Luk login

Hvis du er redaktør kan du logge ind her med det tilsendte brugernavn og kodeord. Læs mere om at blive redaktør på livsverden.dk under
Om Forum for eksistentiel fænomenologi.
Redaktør login
Lorentzen, Per Udskriv
 
Per Lorentzen
Per Lorentzen
Per Lorentzen, psykolog, førstelektor. Redaktør for emnesiden Socialpædagogik.
 
Per Lorentzen er norsk psykolog, og ansat ved Avdeling for samfunnsfag, barnevernpedagogutdanningen, Høgskolen i Oslo. Han har skrevet fagbøger om forudsætninger for kommunikation og sprog hos børn og voksne med funktionsnedsættelser og er ekspert i døvblinde og konsulent for flerhandicappede udviklingshæmmede. Udgangspunkter for den pædagogiske indsats er pædagogens samvær med den udviklingshæmmede i hverdagen. Samværet må tage sit udgangspunkt i de udspil den udviklingshæmmede kommer med. Uanset hvor svage de kan opleves, uanset hvor mærkværdige de kan synes. Per Lorentzens foretrukne arbejdsmåde er videooptagelser som personalet optager af deres samspil med de udviklingshæmmede for sammen med Per Lorentzen at fortolke situationerne og de signaler der udsendes med henblik på at fremme dialog og udvikling.
 
Email:
Link til denne side: www.livsverden.dk/lorentzen
 
BEMÆRK: Ny bog af Per Lorentzen er nu tilføjet publikationslisten, udkommet på norsk i 2011 og i dansk oversættelse 2013. I Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde sætter Per Lorentzen fokus på hvad det vil sige at tage ansvar for egen praksis. Faglighedens muligheder og begrænsninger ses i lyset af de vilkår for etisk handling, som selve mødet med den anden giver anledning til.
 

Publikationsliste

Lorentzen, P. (2013). Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde, København: Akademisk Forlag. Dansk
         oversættelse ved Lone Østerlind af "Ansvar og etikk i miljøarbeid", Oslo: Universitetsforlaget,
         2011. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
Lorentzen, P. (2009). Dialog med usædvanlige børn - Kommunikasjon med uvanlige barn, dansk oversættelse 
         i 2010 Aalborg: Materialecentret. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
Lorentzen, P. (2003/2007). Fra tilskuer til deltager - samspil og kommunikation med voksne
         udviklingshæmmede, Fra tilskuer til deltaker, dansk oversættelse i 2007, Aalborg: Materialecentret.  
         Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
Lorentzen, P. (2006). Slik som man ser noen - faglighet og etikke i arbeid med utviklingshemmede, Oslo:
         Universitetforlaget. Bibliotek.dk / Bogrobotten.dk
Lorentzen, P. (1998) Språk og handling - sprogudvikling hos vanlige og uvanlige barn, Oslo:
         Tano Aschehoug.Bibliotek.dk
        i Kognition & Pædagogik, nr. 27, s. 9 - 16.
         mind", at have en forståelse for andre menneskers tanker og forestillinger sat i relation til autistiske børn.
         Specialpædagogik, årg. 18, nr. 4, (s. 35-44).
         10, (s. 178-187). 
Lorentzen, P. (1997/1998). Usædvanlige børn - samspil og kommunikation med alvorligt handicappede
         børn, Vanlige og uvanlige barn, dansk oversættelse i 1998, København: Munksgaard. Bibliotek.dk/
         Bogrobotten.dk