Lorentzen, Per

 
Per Lorentzen
Per Lorentzen
Per Lorentzen, psykolog, førstelektor. Redaktør for emnesiden Socialpædagogik.
 
Per Lorentzen er norsk psykolog, og ansat ved Avdeling for samfunnsfag, barnevernpedagogutdanningen, Høgskolen i Oslo. Han har skrevet fagbøger om forudsætninger for kommunikation og sprog hos børn og voksne med funktionsnedsættelser og er ekspert i døvblinde og konsulent for flerhandicappede udviklingshæmmede. Udgangspunkter for den pædagogiske indsats er pædagogens samvær med den udviklingshæmmede i hverdagen. Samværet må tage sit udgangspunkt i de udspil den udviklingshæmmede kommer med. Uanset hvor svage de kan opleves, uanset hvor mærkværdige de kan synes. Per Lorentzens foretrukne arbejdsmåde er videooptagelser som personalet optager af deres samspil med de udviklingshæmmede for sammen med Per Lorentzen at fortolke situationerne og de signaler der udsendes med henblik på at fremme dialog og udvikling.
 
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/lorentzen
 
 

Publikationsliste

Lorentzen, P. (2013). Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde, København: Akademisk Forlag. Dansk
         oversættelse ved Lone Østerlind af "Ansvar og etikk i miljøarbeid", Oslo: Universitetsforlaget,
         2011. Bibliotek.dk
Lorentzen, P. (2009). Dialog med usædvanlige børn - Kommunikasjon med uvanlige barn, dansk oversættelse 
         i 2010 Aalborg: Materialecentret. Bibliotek.dk
Lorentzen, P. (2003/2007). Fra tilskuer til deltager - samspil og kommunikation med voksne
         udviklingshæmmede, Fra tilskuer til deltaker, dansk oversættelse i 2007, Aalborg: Materialecentret.  
         Bibliotek.dk
Lorentzen, P. (2006). Slik som man ser noen - faglighet og etikke i arbeid med utviklingshemmede, Oslo:
         Universitetforlaget. Bibliotek.dk
Lorentzen, P. (1998) Språk og handling - sprogudvikling hos vanlige og uvanlige barn, Oslo:
         Tano Aschehoug.Bibliotek.dk
        i Kognition & Pædagogik, nr. 27, s. 9 - 16.
         mind", at have en forståelse for andre menneskers tanker og forestillinger sat i relation til autistiske børn.
         Specialpædagogik, årg. 18, nr. 4, (s. 35-44).
         10, (s. 178-187). 
Lorentzen, P. (1997/1998). Usædvanlige børn - samspil og kommunikation med alvorligt handicappede
         børn, Vanlige og uvanlige barn, dansk oversættelse i 1998, København: Munksgaard. Bibliotek.dk/
         Bogrobotten.dk
Lorentzen. P. (1998). Selv og symbol - om centrale begreber i psykoanalytisk udviklingsteori,
         Dronninglund: Forlaget Nord-Press. Bibliotek.dk