Nepper S. (2003) At formå at leve som mig og sig selv, interview med Paul Ricœur I: DPU: Asterisk, nr. 11, Download tidsskrift online

Kemp, P. (2003). Gavens gåde, skriftlig bearbejdelse af den franske filosofs forelæsning "Gavernes  paradokser" på Danmarks Pædagogiske Universitet 2. maj 2003, I: Politiken 4. maj 2003. Bibliotek.dk

Kemp, P. (2001). Praktisk visdom, Om Paul Ricœurs etik, København, ForumBibliotek.dk

Kemp, P. (1999). Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricœur. 3. udgave med Paul Ricœurs efterskrift: Fortællingen og den gyldne regel. Svar til Peter Kemp”, Århus Universitetsforlag.  Bibliotek.dk / Køb online

Kemp, P. (1996). "Ricœurs etik - nogle forbemærkninger", Filosofi, Nr. 1, jan. 1996, p. 16 – 20.

Kemp, P. (1987). "Tekst og handling. Udviklingen i Paul Ricœurs filosofi", I: Slagmark,  Århus,  nr. 10,  p. 114 - 123. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

 

Danske og engelske oversættelser af Ricœur, P. (2012).Ricœurs publikationer

Ricœur, P. (2017), Danske værker - 'verdens bedste filosofilærer' med forord af Peter Kemp, København: Tiderne Skifter.

Ricœur, P. (2012). Den eksistentielle fænomenologi (oversættelse af Phénoménologie existentielle fra 1957)  In: K. D. Keller (red.),  Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 33-44. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (2002). En hermeneutisk brobygger In: M. Hermansen og J. D. Rendtorff. En hermeneutis brobygger, Århus. Klim. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (1988, 1989, 1992, 1993). Från text till handling. Stockholm: Stehag.

Ricœur, P. (1987). Den fortalte tid, I: Slagmark nr. 10. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (1987). Narrativ tid, I: Tid Skrift for kultur og tekstanalyse, Nr. 8, s. 13 – 3, København. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (1986). Lectures on Ideology and Utopia, New York: Columbia University Press.

Ricœur, P. (1984). Tale og Skrift, I: Peter Kemp (red.): Sprog, Tale og Skrift, s. 51- 66, Århus. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (1980). Hermeneutics and the Human Sciences. Essays on Language, Action and Innterpretation, Cambridge/London/New York.  

Ricœur, P. (1979). Fortolkningsteori, indledning ved Arne Grøn (oversættelse af Interpretation Theory, 1976), København: Vintens Forlag. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (1979). Sprogfilosofi, indledning ved Peter Kemp, 2. udgave, København: Vintens Forlag. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (1974). Political and Social Essays, Ohio: University Press. 

Ricoeur, P. (1973). Filosofiens kilder, indledning ved Peter Kemp, København: Vintens Forlag. Bibliotek.dk

Ricœur, P. (1975). Phenomenology and Hermeneutics. Noûs Vol. 9, No. 1, Symposium Papers to be Read at the Meeting of the Western Division of the American Philosophical Association in Chicago, Illinois, April 24-26, 1975 (Mar., 1975), 85-102

Ricœur, P. (2002). En hermeneutisk brobygger, tekster af Paul Ricœur, redigeret af Mads Hermansen & Jacob Dahl Rendtorff, Århus: Klim. Bibliotek.dk

 
Franske udgivelser
Ricœur, P. (1957). Phénoménologie existentielle. Encyclopédie Française, XIX, 10.8 - 10.12, Paris: Larouse.